Nyttig møte med landets nest største industri

Norsk EU-motstand, landbruks- og fiskeripolitikk og viktigheten av handelsadgang til Europa var noen av temaene da Nei til EU møtte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Forbundet organiserer arbeidstakere i mat- og drikkeindustrien som er landets nest største industri. I møtet vektla de viktigheten av at norsk fiskeindustri har tilgang til det europeiske markedet. Samtidig er bekymringen stor for at ikke mer norsk fisk foredles i Norge.

Det var også naturlig å diskutere EØS-avtalen, og her er uttrykte de bekymring for utviklingen innenfor norsk arbeidsliv, og mente det kunne gjøres mer.

Nei til EU på sin side vektla viktigheten av fakta og kunnskap i debatten om EU og EØS og markedsmulighetene som finnes også uten EØS-avtalen. Begge organisasjonene var enig om at det trengs mer kunnskap og fakta i debatten rundt EØS, og spesielt hvilket handlingsrom norske politikere egentlig har innenfor avtalen.  

WTO, TTIP og bilaterale handelsavtaler var også tema under møtet. Det ble selvsagt også tid til å snakke litt om norsk EU-motstand og at det i 2019 er 25 år siden folkeavstemningen i 1994. 

Det ble et nyttig møte med utveksling av kunnskap om hverandres organisasjon og politikk. Vi har mange felles allierte og mange felles saker. NNN og Nei til EU har blant annet felles mål om å holde oss utenfor EU, opprettholde et sterkt importvern og ser verdien i en offensiv distriktspolitikk.

Stort bilde: Fra venstre påtroppende leder i NNN fra 1. april Anne Berit Aker Hansen, politisk rådgiver Lars Iver Wiik, Nei til EU-generalsekretær Thomas Haug, leder Kathrine Kleveland og avtroppende NNN-leder Jan Egil Pedersen.

reLATERT

Se alle arrangementer

– Vi vil styre fiskerressursene selv. Bli medlem i Nei til EU

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over fiskeressursene. Derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Petter Myklebust.

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

– EU skal ikke styre norsk jernbane. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over norsk jernbane, og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

Folder til vervekampanjen

12. april 2019

Last ned folder om offentlige tjenester, jernbanepakke 4, internasjonal solidaritet og fisk.

Folder «EU truer kommunen din»

12. april 2019

Her kan du laste ned folderen «EU truer kommunen din» om Hjelmengutvalget og meldeplikt til EU og EØS.

Ingen ACER-garantier

12. april 2019

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Handler godt uten EØS

11. april 2019

De fleste land i verden handler med EU uten en EØS-avtale. Mange av dem har økt eksporten av varer og tjenester til EU mer enn EØS-landet Norge.

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

25 ÅR ETTER NORDLANDS-RAPPORTEN FRA 1994 - HVILKEN RELEVANS HAR DEN FOR EØS-AVTALEN?

08. april 2019

Det har nå gått 25 år og vi ble ikke EU-medlemmer, men derimot bundet opp av EØS-avtalen.

FYLKESRÅDET OG JERNBANEPAKKE 4

08. april 2019

Nordland fylkesting gjorde et viktig vedtak på sitt møte i oktober om Jernbanepakke 4 og konkurranse-utsetting av jernbanen i Norge.

Meldeplikt til EU og ESA – nei takk!

08. april 2019

Nei til EU mener det nye forslaget om meldeplikt til EU og ESA er et rent overgrep mot folkestyret i Norge så vel som i Europa.