Folk som risikerer fattigdom eller sosial ekskludering i EUs medlemsland i prosent av total befolkning (2021).

Ny runde med nedskjæringspolitikk i EU

EU vil stramme inn budsjettreglene. Det vil bety dramatiske kutt i velferden, også i velstående Tyskland.

I april kom EU-kommisjonen med lovframlegg som skal stramme inn budsjettreglene og reversere «pengedrysset» under pandemien. Ifølge Den europeiske faglige samorganisasjonen EFS betyr dette at 14 medlemsland må kutte sine utgifter med minst 45 milliarder euro neste år, tilsvarende mer enn 500 milliarder kroner.

Må redusere gjelda

Unionen har i kriseåra sett mellom fingrene når flere land har brutt regelen om at budsjettunderskuddet ikke må overstige 3 prosent av BNP. Planen er at disse landa nå skal pålegges å redusere underskuddet med minst 0,5 % av BNP årlig. Frankrike, Slovakia, Belgia og Polen er blant statene med størst underskudd. Slovakia har et budsjettunderskudd på 6,1 %.

Tyske kutt på 20 milliarder euro

Tyskland vil ha enda strengere og mindre fleksible regler enn Kommisjonen foreslår. For egen del vil forbundskansler Olaf Scholz kutte det tyske budsjettet med 20 milliarder euro. Ikke fordi Tyskland har brutt EU-reglene, men for å skjerme den massive opprustninga av Bundeswehr. Nedskjæringene skal komme på alle budsjettposter unntatt forsvarsbudsjettet, skrev Frankfurter Allgemeine Zeitung i mars.

Velferden er budsjettaperen

EU-kravene om å stramme inn på pengebruken kommer parallelt med intense oppfordringer om å øke militærutgiftene over hele Europa. Det blir da ganske åpenbart hvor kuttene skal komme. EFS har regnet ut at 45 milliarder euro kunne lønne 1 million sjukepleiere og halvannen million lærere.

45 milliarder euro kunne lønne en million sjukepleiere og halvannen million lærere.

«Mer enn noen gang må Europa være kontinentet for sosial samhørighet og velstand. Vi bekrefter vårt løfte om å arbeide for et sosialt Europa», forsikret EU-toppene på sitt møte i Porto i 2021.

Det er et løfte de nødig vil minnes på i åra som kommer. Alt 2021 sto hver femte innbygger i EU i fare for sosial utstøting eller fattigdom, ifølge Eurostat. Når EU tar fatt på nye sparetiltak samtidig som kjøpekrafta til innbyggerne svinner, er det lett å forutsi at sosial nød vil ramme enda flere.

Jan R. Steinholt er politisk rådgiver i Nei til EU.

Stort bilde i toppen: Folk som risikerer fattigdom eller sosial ekskludering i EUs medlemsland i prosent av total befolkning (2021). (Grafikk fra statistikkbyrået eurostat)

reLATERT

Se alle arrangementer

Beredskapen som forsvant med EØS

24. aug. 2023

Svekker eller styrker EØS-avtalen vår nasjonale beredskap? Det meste tilsier at den har blitt en sovepute for mangelfull beredskap og forsyningssikkerhet.

Sertifisert skuebrød

26. juni 2023

Ti år etter at klesfabrikkene i Rana Plaza raste sammen, skal vi ikke glemme at det som er fleksibelt for noen, kan være skjebnesvangert for andre.

Næringsministeren vil stille Norge bak EU i den nye handelskrigen

22. juni 2023

USA og Kina har gitt gigantiske subsidiepakker til sine egne mer eller mindre grønne industriprosjekter. EU vil gjøre det samme. Hvor klokt er det av næringsministeren å stille Norge «hundre prosent» bak EU og det indre markedet?

Hull i handlingsrommet

30. mai 2023

Hvorfor skal en 30 år gammel EØS-avtale hindre billigere tannlege for 25-åringene?

Etikken i teknikken

15. mai 2023

Hvor smart er det å gi kommersielle selskapers kunstige intelligens tilgang til helseopplysninger?

Fritt vilt

27. mars 2023

De omstridte gruveprosjektene ved Repparfjorden i Finnmark og Førdefjorden er trolig bare begynnelsen når EU ser nordover etter nye råvarer.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.

Prisen for politikk

27. feb. 2023

Korrupte politikere kan finnes i ulike forsamlinger, men Qatargate avdekker alvorlige mangler ved EU-parlamentets reisverk.

Forsyningssikkerhet i kraftbørsens vold

14. feb. 2023

Vår beredskap og forsyningssikkerhet blir overlatt til markedet og kraftbørsen. Hvor smart er det?

Hva gjør EU i Arktis? 

07. feb. 2023

– Beslutningstakere må være forberedt på periodisk press mot sentrale norske interesser i nordområdene, skriver Jens Isak Hultgren Nielsen ut fra sin ferske masteroppgave om EU i Arktis. 

Rikdommens privatliv

02. jan. 2023

Vi bør være bekymret når EU-domstolen bruker menneskerettighetene til å hindre allmenhetens innsyn i investorers eierinteresser.