Delebilde fra 24. juni 2016. Dette bildet ble postet av Nei til EU på Facebook dagen etter folkeavstemningen 24. juni 2016, og ble sett av 122 000.

Grunnløs brexit-fobi

Nei til EU svarer Norsk Industri (NHO), som advarer mot at Norge trekker positive lærdommer av brexit og inngår et jevnbyrdig handelsforhold med EU.

Knut L. Baumann fra Norsk Industri liker visst ikke at jeg tillot meg å vise til fem positive virkninger av brexit som setter EØS-avtalen i skyggen. Han advarer spesielt mot enhver tanke på at Norge burde inngå et jevnbyrdig handelsforhold med EU, slik Storbritannia har gjort.

I motsetning til fiskeriminister Ingebrigtsen (H), synes ikke Baumann den nye handelsavtalen mellom Norge og Storbritannia gir bedre vilkår for vår sjømateksport. Ham om det. Da kan man jo lure på hvorfor Norsk Industri og NHO aldri har tatt til orde for en ordinær EFTA-avtale med Storbritannia, som ville gitt absolutt tollfrihet for fiskeriene.

Heller ikke EUs tjuvfiske og kvoteran i norske havområder synes Norsk Industri det er pent å snakke høyt om. EU blir visst lettere å forhandle med hvis ubehagelige realiteter stikkes under stol. I sitt forsøk på å argumentere for hvorfor EØS-avtalen må forsvares, kommer Baumann i skade for å framføre enda en god grunn til at den sies opp: «EUs landbrukskvoter til Norge er det siste EU vil gi seg på i en eventuell forhandlingssituasjon.» Jeg minner om at landbruket, som fiskeriene, i utgangspunktet skulle holdes utenfor EØS-avtalen.

For en gangs skyld nevner NHO og Norsk Industri at den tollfrie markedsadgangen mellom Norge og EU uansett er sikret. Baumann nevner WTO, men «glemmer» Frihandelsavtalen. Jeg mistenker at omsorgen for vårt landbruk som står «lagelig til for hugg» i form av salderingspost i forhandlinger, ikke er helt ekte. Artikkel 19 i EØS-avtalen er en slik hoggestabbe allerede.

Ettersom Stortinget med hårfint flertall nylig vedtok å innføre EUs fjerde jernbanepakke i Norge, nevnte jeg at Storbritannia etter brexit står fritt til å renasjonalisere jernbanen. Det finner Norsk Industris talsmann «underlig» siden Storbritannia under Thatcher var et foregangsland for privatisering. Baumann stiller seg også tvilende til at hennes partifelle Boris Johnson ville gå for noe annet.

Her har Baumann ikke sjekket rutetabellen. Den privatiserte britiske jernbanen har vært et skrekkeksempel for hele Europa, og har sporet fullstendig av under pandemien. Nå pågår renasjonalisering for fullt. Tjenestene til ScotRail vil fra neste år foregå i offentlig regi, gjennom et selskap heleid og kontrollert av den skotske regjeringa, mens regjeringa i London – som ideologisk står Norsk Industri nær – nettopp har lansert en plan for integrering av jernbanens materiell og infrastruktur i regi av én offentlig instans, Great British Railways. Dette betyr at fragmentering og anbudstvang opphører, en umulighet skulle britene fulgt EU-regelverket. At Boris Johnson også ser for seg at noen av dagens skadeskutte private aktører kan gjenoppstå i mer regulerte former, er en annen sak. Fagforeningene og Labour vil ha en mer entydig renasjonalisering. Poenget her er at grad av konkurranseutsetting vil være et politisk valg for britene, et politisk valg som dagens stortingsflertall i Norge har frasagt seg.

– La oss forlate EØS-konstruksjonen før vi får flere takbjelker i hodet

Ifølge Norsk Industri er «Brexit-avtalen for Storbritannia et forsøk på en reparasjon etter at huset har kollapset, men vil aldri bety en rekonstruksjon av bygget man hadde». Nei, vi får da inderlig ikke håpe det. Britene har vel lært såpass at de ikke vil gjenoppbygge en konstruksjon som har vist seg falleferdig. Lærdommen for Norge – og for Norsk Industri – bør være at vi forlater EØS-konstruksjonen før vi får enda flere takbjelker i hodet.

NRK Ytring ønsket ikke å ta inn denne sluttreplikken. Red.

Stort bilde i toppen: Delebilde fra 24. juni 2016. Dette bildet ble postet av Nei til EU på Facebook dagen etter folkeavstemningen 24. juni 2016, og ble sett av 122 000.

reLATERT

Se alle arrangementer

Sjølstyre kommer ikke alltid gratis

19. okt. 2021

Hva om det nå likevel kan komme til å koste Norge noe i kroner og øre å forlate EØS?

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

14. okt. 2021

Ap/Sp-regjeringa vil styre på grunnlag av EØS-avtalen og sier nei til norsk EU medlemskap de neste fire åra. Klar tale og ingen overraskelse. Men hva med de andre aktuelle sakene som kolliderer med EU, EØS-avtalen og EØS-politiet ESA?

Samfunnsdebatten om EØS 

14. okt. 2021

Må vi ha en EØS-avtale for å få solgt varene våre til EU? 

Mytene om fiskeeksport uten EØS-avtalen

12. okt. 2021

To seiglivede myter om norsk fiskeeksport gjentas av NHO og Sjømat-Norge i media så jamt og trutt at de fleste tror de er sanne.

Vett 3 2021: Alternativer til EØS-avtalen

11. okt. 2021

Hvordan kan en jevnbyrdig handelsavtale med EU se ut?

Går vi mot en strømkrise i vinter?

11. okt. 2021

Det kan se sånn ut, ut fra fyllingsgraden i vannmagasinene våre. Strømprisen har vært høy i hele sommer. I juni, juli og august ble det produsert 31 terrawattimer, 20% av denne produksjonen ble eksportert, ifølge SSB. For knapt en uke siden ble kabelen North Sea Link til Storbritannia åpnet. Den går ikke for fullt ennå, men med den og den nye kabelen til Tyskland, kan det eksporteres 20% av den totale kraftproduksjonen fra Sør-Norge.

Kampen fortsetter

10. okt. 2021

SV er ute av regjeringsforhandlingene. Det var ikke uventet. Fortsatt domineres Ap og Sp av for mye "sentrumspolitikk", og for lite grasrot, fagbevegelse og "Lundteigen"-tenkning. Ei mindretallsregjering Ap/Sp måtte derfor bli løsningen. Det ryktes at Ap nok en gang får gjennomslag for at EØS-avtalen skal ligge fast i kommende stortingsperiode. Det er heller ikke uventet. EØS er jo et av Jonas Gahr Støre sine livsverk.

Annerledeslandet?

08. okt. 2021

Det politiske styrkeforholdet i EU-spørsmål er endret, selv om Ap er større enn Sp og SV til sammen. Rødt utenfor regjering bekrefter økt motstand mot EU-medlemskap og EØS. 

På bar bakke uten EØS?

07. okt. 2021

Norge har allerede en handelsavtale som uten EØS-avtalen gir tollfrihet for industrivarene, og laksetollen vil være uforandret.

Høringsuttalelse forslag til endring i pliktforskriften 

07. okt. 2021

Tildeling av fangstkvoter og tildeling av konsesjoner er heldigvis ikke en del av EØS-avtalen. Vi mener den eneste løsningen er å tilbakeføre  de såkalte pliktkvotene til kystflåten.

Rutetabell for ei ny regjering

06. okt. 2021

Tog-Norge venter i spenning på at ei ny regjering sender EUs jernbanepakke i retur. Nei til EU har rutetabellen klar, i tilfelle Arbeiderpartiet eller Senterpartiet er usikre på hvilket spor de skal velge.

Standpunkt 3-2021

06. okt. 2021

I dette nummeret kan du lese om hva de nye stortingsrepresentantene mener om EU og EØS, samt Nei til EUs krav til en ny regjering. Det nye Stortinget har tydelig flertall mot EU-medlemskap og en betydelig økning i antallet EØS-motstandere.