Striden om Kielferja

Hva skjedde med sjøfolka på Kielferja som skulle flagges ut?

Regjeringen trakk sitt forslag etter et svært godt arbeid fra Norsk Sjømannsforbund, indre splittelse i regjeringspartiene og trolig også press fra KrF. Lærdommen er at det slett ikke er nødvendig å gi seg for ESA. 

Regjeringen ville flagge ut Kielferja. Det ville de gjøre i statsbudsjettet slik at det i praksis ikke er mulig å stemme ned, da må du stemme ned hele budsjettet og skifte regjering,

Det som har sikret sjøfolk på ferjene nordiske lønns- og arbeidsvilkår er denne forskriften: "Skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister tillates ikke å føre last eller passasjerer mellom norske havner eller å gå i fast rute med passasjerer mellom norsk og utenlandsk havn.”

Begrunnelsen i regjeringens høringsnotat, der forslaget først ble fremmet, var at EUs vakthund for EØS-avtalen, ESA,  mente forskriften strir mot fri flyt av tjenester. Regjeringen føyde seg. De foreslo å oppheve forskriften for ruter med overnatting og en avstand over 175 nautiske mil. Spesiallaget for Kielferja,

29. november 2017 godtok likevel ESA forskriften som den var. Fra den datoen var dette regjeringens egen politikk og ikke pålagt fra EU. Men forslaget om å endre forskriften ville aldri kommet om det ikke var presset fra ESA.

Color Line mente sjøl det betydde at 700 norske sjøfolk ville bli erstattet med utenlandske til dumpinglønn. DFDS, danskebåten, sier at dersom Color Line får lov, så vrir det konkurransen så mye at de blir nødt til å finne tilsvarende løsning. Da handler det i neste omgang om hele Skagerraktrafikken både fra Norge, Sverige og Danmark. Det ville vært starten på slutten for norske og nordiske sjøfolk.

reLATERT

Se alle arrangementer

Wiedswang på vidvanke

01. juli 2019

EØS-tilhengerne spekulerer i skremsler om toll på norsk eksport.

Nye oppgaver for ACER

28. juni 2019

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene.

Siv Jensen tar feil om toll

28. juni 2019

«Du risikerer at vi mister den tollfriheten som vi nå har til hele det europeiske markedet», hevdet Siv Jensen i NRKs partilederdebatt om situasjonen uten EØS. Det er ikke riktig. Norge har uansett en frihandelsavtale med EU som gir tollfrihet for industrivarer.

Varer eller tjenester?

25. juni 2019

Må bygging og drift av vannkraftverk følge reglene til EUs tjenestedirektiv?

Strømmen styres av EU

25. juni 2019

Det reviderte elektrisitetsdirektivet, som er del av EUs nye energipakke 4, fjerner all tvil: strømmen styres av EU.

Islandsk utvalg utreder EØS

20. juni 2019

Nei til EU møtte denne uken et islandsk regjeringsoppnevnt utvalg som utreder deltakelsen i EØS-avtalen. Rapporten skal komme til høsten.

En sosial pilar i EU?

19. juni 2019

Halvannet år er gått siden EU lanserte den europeiske pilaren for sosiale rettigheter på toppmøtet i Gøteborg. Har forventningene blitt innfridd? Eller kommer det sosiale spørsmålet til å forbli en verkebyll for unionen, seks tiår etter at det første gang ble satt på dagsorden?

Folket vil ha mindre EU-makt i Norge

19. juni 2019

Flertallet mot norsk EU-medlemskap er solid. Motstanden mot EØS-avtalen er også betydelig, særlig om folk får valget mellom EØS og en handelsavtale.

Utbredt EØS-myte om toll

19. juni 2019

Svært mange tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Bare 13 prosent fastslår fakta: det blir ikke toll.

NRK-valgomat med EØS-spørsmål

17. juni 2019

«EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen», er en av påstandene i NRKs valgomat.

Jernbanetragedie for evig tid

17. juni 2019

I dag kom nyheten om at anbudet på alle ruter fra Eidsvoll og nordover går til et norsk datterselskap av SJ, Statens Järnvägar (SJ).

Mellem tar seg friheter

13. juni 2019

EUs såkalte friheter er ikke våre friheter. EUs fire friheter handler om å skape verdens mest konkurransedyktige region.