Roy Pedersen taler til Nei til EUs landsmøte 2022.

Solidarisk og internasjonalt nei i Roy Pedersens landsmøtetale  

–  Verden er større enn EU, var budskapet i Roy Pedersens tale til Nei til EUs landsmøte.

Pedersen manet til solidarisk innsats med verdens fattige og folk på flukt.  

– Det er krig i Europa. Nei til EU tar avstand fra Russlands angrep på Ukraina. Det er et brudd på folkeretten. Vi støtter det ukrainske folks rett til å bestemme over sitt eget land og sin egen framtid.   

Pedersen støtter helhjertet opp om å ta imot flykninger fra Ukraina. Og mener det må smitte over til en positiv holdning til FNs anbefalinger om kvoteflyktninger og behandling av asylsøkere og flyktninger.  

– EU-byrået FRONTEX snur båter i Middelhavet, bruker støykanoner og gummikuler, og bidrar til at mennesker på flukt drukner. Ifølge den antirasistiske organisasjonen UNITED, som jobber for flyktningers rettigheter, har mer enn 34.300 mennesker omkommet under forsøk på å komme inn i EU. 

Høy EU-beredskap 

Pedersens analyse er at det ikke kommer noen ny EU-søknad med det første.  

–  Ledelsen i AP og LO anser per dato ikke tida som moden, sjøl om spesielt Venstre og Høyre gjerne vil. Ut fra kjente regjeringsalternativer veit vi at EU-søknad betyr regjeringskrise. 

Men ja-sida får følgende opplysning: – Nei til EU kommer alltid til å ha høy EU-beredskap. 

Vårt mål er at EØS-avtalen erstattes med en jevnbyrdig handelsavtale slik at vi frigjøres fra markedstvang og gir folkevalgte tilbake makt. 

ACER-saken har truffet en nerve  

–  I forrige uke ble ACER-saken tatt opp i lagmannsretten. Når Høyesterett har gitt oss rett til å prøve saken må det bety at retten må ta standpunkt til innholdet. Rettsapparatet må være Grunnlovens uhilda vokter overfor regjering og storting.  

Dommen kommer om rundt tre uker og saken havner nok i Høyesterett 

–  Vårt søksmål har truffet en nerve. Vi får nye medlemmer og vi har siden tingrettsdommen samlet inn over 1 million fra privatpersoner til støtte for søksmålet. Folk vil ikke ha strømmen som en markedsstyrt vare som alle andre.  

Ingen plass for rasister 

–  Nei til EU er en demokratisk organisasjon som organiserer, skolerer og aktiviserer noe som samtidig motvirker konspirasjonsteorier. Vi ønsker en saklig diskusjon også med ja-sida og ingen forsøpling av debatten. 

–  Vi er klare på at rasister og høyreekstreme ikke har noen plass hos oss. Fordi vi er for samholds-Norge og fellesskapsløsninger. Derfor sier vår logo folkestyre, solidaritet og miljø for å argumentere offensivt for en alternativ retning uten at vi har endra et komma i vår plattform.  

Stort bilde i toppen: Roy Pedersen taler til Nei til EUs landsmøte 2022. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Arbeidslivet for kvinner i EU 

21. nov. 2022

Kvinner i EU har i dag en lavere tilgang på arbeidslivet enn menn og kvinner tjener også mindre enn menn.

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

EUs energipakke 4 må avvises i denne stortingsperioden 

15. nov. 2022

Nei til EU kan ikke godta at EUs energipakke 4 innføres bit for bit. Tilpasningen til EUs energiunion må stoppe. 

Verden er større enn EU

13. nov. 2022

Nei til norsk EU-medlemskap er et ja til et selvstendig og solidarisk Norge i verdenssamfunnet.

Einar Frogner valgt til ny leder i Nei til EU

13. nov. 2022

Den tidligere nestlederen ble valgt til ny leder med stående applaus. Einar Frogner er fra Hamar og har bakgrunn fra Norges Bondelag

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

12. nov. 2022

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

Nei til EUs landsmøte: Einar Frogner innstilt som ny leder  

03. nov. 2022

Media inviteres til Nei til EUs landsmøte, som starter fredag 11. november 2022 kl. 15.00 og varer til søndag 13. november kl. 13.30. Landsmøtet blir holdt på Scandic Oslo Airport. 

Einar Frogner foreslått som ny leder for Nei til EU, som forynger deler av ledelsen

27. okt. 2022

Nåværende nestleder Einar Frogner, med bakgrunn fra Norges Bondelag, er foreslått av en enstemmig valgkomite som ny leder av Nei til EU.

Landsmøte i landets viktigaste organisasjon

18. okt. 2022

Snart er det klart for landsmøte i Nei til EU. Vi skal staka ut kursen for dei to neste åra, to år som kan bringa med seg større svingingar i EU- og EØS-debatten enn på lang tid.