Nyttig møte med landets nest største industri

Norsk EU-motstand, landbruks- og fiskeripolitikk og viktigheten av handelsadgang til Europa var noen av temaene da Nei til EU møtte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Forbundet organiserer arbeidstakere i mat- og drikkeindustrien som er landets nest største industri. I møtet vektla de viktigheten av at norsk fiskeindustri har tilgang til det europeiske markedet. Samtidig er bekymringen stor for at ikke mer norsk fisk foredles i Norge.

Det var også naturlig å diskutere EØS-avtalen, og her er uttrykte de bekymring for utviklingen innenfor norsk arbeidsliv, og mente det kunne gjøres mer.

Nei til EU på sin side vektla viktigheten av fakta og kunnskap i debatten om EU og EØS og markedsmulighetene som finnes også uten EØS-avtalen. Begge organisasjonene var enig om at det trengs mer kunnskap og fakta i debatten rundt EØS, og spesielt hvilket handlingsrom norske politikere egentlig har innenfor avtalen.  

WTO, TTIP og bilaterale handelsavtaler var også tema under møtet. Det ble selvsagt også tid til å snakke litt om norsk EU-motstand og at det i 2019 er 25 år siden folkeavstemningen i 1994. 

Det ble et nyttig møte med utveksling av kunnskap om hverandres organisasjon og politikk. Vi har mange felles allierte og mange felles saker. NNN og Nei til EU har blant annet felles mål om å holde oss utenfor EU, opprettholde et sterkt importvern og ser verdien i en offensiv distriktspolitikk.

Stort bilde: Fra venstre påtroppende leder i NNN fra 1. april Anne Berit Aker Hansen, politisk rådgiver Lars Iver Wiik, Nei til EU-generalsekretær Thomas Haug, leder Kathrine Kleveland og avtroppende NNN-leder Jan Egil Pedersen.

reLATERT

Se alle arrangementer

Wiedswang på vidvanke

01. juli 2019

EØS-tilhengerne spekulerer i skremsler om toll på norsk eksport.

Nye oppgaver for ACER

28. juni 2019

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene.

Siv Jensen tar feil om toll

28. juni 2019

«Du risikerer at vi mister den tollfriheten som vi nå har til hele det europeiske markedet», hevdet Siv Jensen i NRKs partilederdebatt om situasjonen uten EØS. Det er ikke riktig. Norge har uansett en frihandelsavtale med EU som gir tollfrihet for industrivarer.

Varer eller tjenester?

25. juni 2019

Må bygging og drift av vannkraftverk følge reglene til EUs tjenestedirektiv?

Strømmen styres av EU

25. juni 2019

Det reviderte elektrisitetsdirektivet, som er del av EUs nye energipakke 4, fjerner all tvil: strømmen styres av EU.

Islandsk utvalg utreder EØS

20. juni 2019

Nei til EU møtte denne uken et islandsk regjeringsoppnevnt utvalg som utreder deltakelsen i EØS-avtalen. Rapporten skal komme til høsten.

Folket vil ha mindre EU-makt i Norge

19. juni 2019

Flertallet mot norsk EU-medlemskap er solid. Motstanden mot EØS-avtalen er også betydelig, særlig om folk får valget mellom EØS og en handelsavtale.

Utbredt EØS-myte om toll

19. juni 2019

Svært mange tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Bare 13 prosent fastslår fakta: det blir ikke toll.

NRK-valgomat med EØS-spørsmål

17. juni 2019

«EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen», er en av påstandene i NRKs valgomat.

Jernbanetragedie for evig tid

17. juni 2019

I dag kom nyheten om at anbudet på alle ruter fra Eidsvoll og nordover går til et norsk datterselskap av SJ, Statens Järnvägar (SJ).

Mellem tar seg friheter

13. juni 2019

EUs såkalte friheter er ikke våre friheter. EUs fire friheter handler om å skape verdens mest konkurransedyktige region.

Folket splittet om EØS eller handelsavtale

12. juni 2019

En ny meningsmåling viser at folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.