Statsministrene David Cameron og Erna Solberg i Downing Street.

NtEU Fakta: Norge og Storbritannia – Nære forbindelser

Storbritannia er det største eksportmarkedet for norske varer. Med Storbritannia utenfor EU, vil EU utgjøre under halvparten av norsk eksport. Norge og Storbritannia har også et langvarig samarbeid om utnyttelse av ressursene i Nordsjøen.

Norges eksport til Storbritannia er større enn eksporten til de nordiske landene samlet. Båndene til britisk finansnæring er av stor betydning. Finansmiljøet i City spiller en viktig rolle i investeringer for det norske oljefondet.

Innovasjon Norge omtaler Storbritannia og landets handelsforhold til Norge slik på sine nettsider: «Storbritannia er et internasjonalt knutepunkt for business, og en av Norges viktigste markeder for industri og turisme.»  

Storbritannia er det største norske eksportmarkedet for varer. I 2015 utgjorde Storbritannia 25,4 % av norsk eksport til EU, og 20,1 % av all norsk vareeksport.

Flere norske bedrifter i Storbritannia

Rundt 320 norske bedrifter er etablert på britisk jord. Norsk næringsliv er til stede i de fleste sektorer og i de fleste geografiske delene av Storbritannia. Skottland er av særlig betydning for norske interesser i petroleumsvirksomhet og fiskerinæring.

Statoil har mange aktiviteter innen produksjon og salg av energi i Storbritannia. Selskapet har salgskontor for råolje i London. Statoil UK produserer olje og gass og driver letevirksomhet på britisk sokkel. Statoil er også en betydelig leverandør av gass til det britiske markedet, som hovedsaklig er importert fra Norge.

Offshore leverandørindustri

Norsk industribasert eksport domineres i økende grad av offshore leverandørindustris aktiviteter, viser en rapport fra Menon Business Economics. Offshore leverandørindustri står for over 70 prosent av den bearbeidede industrieksporten fra Norge. Ca 20-25 prosent av denne eksporten går til EU, og da primært Storbritannia. Menon argumenterer for at dette er den ene sektoren der EØS-avtalens harmonisering og fri bevegelse av arbeidskraft og kapital utgjør en betydningsfull forskjell i forhold til en mer konvensjonell handelsavtale. Med Storbritannia utenfor EU, vil EU bli et ubetydelig marked for denne viktige eksporten.

Store fiskeressurser

Norge og Storbritannia deler store fiskeressurser i Nordsjøen. Her har vi en gjensidig interesse i å beskytte miljøet havområdene og en god forvaltning av fiskeriene. Fra å ha råderett over rundt 20 prosent av sine havområder, resten er EU-hav, vil Storbritannia etter utmeldelsen igjen få råderetten over hele sitt havområde. Norge og Storbritannia vil sammen med Færøyene og Island – som også er utenfor EU – kontrollere et svært havområde: store deler av Nordsjøen, Barentshavet og det nordlige Atlanterhavet. De fire landene vil utgjøre en mektig allianse i fiskerisammenhenger, og har sammen et svært godt utgangspunkt for å forhandle frem gunstige avtaler om handel med fisk både med EU og internasjonalt.

Energiforsyning og sikkerhet

Det er også et fellesskap for Norge og Storbritannia i forvaltningen av andre ressurser i Nordsjøen. Flere av de store norske olje- og gassfeltene, som Statfjord og Frigg, strekker seg over den norsk-britiske delelinjen.

Storbritannia er viktig som mottager av norske energiressurser, enten til eget bruk eller videre eksport. Aktuelle prosjekter er Utsirahøyden gassrørledning, som kobler norsk gass til rørledningssystemet på britisk sokkel, og Statnetts undersjøiske kabelsamarbeid North Sea Link som kobler sammen det norske (nordiske) og britiske kraftmarkedet.

Norge og Storbritannia har dessuten en tradisjon for militært samarbeid. Den rødgrønne regjeringen inngikk i 2012 en avtale med Storbritannia – en felles erklæring – om tettere samarbeid innenfor forsvarspolitikk, materielle anskaffelser samt trening og øvelser.

Stort bilde i toppen: Statsministrene David Cameron og Erna Solberg i Downing Street. (© No. 10)

reLATERT

Se alle arrangementer

Kanaltoget Eurostar blir enda mer effektivt

09. juli 2020

En fornyet avtale mellom Storbritannia og tre EU-land sørger for at togtrafikken under Den engelske kanal vil gå enda mer smertefritt enn da landet fremdeles var medlem av EU.

Utsett brexitfrist kan koste 380 milliardar pund

12. juni 2020

Brexit-motstandarane vil bruke koronakrisa for å forlenge overgangsperioden før Storbritannia er heilt ute av EU. Ein ny rapport viser at forlenga overgang blir svært dyrt for britane. 

Handelen med landbruksvarer etter brexit

09. juni 2020

Målet må være reduksjon av importen fra EU og et mer jevnbyrdig handelsforhold. En forutsetning for EØS-avtalen var at landbruk ikke skulle bli skadelidende slik det nå har blitt med store produksjonskutt på grunn av unødvendig import fra EU.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Staten tar tilbake kontrollen over hele det britiske jernbanenettet

31. mars 2020

Storbritannia setter til side anbudskontrakter og lar staten ta kontroll over all persontogtrafikk i minst seks måneder.

Storbritannia renasjonaliserer jernbanestrekninger

20. feb. 2020

Frikopla fra EU kan Storbritannia renasjonalisere hele jernbanenettet, hvis parlamentet og regjeringa vil. Endelig får britene fritt bestemme sin jernbanepolitikk.

Europas demokratiske utfordringer

05. feb. 2020

Demokratiet er truet over hele Europa, men etter Brexit står det på tryggere grunn i Storbritannia enn i mange av EUs kjerneland.

– Brexit er en seier for demokratiet

31. jan. 2020

Storbritannia forlater EU fredag 31. januar. Det er en historisk hendelse at et land melder seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut.

Ingen vei tilbake

31. jan. 2020

Da ble det altså slik. Storbritannia forlater EU. Wow.

Standpunkt 1-2020

20. des. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om vervekampanjer i Ungdom mot EU og Nei til EU, om brexit, feiring av 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994, om anken i ACER-søksmålet, og mykje meir.

Britene stemte for gjennomføring av brexit

13. des. 2019

Valget i Storbritannia ga et kraftfullt votum for å få brexit gjennomført i Storbritannia. Alt ligger nå til rette for at Storbritannia går ut av EU innen 31. januar.

EØS bestemmer

25. okt. 2019

Ny pamflett fra De Facto. Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler, jernbane og energipolitikk.