Folk som risikerer fattigdom eller sosial ekskludering i EUs medlemsland i prosent av total befolkning (2021).

Ny runde med nedskjæringspolitikk i EU

EU vil stramme inn budsjettreglene. Det vil bety dramatiske kutt i velferden, også i velstående Tyskland.

I april kom EU-kommisjonen med lovframlegg som skal stramme inn budsjettreglene og reversere «pengedrysset» under pandemien. Ifølge Den europeiske faglige samorganisasjonen EFS betyr dette at 14 medlemsland må kutte sine utgifter med minst 45 milliarder euro neste år, tilsvarende mer enn 500 milliarder kroner.

Må redusere gjelda

Unionen har i kriseåra sett mellom fingrene når flere land har brutt regelen om at budsjettunderskuddet ikke må overstige 3 prosent av BNP. Planen er at disse landa nå skal pålegges å redusere underskuddet med minst 0,5 % av BNP årlig. Frankrike, Slovakia, Belgia og Polen er blant statene med størst underskudd. Slovakia har et budsjettunderskudd på 6,1 %.

Tyske kutt på 20 milliarder euro

Tyskland vil ha enda strengere og mindre fleksible regler enn Kommisjonen foreslår. For egen del vil forbundskansler Olaf Scholz kutte det tyske budsjettet med 20 milliarder euro. Ikke fordi Tyskland har brutt EU-reglene, men for å skjerme den massive opprustninga av Bundeswehr. Nedskjæringene skal komme på alle budsjettposter unntatt forsvarsbudsjettet, skrev Frankfurter Allgemeine Zeitung i mars.

Velferden er budsjettaperen

EU-kravene om å stramme inn på pengebruken kommer parallelt med intense oppfordringer om å øke militærutgiftene over hele Europa. Det blir da ganske åpenbart hvor kuttene skal komme. EFS har regnet ut at 45 milliarder euro kunne lønne 1 million sjukepleiere og halvannen million lærere.

45 milliarder euro kunne lønne en million sjukepleiere og halvannen million lærere.

«Mer enn noen gang må Europa være kontinentet for sosial samhørighet og velstand. Vi bekrefter vårt løfte om å arbeide for et sosialt Europa», forsikret EU-toppene på sitt møte i Porto i 2021.

Det er et løfte de nødig vil minnes på i åra som kommer. Alt 2021 sto hver femte innbygger i EU i fare for sosial utstøting eller fattigdom, ifølge Eurostat. Når EU tar fatt på nye sparetiltak samtidig som kjøpekrafta til innbyggerne svinner, er det lett å forutsi at sosial nød vil ramme enda flere.

Jan R. Steinholt er politisk rådgiver i Nei til EU.

Stort bilde i toppen: Folk som risikerer fattigdom eller sosial ekskludering i EUs medlemsland i prosent av total befolkning (2021). (Grafikk fra statistikkbyrået eurostat)

reLATERT

Se alle arrangementer

En stille pandemi

21. feb. 2024

Passer prioriteringene i EUs helseunion med utfordringene for norsk beredskap?

Ja til vaksiner og selvråderett på helseområdet

03. jan. 2024

Helse bør styres av norske politikere, men det utelukker ikke samarbeid med andre land.

Informasjonskampanje om EU og EØS

21. des. 2023

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Kvinnekonferanse om helse og fattigdom

19. des. 2023

Nei til EUs kvinnekonferanse 2023 ble arrangert 11. november på Røde kors konferansesenter i Oslo. Det var 42 påmeldte og hovedtema var «Pusher EU dårlig helse og fattigdom?» 

Brussel skviser hardere

18. des. 2023

Hvem vil høste politisk gevinst om EU finner fram igjen skjemaene sine for økonomisk innstramming?

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

​​​​​​​Tatt av Wilders

12. des. 2023

EUs Green Deal blåser over ende av hard høyre-vind og dramatiske feilvurderinger.

Nei til EU er mot norsk medlemskap i helseunionen 

10. des. 2023

Gjennom helseunionen flyttes viktige spørsmål opp til EU-nivået. EU vil da kunne legge føringer for hvordan vi skal arbeide med helsepolitikk i Norge.  

Fattigdom og helse, gapet mellom fattige og rike i EU  

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Euro skaper uro

09. nov. 2023

Dyrtida slår kraftig inn i europeiske husstander. Dette merkes også i Norge. I tillegg til høye priser på energi og mat kommer hyppige renteøkninger. Mye av prisveksten er importert. Ville det hjelpe å bytte ut krona med euroen?

Uvisst om utvidelse av unionen

08. nov. 2023

Sverige og Finland brukte fem år på prosessen med å bli EU-medlem, og ingen har gjort det raskere. Tyrkia har vært kandidatland i snart 25 år. Hva er utsiktene for et snarlig EU-medlemskap for Ukraina?

Ingen kur for alt

07. nov. 2023

Hva er virkninger og bivirkninger av EUs nye helseunion?