Ny omdreining i EØS-debatten

Landsmøtet i november vedtok to viktige ting om EØS. Flertallet ønsket ikke EØS-standpunktet inn i formålsparagrafen. Samtidig ble arbeidsplanen vedtatt med mål om at EØS-avtalen skal være sagt opp innen utgangen av neste stortingsperiode.

EU-debatten har vi hatt lenge, mens EØS-debatten dessverre foreløpig har vært en debatt som har gått blant de innvidde. I Sentio-målingen før jul, var det fortsatt nesten 65 prosent som ikke vil inn i EU. 

Samtidig mener 60 prosent at EØS-avtalen er bra for Norge. Det er litt vanskelig å forstå og forklare når Fellesforbundets sin største avdeling nylig gikk ut med nei til EØS-standpunkt, og vi opplever at EØS-debatten løsner.

Vi ser at meningsmålingene får annet svar når folk som blir spurt, får alternativ som for eksempel tosidig handelsavtale. Det gjelder å vise at det finnes alternativ.

I meningsmålingen om EØS før jul så vi også at Frp var det partiet som hadde høyest neiflertall mot EØS-avtalen. Det bør være litt komplisert for regjeringskamerat Høyre, som forsvarer EØS og fortsatt ønsker seg inn i EU.

EØS-debatten nådde også Debatten i NRK der Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Per Willy Amundsen og Torbjørn Røe Isaksen debatterte EØS med fire forskjellige innganger. SV fikk blant annet fram at de ville fremme ønske om utredning om EØS-avtalen i Stortinget, noe som ble gjort før jul. Det trengs mer kunnskap om konsekvenser av avtalen, og om alternativene som finnes.

EØS-avtalen var 25 år i 2017. Den som skulle vært et springbrett inn i EU, ble en lang og uthalende avtale som har vist seg å få mye større konsekvenser enn noen kunne ane. Av de rundt 150 landene EU handler og samhandler med, er det bare vi tre EØS-landene som må godta flere hundre EU-regler hvert år for å få solgt varene våre.

EØS ble ingen overgangsavtale rett inn i EU som nok planen var. I år er det 25 år siden Norge sa nei for andre gang til å knytte seg til EU. Vi skal markere folkeavstemningen i 1994 på flere måter i året som kommer. Jeg tar nok ikke mye feil når mange av møtene vil ha EØS som tema på ulikt vis.

Jeg vil trekke fram fire eksempler på konsekvenser av EØS-avtalen:

  1. EØS-debatten har nådd Island, der motstanden mot EØS via EUs tredje energipakke med energibyrået ACER har blitt så krevende for Islands regjering at de har utsatt hele saken til våren.
  2. Den alvorlige tørken i sommer har ført til at det kommer betydelige mengder med grovfôr fra EØS-området. De fleste land har en mer utfordrende smitterisiko enn i Norge, og situasjonen gir derfor en betydelig økt risiko for at det vil komme utbrudd av alvorlige sykdommer i Norge i tiden som kommer. EØS-avtalen gjør at vi ikke kan stille egne nasjonale krav ved import av fôr fra EU- og EØS-land, for eksempel for å unngå import fra områder som har påvist afrikansk svinepest.
  3. Jernbanepakke 4 vil gi oss anbudstvang og senka sikkerhet på norske jernbaneskinner. Derfor har Ap signalisert at de vil legge ned veto. Nå er vi spente på hva KrF, som er jokeren her, vil gjøre.
  4. EU oppretter stadig nye byråer som uthuler EØS-avtalen, og endrer vår tilknytningsform til EU. Jernbanebyrået ERA vil regjeringen gi myndighet til å bestemme om togsikkerheten i Norge. Arbeidslivsbyrået ELA kan endre norsk arbeidsliv, der vi fra norsk side er redd for senka standarder.

Dag Seierstad skrev to EØS-meldinger da EØS-avtalen var 25 år. Disse to ressursheftene anbefaler jeg virkelig. Her er kortfattet historie og konkrete saker om hvordan EØS-avtalen påvirker norsk hverdag.

Uansett syn på EØS-avtalen, kan vel de fleste være med på et ønske om at avtalen får en offentlig utredning.

02 Ukrut Scrabble

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU og Ungdom mot EU på skolebesøk på Jessheim

23. jan. 2019

Onsdag tok Nei til EU, sammen med Ungdom mot EU, turen ut til Jessheim videregående skole for å snakke om EU og EØS med elevene på skolens splitter nye Europa-linje.

EU vil ha torsken vår uansett

22. jan. 2019

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, nå blir gjort til viktigste argument for å beholde avtalen.

NtEU Fakta: EØS og fiskerinæringa

21. jan. 2019

Fiskerinæringa omfattes bare delvis av EØS-avtalen, men det har likevel kommet en rekke EU-tilpasninger og EØS har svekket den nasjonale styringen av oppdrettsnæringen.

25 år med EØS og 25 år med nei til EU

18. jan. 2019

Ved inngangen av dette året for 25 år siden, trådte EØS-avtalen i kraft. Mot slutten av året vil vi kunne markere at det er 25 år siden folket sa nei i folkeavstemningen om EU-medlemskapet 28. november 1994.

Eksisterer det alternativer til dagens EØS avtale?

16. jan. 2019

I år er det 25 år siden Norge sa nei til EU medlemskap for andre gang. I stedet for medlemskap i EU kom EØS avtalen. En avtale som ble utarbeidet i 1992 og trådte i kraft fra 1 januar 1994, og var ment å være inngangsporten for Norge med mål om fullt medlemskap i EU. Dette til tross for folkets nei ved folkeavstemninger.

NHO-kamporganisasjon for EØS-avtalen

15. jan. 2019

NHO sine direktører rundt om i Norge har fått kalde føtter, fordi vi er stadig flere som ønsker at landet skal styres av oss sjøl og våre egne demokratiske institusjoner.

Nei til EU sender åpent brev til KrF

09. jan. 2019

– Nei til EU har sendt et åpent brev om Grunnloven og EØS til Kristelig Folkeparti som nå sitter i regjeringsforhandlinger, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Åpent brev til KrF-forhandlerne på Hadeland

09. jan. 2019

På vegne av Nei til EU tillater jeg meg å gi forhandlingsdelegasjonen noen god råd med på veien, siden grunnfjellet i KrF er solide EU-motstandere, skriver Kathrine Kleveland i dette åpne brevet.

Forskjellene som øker

03. jan. 2019

EUs frislipp av konkurranse svekker fagbevegelsens forhandlingsmakt både i Norge og i EU.

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.

Lav lønn som fortrinn

02. jan. 2019

Veipakka som øker konkurransen mellom lastebileiere, busselskap og sjåfører

Acer-søksmålet er i gang: Saksøker Erna Solberg

20. des. 2018

Nei til EU går nå til søksmål mot statsminister Erna Solberg om å ikke gjennomføre EUs energipakke 3 fordi stortingsvedtaket om norsk tilslutning til ACER er ugyldig.