Skal strømprisene ned, må Norge ut av ACER og EUs energiunion

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

Nei til EU mener Norge må ut av EUs energiunion og ACER, og ta tilbake nasjonal kontroll med arvesølvet. Nei til EU utfordrer de som hevder at vi fortsatt har full nasjonal kontroll til å vise det ved å regulere vannmagasin og styre hva strømmen skal brukes til. Uten slik regulering vil strømprisene bli varig høye.

Høy strømpris importeres gjennom utenlandskablene. Eksperter er enige om at de vanvittig høye strømprisene skyldes høy pris på kull, gass og CO2-kvoter. Men norske kraftverk kjøper ikke et kilo kull, bruker ikke en liter gass og kjøper ikke ei eneste CO2-kvote. Det er gjennom utenlandskablene vi importerer EUs strømpris.  De tiltakene regjeringen har varslet vil bare hjelpe en liten gruppe og bare i liten grad for dem også. For industrien er disse tiltak helt uten virkning. Industrien har allerede elavgift på et halvt øre/kWh og kvalifiserer ikke til bostøtte. Dersom regjeringen ikke kommer med tiltak som senker strømprisen, er Norges viktigste konkurransefortrinn borte.

Det må regulering til for å få ned strømprisen. Det mest realistiske forslaget er å regulere vannmagasinene.

Det er foreslått av Norges nest største selskap i kraftforedlende industri. Det har også leder av fagforbundet IndustriEnergi tidligere gått inn for. Det betyr at eksport må stanses når vannmagasinene kommer under normalen for årstida.

Dette vil utfordre både ACER og EØS-avtalen, men det må til for å sikre at arvesølvet skal bygge landet vårt. Strøm er og blir en begrenset ressurs og må ikke gå til unyttige formål.

Norge ble industrialisert ved at strøm ble sett på som infrastruktur for å bygge landet, ikke selges til høystbydende slik prinsippet er i EUs energiunion. Overvåkningsorganet for EØS-avtalen, ESA, presset Solberg-regjeringen til å gi kryptovaluta og datasentre like lav elavgift som vår kraftforedlende industri. Det er svært tvilsomt om norske myndigheter kan bestemme politisk hvem som skal få tilknytning til nett og hvem som skal få avslag. Og det er ACERs underbruk i Norge, Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som til syvende og sist avgjør.

Nei til EU krever at storting og regjering sikrer at energi og strøm skal være under norsk politisk kontroll og ikke fjernstyres fra Brussel.

reLATERT

Se alle arrangementer

Strømkrisa splitter EU

08. des. 2021

Har ACER rett. Er EUs felles energimarked nødvendig for å få samfunn bygd på fornybar kraft? Er høy strømpris den prisen som må betales?

Regjeringens velgere vil ut av ACER

07. des. 2021

Det er flere som vil ut av EUs energibyrå ACER enn at Norge skal bli værende, men det er også mange usikre. Blant regjeringens velgere er det et flertall som vil ut av ACER.

Bare 1 av 10 mener at ACER ikke gir høyere strømpris

06. des. 2021

Vanlig folk mener at tilslutningen til EUs energibyrå ACER gir høyere strømpris. Det viser en ny meningsmåling.

Et sjokk i sakte film

06. des. 2021

Alle snakker om strømprisen. Hva gjør EUs energiunion og Acer med den?

EØS og galopperende strømpriser 

02. des. 2021

I 1990 vedtok Stortinget en ny energilov. Den trådte i kraft 1. januar 1991. Med den nye loven ble strøm ansett som en vare på lik linje med andre varer. Krafthandelen skulle styres av tilbud og etterspørsel. 

Tusenvis av arbeidsplasser i kraftkrevende industri er satt i spill

02. des. 2021

Bindingene til EUs energiunion og EØS setter Norge i klimaets Catch 22.

Redusert nettleie? Det var før, det.

18. nov. 2021

Det norske underbruket av ACER godkjenner en beregningsmåte som innebærer at flaskehalsinntektene slett ikke reduserer nettleia. I stedet forsvinner inntektene i det store investeringssluket til Statnett.

Acer-frontene skjerpes 

15. nov. 2021

Har ikke statens toppbyråkrater klart å oppdage hvor suverenitetstapet i Acer-saken ligger? 

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

09. nov. 2021

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

Høye og svingende strømpriser i Oslo tingrett  

03. nov. 2021

ACER-saken fortsetter i Oslo tingrett onsdag med en rekke vitneforklaringer. Et sentralt tema vil være sammenhengen mellom høyere strømpris i Norge og EUs energiunion og ACER.  

Kypros inn i energiunionen

02. nov. 2021

Som siste land i EU blir Kypros snart kobla til det europeiske strømnettet. Dermed blir det slutt på det EU kaller øyas energimessige isolasjon – samtidig som Tyrkia får et aldri så lite støt.

ACER-saken i Oslo tingrett mandag 1. november 

27. okt. 2021

Oslo tingrett starter mandag 1. november kl. 09 behandlingen av Nei til EUs ACER-søksmål. Nei til EU mener avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER og EØS-tilsynet ESA er i strid med Grunnloven.