Folk som risikerer fattigdom eller sosial ekskludering i EUs medlemsland i prosent av total befolkning (2021).

Ny runde med nedskjæringspolitikk i EU

EU vil stramme inn budsjettreglene. Det vil bety dramatiske kutt i velferden, også i velstående Tyskland.

I april kom EU-kommisjonen med lovframlegg som skal stramme inn budsjettreglene og reversere «pengedrysset» under pandemien. Ifølge Den europeiske faglige samorganisasjonen EFS betyr dette at 14 medlemsland må kutte sine utgifter med minst 45 milliarder euro neste år, tilsvarende mer enn 500 milliarder kroner.

Må redusere gjelda

Unionen har i kriseåra sett mellom fingrene når flere land har brutt regelen om at budsjettunderskuddet ikke må overstige 3 prosent av BNP. Planen er at disse landa nå skal pålegges å redusere underskuddet med minst 0,5 % av BNP årlig. Frankrike, Slovakia, Belgia og Polen er blant statene med størst underskudd. Slovakia har et budsjettunderskudd på 6,1 %.

Tyske kutt på 20 milliarder euro

Tyskland vil ha enda strengere og mindre fleksible regler enn Kommisjonen foreslår. For egen del vil forbundskansler Olaf Scholz kutte det tyske budsjettet med 20 milliarder euro. Ikke fordi Tyskland har brutt EU-reglene, men for å skjerme den massive opprustninga av Bundeswehr. Nedskjæringene skal komme på alle budsjettposter unntatt forsvarsbudsjettet, skrev Frankfurter Allgemeine Zeitung i mars.

Velferden er budsjettaperen

EU-kravene om å stramme inn på pengebruken kommer parallelt med intense oppfordringer om å øke militærutgiftene over hele Europa. Det blir da ganske åpenbart hvor kuttene skal komme. EFS har regnet ut at 45 milliarder euro kunne lønne 1 million sjukepleiere og halvannen million lærere.

45 milliarder euro kunne lønne en million sjukepleiere og halvannen million lærere.

«Mer enn noen gang må Europa være kontinentet for sosial samhørighet og velstand. Vi bekrefter vårt løfte om å arbeide for et sosialt Europa», forsikret EU-toppene på sitt møte i Porto i 2021.

Det er et løfte de nødig vil minnes på i åra som kommer. Alt 2021 sto hver femte innbygger i EU i fare for sosial utstøting eller fattigdom, ifølge Eurostat. Når EU tar fatt på nye sparetiltak samtidig som kjøpekrafta til innbyggerne svinner, er det lett å forutsi at sosial nød vil ramme enda flere.

Jan R. Steinholt er politisk rådgiver i Nei til EU.

Stort bilde i toppen: Folk som risikerer fattigdom eller sosial ekskludering i EUs medlemsland i prosent av total befolkning (2021). (Grafikk fra statistikkbyrået eurostat)

reLATERT

Se alle arrangementer

Høyresving i EU-parlamentet

21. juni 2024

EU-parlamentsvalget 2024 og hva det kan bety for EUs politikk de neste årene.

Parlament uten stemmer

17. juni 2024

Hva er legitimiteten til EU-parlamentet som folkevalgt forsamling når halvparten av velgerne ikke stemmer?

EU-borgerne vendte ryggen til EU-valget 

10. juni 2024

Deltagelsen i valget til EU-parlamentet ble igjen svært lavt. Nesten halvparten av velgerne unnlot å bruke stemmeretten. 

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

Venter framgang for ytre høyre-partier

05. juni 2024

Den danske Folkebevægelsen mod EU venter at ytre høyre vil gå kraftig fram i EU-parlamentsvalget 6.–9. juni, i en valgkamp som har handlet mest om forsvars- og sikkerhetspolitikk.  

Kjemisk cocktail uten ende

03. juni 2024

EUs kjemiregelverk REACH strekker ikke til. Det går på helsa løs når EU-kommisjonen dropper den lovede reformen.

Foran valget til EU-parlamentet

31. mai 2024

Hvilken rolle spiller EU-parlamentet, og hva er forventningene til valget sett fra Danmark? Se webinaret onsdag 5. juni klokka 11.00 her!

Byrået for demokrati

21. mai 2024

Tanken om å styrke folkestyret i Europa gjennom enda et byråkratisk organ har mange motsetninger.

Farvel, Paris

07. mai 2024

EUs nye kuttpolitikk stanser klimatiltak og baner vei for Marine Le Pen.

EUs usolidariske asyl- og migrasjonspakt

03. mai 2024

I en tid med menneskerettighetsbrudd, krig og klimakrise. Er dette virkelig tidspunktet hvor EU skal gjøre det enda vanskeligere å søke asyl?

Helseunion og ACER med Morten Harper

03. april 2024

Se opptak av Sør-Trøndelag Nei til EUs åpne møte på Litteraturhuset i Trondheim 10. januar 2024 med Morten Harper.

Kan EU erstatte Nato?

03. april 2024

En europeisk forsvarsgaranti er lite annet enn en ønskedrøm på ja-sida.