NtEU Fakta: Tariffavtaler blir «EØS-tilpasset»

Tariffavtaler kan bli «justert» for å blidgjøre EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA. Er slike «EØS-tilpasninger» av tariffavtaler akseptable for fagbevegelsen?

Allmenngjøring av hele eller deler av en tariffavtale har vært fagbevegelsens svar på den sosiale dumpingen som EØS-avtalens frie tjenesteflyt og etableringsrett fører med seg. Gjennom egne forskrifter om allmenngjøring har utstasjonerte arbeidere i bygningsbransjen, verftsindustrien, renholdsbedrifter, fiskeindustri og godstransport hatt et visst vern.

Verftsoverenskomstens bestemmelser om minste timelønn, utenbystillegg, arbeidstid, overtidstillegg og dekning av utgifter til reise, kost og losji (RKL) ved arbeidsoppdrag utenfor hjemmet har blitt gjort til lov gjennom forskrift. Bestemmelsene om utenbystillegg og dekning av reise, kost og losji innebærer at slik godtgjøring skal ytes uavhengig av om arbeidstakers hjemsted er i Norge eller utlandet.

Ni verft og NHO gikk i 2009 til sak mot staten og Tariffnemnda fordi de mente bestemmelsen er i strid med EØS-retten og ikke har dekning i Utstasjoneringsdirektivets «uttømmende liste».

Etter flere runder gjennom det norske rettsapparatet og EFTA-domstolen, ga Høyesterett i 2013 Tariffnemnda medhold i at allmenngjøring av reise, kost og losji for utstasjonerte arbeidere var en del av minstelønna i Utstasjoneringsdirektivet. Høyesterett mente at det uansett var i samsvar med unntaksreglene i direktivet om «tvingende allmenne hensyn».

EFTA-domstolen hadde i forveien uttrykt bekymring for at:

«kostnadene forbundet med de aktuelle arbeids- og ansettelsesvilkår» vil svekke friheten til å yte tjenester i Norge. 

Fagbevegelsen innkasserte dommen i norsk Høyesterett som en seier.

Men NHO og ESA (EØS-avtalens overvåkingsorgan) gir seg ikke. 25. oktober 2016 åpnet ESA en formell sak mot Norge for brudd på EØS-avtalens regler for utstasjonerte arbeidstakere. Norsk Industri fulgte opp med krav om å «tilpasse allmenngjøringsforskriften for skips- og verftsindustrien til statens EØS-forpliktelser», ettersom Høyesterett ikke har fulgt EFTA-domstolens fortolkning (se nederst i artikkelen).

I mellomtida er allmenngjøring av både verftsoverenskomsten og renholdsoverenksomsten for en ny tariffperiode satt på vent.

Hvis saken blir fremmet, er det grunn til å anta at EFTA-domstolen igjen dømmer allmenngjøring av reise, kost og losji «ulovlig». Sjansen er stor for at Høyesterett da vil bøye av for EFTA-domstolen, slik den gjorde i Holship-saken i desember 2016. Skulle det skje, har flere LO-forbund varslet at de vil kreve reforhandling av EØS-avtalen.

Verken LO, NHO eller regjeringa vil ha en EØS-bombe i fanget i et valgår. Løsningen er å «tilpasse» 2018-overenskomsten slik at den er spiselig for kontrollorganet ESA. Det er vanskelig å se hvordan det skal skje uten at fagbevegelsen må gi etter i spørsmålet om reise, kost og losji.

Er slike «EØS-tilpasninger» av tariffavtaler akseptable for fagbevegelsen?

«(Direktivets) artikkel 3 nr. 1 (gir) en uttømmende liste over de områder der vertsstaten kan gi sine egne regler forrang. Vertsstaten er følgelig avskåret fra å pålegge arbeids- og ansettelsesvilkår utover de som er angitt i de nevnte bestemmelser, da enhver annen tolkning ville frata direktivet sin fulle effektivitet.»

Fra EFTA-domstolens «rådgivende» dom 23. januar 2012.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU og Ungdom mot EU på skolebesøk på Jessheim

23. jan. 2019

Onsdag tok Nei til EU, sammen med Ungdom mot EU, turen ut til Jessheim videregående skole for å snakke om EU og EØS med elevene på skolens splitter nye Europa-linje.

EU vil ha torsken vår uansett

22. jan. 2019

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, nå blir gjort til viktigste argument for å beholde avtalen.

NtEU Fakta: EØS og fiskerinæringa

21. jan. 2019

Fiskerinæringa omfattes bare delvis av EØS-avtalen, men det har likevel kommet en rekke EU-tilpasninger og EØS har svekket den nasjonale styringen av oppdrettsnæringen.

25 år med EØS og 25 år med nei til EU

18. jan. 2019

Ved inngangen av dette året for 25 år siden, trådte EØS-avtalen i kraft. Mot slutten av året vil vi kunne markere at det er 25 år siden folket sa nei i folkeavstemningen om EU-medlemskapet 28. november 1994.

Eksisterer det alternativer til dagens EØS avtale?

16. jan. 2019

I år er det 25 år siden Norge sa nei til EU medlemskap for andre gang. I stedet for medlemskap i EU kom EØS avtalen. En avtale som ble utarbeidet i 1992 og trådte i kraft fra 1 januar 1994, og var ment å være inngangsporten for Norge med mål om fullt medlemskap i EU. Dette til tross for folkets nei ved folkeavstemninger.

NHO-kamporganisasjon for EØS-avtalen

15. jan. 2019

NHO sine direktører rundt om i Norge har fått kalde føtter, fordi vi er stadig flere som ønsker at landet skal styres av oss sjøl og våre egne demokratiske institusjoner.

Nei til EU sender åpent brev til KrF

09. jan. 2019

– Nei til EU har sendt et åpent brev om Grunnloven og EØS til Kristelig Folkeparti som nå sitter i regjeringsforhandlinger, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Åpent brev til KrF-forhandlerne på Hadeland

09. jan. 2019

På vegne av Nei til EU tillater jeg meg å gi forhandlingsdelegasjonen noen god råd med på veien, siden grunnfjellet i KrF er solide EU-motstandere, skriver Kathrine Kleveland i dette åpne brevet.

Forskjellene som øker

03. jan. 2019

EUs frislipp av konkurranse svekker fagbevegelsens forhandlingsmakt både i Norge og i EU.

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.

Lav lønn som fortrinn

02. jan. 2019

Veipakka som øker konkurransen mellom lastebileiere, busselskap og sjåfører

Acer-søksmålet er i gang: Saksøker Erna Solberg

20. des. 2018

Nei til EU går nå til søksmål mot statsminister Erna Solberg om å ikke gjennomføre EUs energipakke 3 fordi stortingsvedtaket om norsk tilslutning til ACER er ugyldig.