Slik blir strømmen dyrere i nord

ACER-bestemt strømflyt øker strømprisene i Midt- og Nord-Norge. Ordningen innføres i desember 2024.

Fra 3. desember 2024 innføres flytbasert markedskontroll over strømnettet vårt. Dette kan øke strømprisen i Nord-Norge med 27 prosent og i Midt-Norge med 22 prosent.

Først nå ser vi virkningen av det ACER vedtok 30. oktober 2019. Reguleringsmyndighetene i Danmark, Sverige og Finland var uenige. Da overtar EUs energibyrå. ACER brydde seg ikke om hva de var uenige om, men vedtok sin egen løsning. Denne ble i realiteten gjeldende for Norge da Stortinget vedtok tre kommisjonsforordninger som utfyller tredje energimarkedspakke 11. juni 2021.

Svært få forsto forskjellen på ordningen basert på samordnet netto transmisjonskapasitet som de nordiske nettselskap ville ha og flytbasert som ACER vedtok.

Strømmen mot markedet

Nå har vi fått en forsmak på hva forskjellen er. Høsten 2022 opplevde vi at strømmen gikk mot markedet, det ble eksportert strøm fra Norge til Sverige sjøl om prisen i Sverige var lavere enn i Norge. Det strider jo mot alt vi har lært om marked. Saken er at strømmen skulle videre til Danmark. Sverige var en slags tunnel.

Det er dette som er det flytbaserte systemet som skal innføres for fullt 3. desember i år. Med koordinert flyt ville nettselskapene kunne vurdert om dette var lurt. Med flytbasert så fikses dette av datamaskiner, av algoritmer. Uberørt av menneskelige tanker og politikk.

Statnett påstår at dette også vil senke prisene med 5 til 6 prosent i Sør- og Øst-Norge. Altså utjamne prisene i Norge. Men de forteller ikke hele sannheten.

Det er riktig at når strøm fra Midt- og Nord-Norge kan svinge forbi høyere strømpriser i Sverige til Sør-Norge, så vil det gi litt lavere priser der. Men ikke i nærheten av de økte prisene vi får av at strøm fra Sør- og Øst-Norge kan passere lavere strømpriser i Sverige på vei tiI høyere strømpriser i Danmark, Baltikum eller Tyskland. I praksis vil da også utenlandskablene fra Sverige bli utenlandskabler for Norge. I tillegg blir det store energitap og mye penger forsvinner på veien.

Flytbasert strømflyt er et energisluk

La oss si at prisen er 2 kroner i Norge, 1 krone i Sverige og 3 kroner i Danmark. Så eksporterer vi 1 tWh, en milliard kilowattimer. Da blir det faktisk negative flaskehalsinntekter (nettselskapene på hver side av grensa deler prisforskjellen) fra Norge til Sverige. Statnett og Svenska Kraftnät taper 500 millioner hver. Svenska Kraftnät får igjen sine 500 millioner når strømmen går videre til Danmark. Men Statnett må altså betale en halv milliard for å frakte strøm på billigsalg. Det er ikke rart at dette må styres av algoritmer. Med den minste flik av menneskelig fornuft ville ikke dette vært mulig.

På samme runden forsvinner 5 prosent av energien i det norske nettet, 5 prosent i det svenske, 5 prosent i kabelen til Danmark, 5 prosent i det danske nettet, 20 prosent i alt. Flytbasert strømflyt er et energisluk. Men kunden i Danmark betaler bare for den strømmen han får. Tapet dekkes av nettkundene ved økning av nettleia

reLATERT

Se alle arrangementer

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

30 år med EØS-avtalen kort fortalt

26. mai 2024

Folkestyrerapporten: I mars utga Nei til EUs folkestyreutvalg rapporten «30 år med EØS-avtalen». Dette kapitlet gir et sammendrag av rapporten. Hele rapporten er tilgjengelig på neitileu.no, og kan kjøpes i papirutgave i Nei til EUs nettbutikk.

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.