Leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, Freddy André Øvstegård fra SV, mottar EØS-rapporten av Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Overleverte EØS-rapport til Stortinget 

Leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, Freddy André Øvstegård fra SV, mener EØS bidrar til løsarbeid, sosial dumping og et race mot bunnen. 

Freddy André Øvstegård fra SV er leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité. Onsdag 13. mars fikk han på vegne av komiteen overlevert EØS-rapporten fra Einar Frogner. 

Øvstegård er spesielt opptatt av hvordan det norske arbeidslivet blir berørt av EØS-avtalen. 

– Jeg er spesielt opptatt av konsekvensene av den veldig tette tilknytningen vi har til EU på norsk arbeidsliv. Vi vet jo at det er mye som går i gal retning dessverre, med løsarbeid, sosial dumping og et race mot bunnen, sa han. 

– At EU-regler og vår tilknytning gjennom EØS-avtalen påvirker dette er helt klart, så det vil jeg lære mer om.

 

Stort bilde i toppen: Leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, Freddy André Øvstegård fra SV, mottar EØS-rapporten av Einar Frogner, leder i Nei til EU. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Fornybare forviklinger

17. juli 2024

Erna Solbergs iver etter å innføre fjerde energipakke skaper usikkerhet for næringsliv og natur.

EUs fornybardirektiv artikkel for artikkel

28. juni 2024

Et av de mest omstridte regelverkene i EUs energipakke 4 er fornybardirektivet.

Hvem skal bestemme over norsk energi?

27. juni 2024

Strøm er et samfunnsgode, ikke handelsvare. Strømmen må ut av markedet! Direktivene og forordningene i EUs fjerde energipakke må avvises i sin helhet.

Forutsigbarheten som forsvant

19. juni 2024

Line Eldring og Olav Slettebø fra EØS-utredningen avfeier empiri som motsier eller nyanserer deres egne konklusjoner som «anekdotisk».

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.