NtEU Fakta: Norge og Storbritannia – Nære forbindelser

Storbritannia er det største eksportmarkedet for norske varer. Med Storbritannia utenfor EU, vil EU utgjøre under halvparten av norsk eksport. Norge og Storbritannia har også et langvarig samarbeid om utnyttelse av ressursene i Nordsjøen.

Norges eksport til Storbritannia er større enn eksporten til de nordiske landene samlet. Båndene til britisk finansnæring er av stor betydning. Finansmiljøet i City spiller en viktig rolle i investeringer for det norske oljefondet.

Innovasjon Norge omtaler Storbritannia og landets handelsforhold til Norge slik på sine nettsider: «Storbritannia er et internasjonalt knutepunkt for business, og en av Norges viktigste markeder for industri og turisme.»  

Storbritannia er det største norske eksportmarkedet for varer. I 2015 utgjorde Storbritannia 25,4 % av norsk eksport til EU, og 20,1 % av all norsk vareeksport.

Flere norske bedrifter i Storbritannia

Rundt 320 norske bedrifter er etablert på britisk jord. Norsk næringsliv er til stede i de fleste sektorer og i de fleste geografiske delene av Storbritannia. Skottland er av særlig betydning for norske interesser i petroleumsvirksomhet og fiskerinæring.

Statoil har mange aktiviteter innen produksjon og salg av energi i Storbritannia. Selskapet har salgskontor for råolje i London. Statoil UK produserer olje og gass og driver letevirksomhet på britisk sokkel. Statoil er også en betydelig leverandør av gass til det britiske markedet, som hovedsaklig er importert fra Norge.

Offshore leverandørindustri

Norsk industribasert eksport domineres i økende grad av offshore leverandørindustris aktiviteter, viser en rapport fra Menon Business Economics. Offshore leverandørindustri står for over 70 prosent av den bearbeidede industrieksporten fra Norge. Ca 20-25 prosent av denne eksporten går til EU, og da primært Storbritannia. Menon argumenterer for at dette er den ene sektoren der EØS-avtalens harmonisering og fri bevegelse av arbeidskraft og kapital utgjør en betydningsfull forskjell i forhold til en mer konvensjonell handelsavtale. Med Storbritannia utenfor EU, vil EU bli et ubetydelig marked for denne viktige eksporten.

Store fiskeressurser

Norge og Storbritannia deler store fiskeressurser i Nordsjøen. Her har vi en gjensidig interesse i å beskytte miljøet havområdene og en god forvaltning av fiskeriene. Fra å ha råderett over rundt 20 prosent av sine havområder, resten er EU-hav, vil Storbritannia etter utmeldelsen igjen få råderetten over hele sitt havområde. Norge og Storbritannia vil sammen med Færøyene og Island – som også er utenfor EU – kontrollere et svært havområde: store deler av Nordsjøen, Barentshavet og det nordlige Atlanterhavet. De fire landene vil utgjøre en mektig allianse i fiskerisammenhenger, og har sammen et svært godt utgangspunkt for å forhandle frem gunstige avtaler om handel med fisk både med EU og internasjonalt.

Energiforsyning og sikkerhet

Det er også et fellesskap for Norge og Storbritannia i forvaltningen av andre ressurser i Nordsjøen. Flere av de store norske olje- og gassfeltene, som Statfjord og Frigg, strekker seg over den norsk-britiske delelinjen.

Storbritannia er viktig som mottager av norske energiressurser, enten til eget bruk eller videre eksport. Aktuelle prosjekter er Utsirahøyden gassrørledning, som kobler norsk gass til rørledningssystemet på britisk sokkel, og Statnetts undersjøiske kabelsamarbeid North Sea Link som kobler sammen det norske (nordiske) og britiske kraftmarkedet.

Norge og Storbritannia har dessuten en tradisjon for militært samarbeid. Den rødgrønne regjeringen inngikk i 2012 en avtale med Storbritannia – en felles erklæring – om tettere samarbeid innenfor forsvarspolitikk, materielle anskaffelser samt trening og øvelser.

reLATERT

Se alle arrangementer

Valgfrihet også om EØS?

13. sep. 2019

Skal vi gå videre med en EØS-avtale, som binder oss til regelverket for EUs indre marked og på det viset underordner oss nyliberalismen som politiske system, spør Idar Helle.

Etter valget: Et sterkt splittet EU-parlament

27. mai 2019

– The Brexit Party er det største enkeltpartiet i det nyvalgte EU-parlamentet.

Europas valg

21. mai 2019

Ved hvert EU-parlamentsvalg siden 1979 har deltakelsen sunket. Vil man klare å snu trenden i vårens valg? Og hva vil skje med de store partiene, blir de ofre for økende EU-skepsis og misnøye? Svaret får vi om kort tid.

Nytt brexit-parti større enn konservative og Labour

20. mai 2019

Brexit Party leder i EU-parlamentsmålingene: – Brexit-partiet har som mål at resultatet av folkeavstemningen 23. juni 2016 skal respekteres, sier Helle Hagenau.

Vett nr 2 2019: EU-guiden

14. mai 2019

Ny utgave av Nei til EUs innføringshefte om EU og Norges forhold til EU. Det du må vite på 48 sider.

Standpunkt 2-2019

09. mai 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at EØS-avtalen griper inn i det kommunale selvstyret. Og Nei til EU feirer at det er 25 år siden folkeavstemningen i 1994.

Handler godt uten EØS

11. april 2019

De fleste land i verden handler med EU uten en EØS-avtale. Mange av dem har økt eksporten av varer og tjenester til EU mer enn EØS-landet Norge.

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

Britenes folkeavstemning må respekteres!

08. april 2019

Storbritannia skal forlate Den europeiske union. Det var det 17,4 millioner briter stemte for 23. juni 2016. De ønsket å være herre i eget hus.

Trusler og realiteter i grenseland

02. april 2019

Spekulasjonene eller usikkerheten som Wiedswang og Braanen uttrykker, viser behovet for en offentlig utredning om alternativene til dagens EØS-avtale, skriver Kathrine Kleveland.

Noen har åpenbart tjent på EØS-avtalen

28. mars 2019

Erna Solberg mente et land som Storbritannia ville finne det «frustrerende» å måtte sluke direktiver fra Brussel. Men statsministeren er ikke like kresen på våre vegne. Norge sluker villig unna.

Kamp om brexit og EØS

26. mars 2019

Vil EU true oss med piggtrådgjerder på svenskegrensa hvis vi går ut av EØS?