Fem positive ting ved brexit

Siden NRK velger å fokusere på fem angivelige forverringer etter brexit, tillater vi oss å trekke fram fem positive følger av at Storbritannia har forlatt Den europeisk unionen.

På femårsdagen for britenes nei til fortsatt EU-medlemskap finner NRKs Gry Blekastad Almås det på sin plass å ramse opp fem ting som angivelig har blitt verre for nordmenn.

Mulige fordeler for oss og for britene etter brexit glimrer med sitt fravær. Siden NRK tidligere bestrebet seg på å være balanserte, tillater vi oss å nevne fem positive ting som følger av at Storbritannia har fristilt seg fra EU. 

  1. Storbritannia og Norge har inngått en frihandelsavtale som gir gunstigere betingelser for norsk sjømateksport enn da Storbritannia var del av EØS. «En betydelig styrking av rammebetingelsene for sjømatindustrien», som fiskeriminister Ingebrigtsen sier.
  2. Norges forhandlingsposisjon overfor EU er relativt styrket nå som vår største handelspartner er ute av unionen. Det gir blant annet anledning til å kreve reduksjon i EUs landbrukskvoter.
  3. Vi har fått en ny mulig alliert for å sikre våre nordlige havområder mot EUs tjuvfiske og kvoteran.
  4. Storbritannia har frigjort seg fra EUs fjerde jernbanepakke og har nå «lov» til å renasjonalisere jernbanen så mye de vil – hvilket de delvis også gjør, sjøl med en konservativ regjering. 
  5. Storbritannia sparer enorme milliardbeløp nå som de slipper EU-kontingenten, og landet får dessuten beholde alle sine momsinntekter.

Sist, men ikke minst viser brexit at det er fullt mulig å ha et fullverdig handelssamkvem med EU og samtidig sikre nasjonal kontroll over eget lands lov- og regelverk. 

NRK friserer ytringer

Dette tilsvaret fra Nei til EU ble publisert på NRK Ytring den 24. juni, men da med en annen overskrift og intro. Egenhendig og uten forhåndsvarsel endret NRK overskriften til «Brexit er bra», med undertittel «Brexit har gitt Norge en ny mulig alliert».

Vår påpekning av at brexit har mange positive sider vinkles på denne måten til en uforbeholden omfavnelse av alle sider ved brexit. Dette er tendensiøs redigering fra NRK sin side, spesielt fordi leserne ikke blir gjort oppmerksom på disse og andre «tilpasninger» av den innsendte teksten.

reLATERT

Se alle arrangementer

Brexit fra Baskerville

08. jan. 2024

Skremslene sprekker når Det internasjonale pengefondet forventer sterkere vekst i Storbritannia enn i de store EU-landene.

Vett 3 2022: Historier om handel

28. okt. 2022

Erfaringer fra flere lands handelsavtaler med EU.

Markedsadgang for fisk uten EØS

07. april 2022

Storbritannias handelsavtaler med EU og Norge står seg godt som alternativ til EØS-avtalens regime for eksport av sjømat, viser en fersk rapport.

NHOs redsel for en konstruktiv EØS-debatt

15. feb. 2022

Storbritannia har styrket sin handelsbalanse overfor EU, både for varer og tjenester.

Etter brexit

28. jan. 2022

Notat fra De Facto om utvikling i økonomi, handel og arbeidsinnvandring etter brexit

Storbritannias økonomi vokser, og eksporten til EU har økt siden brexit

09. sep. 2021

Nye handelstall viser kraftig vekst i Storbritannias eksport til EU i årets andre kvartal. Den britiske økonomien er forventet å vokse mer enn i euro-landene.

Departement for feilinformasjon

30. aug. 2021

Hvor mange Solberg-statsråder trengs for å svare riktig om EØS og handel?

Grunnløs brexit-fobi

01. juli 2021

Nei til EU svarer Norsk Industri (NHO), som advarer mot at Norge trekker positive lærdommer av brexit og inngår et jevnbyrdig handelsforhold med EU.

Standpunkt 5-2017

15. juni 2021

Standpunkt 5-2017, publisert september 2017

Ny handelsavtale med Storbritannia

08. juni 2021

Den nye avtalen gir bedre vilkår for norsk eksport av sjømat, men britene har fått kvoter for svin, kylling og grønt som undergraver norsk landbruk. Nå er det ekstra nødvendig at regjeringen krever reduksjon i EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer.

Regjeringen må ikke gi landbruksinnrømmelser til Storbritannia

28. mai 2021

Norges forhandlinger med Storbritannia om en ny handelsavtale etter brexit er i sluttfasen. Oppslag i media tyder på at tollfrie kvoter for landbruksvarer er et tema. Nei til EU krever at regjeringen ikke gir Storbritannia noen innrømmelser på landbruksområdet.

Et EU og EØS til besvær

30. april 2021

Tidene forandrer seg. For å nevne noe; Storbritannia har gått ut av EU og NEI TIL EU har vunnet fram i Høyesteretts plenum å kunne føre sak mot Staten i Acer-saken.