Uholdbar myndighetsoverføring til EU

– Frp har stått i spissen for suverenitetsavståelse på finanstilsyn, energibyrået ACER og nå personvern. Nei til EU forstår ikke hva slags nei-parti FrP er som blir med Høyre på norgesrekord i EU-tilpasning?

– Frp, Høyre og Ap i Stortingets justiskomité stiller seg bak regjeringens forslag om å legge det norske Datatilsynet under EUs personvernråd når den nye personvernforordningen gjennomføres i EØS. Saken skal behandles i Stortinget 22. mai, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

– Bare to måneder etter det omstridte ACER-vedtaket vil stortingsflertallet enda en gang avstå suverenitet. Og nok en gang skal vedtaket gjøres med vanlig flertall fordi regjeringen mener myndighetsoverføringen er «lite inngripende». Dette er omstridt i juridisk teori, og en slik praksis har ingen støtte i Grunnlovens ordlyd. 

– Nei til EU er opptatt av betryggende personvern, og konstaterer at det er behov for gode personvernregler.

– I spissen for denne uholdbare suverenitetsavståelsen står Frps justisminister Tor Mikkel Wara. Frp har vedtatt at partiet er mot EU-medlemskap. Da rimer det svært dårlig at partiet i regjering og på Stortinget i sak etter sak jobber iherdig for å legge norske myndigheter under EU på stadig flere områder.

– Nei til EU er opptatt av betryggende personvern, og konstaterer at det er behov for gode personvernregler. Stortinget kan selvsagt vedta tilsvarende bestemmelser i norsk lov hvis man mener det passer, slik Sp og SV foreslår, sier Kleveland.

EU-byrået skal kunne gjøre vedtak som er bindende også for Datatilsynet i Norge, uten at vedtaket går via overvåkingsorganet ESA. Dette bryter med EØS-avtalens to-pilarsystem, der EFTA-landene og EU skal være atskilt. Myndighet på personvernområdet skal altså overføres direkte til et EU-byrå.

– Nei til EU frykter også at EU-domstolen vil få myndighet i forhold til Norge. Det er EU-domstolen som er prøvingsinstans for Personvernrådets avgjørelser. Personvernrådets vedtak er bindende også for Datatilsynet i Norge. Hvordan vil EU forholde seg til at en norsk domstol skulle omgjøre vedtak som faktisk kommer fra EUs personvernråd? 

Hastebehandlingen i Stortinget av saken skaper også uklarhet om hva det er Stortinget faktisk vedtar. Det skal gjøres en del tilpasninger i forordningen for Norge og de andre EFTA-landene. Et sentralt punkt er at påbudet om å følge EU-traktatene skal tas vekk. Problemet er at EØS-tilpasningene ikke er godkjent i EU. Det som står i personvernforordningen per i dag sidestiller Norge med et EU-land. Vi har ingen garanti for at EU vedtar tilpasningene. Stortinget driver sjansespill om man innfører personvernforordningen før EØS-tilpasningene faktisk er godkjent og vedtatt i EUs organer.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vi har samlet inn en halv million. Gi et bidrag du også!

16. mai 2018

– Jeg utfordrer alle mer eller mindre gode venner og allierte i denne kampen til å bidra, sier Boye Ullmann. Denne uken har innsamlingen til Acer-søksmål passert en halv million kroner!

Fingrene av pappafatet, EU

15. mai 2018

Diskriminering av fedre kan vi ordne opp i uten hjelp fra EU. I alle fall når EU selv ikke praktiserer likebehandling av kvinner og menn.

Uka som gikk: Presser gjennom ny EU-tilpasning i hastemodus

09. mai 2018

Stortinget haster gjennom EUs personvernregler og utenriksministeren til ha enda tettere forsvarssamarbeid med EU.

Unødvendig hasteinnføring av EUs personvernregler

09. mai 2018

Stortinget forhåndsgodkjenner EU-regler om personvern for å rekke EUs frist, men mange EU-land somler derimot med å innføre GDPR.

EU-regler overstyrer Widerøe

08. mai 2018

Det danske selskapet Danish Air vant anbudet på flyruten mellom Bodø og Vesterålen i 2012. Men det danske selskapet kunne ikke oppfylle anbudsvilkårene som krevde utstyr for satellittbasert innflyging og anbudet ble overført til Widerøe.

Vett 1 2018: EØS setter suvereniteten i spill

04. mai 2018

Energibyrået ACER, jernbanebyrået ERA, EUs finanstilsyn og andre konstitusjonelle krumspring.

Uka som gikk: Personvern underlagt EU

04. mai 2018

Regjeringen har hastverk med å knytte Norge til nok et EU-byrå, men advarer mot at EU skal gi finanstilsynet enda mer myndighet - etter å ha knyttet Norge til finansbyråene med like stort hastverk.

Anbud på jernbanen?

04. mai 2018

Vil vi ha full konkurranse om all jernbanedrift og fri etablering av utenlandske jernbaneselskap?

– EUs personvernforordning medfører overføring av myndighet til EU

03. mai 2018

Ole Kvadsheim og Hilde Loftesnes Nylén representerte Nei til EU på den åpne høringen i Stortingets justiskomité 3. mai.

Klar for nye kamper

03. mai 2018

Velkommen som medlem om du er en av de over 2000 nye medlemmene Nei til EU har fått siden nyttår! Vi vil du skal føle det meningsfylt å være med i en av landets viktigste politiske organisasjoner, enten du vil være aktiv medlem eller støttemedlem.

ACER: stø kampen mot grunnlovsbrotet!

03. mai 2018

Nei til EU held fram kampen mot ACER, og stemner myndighetene for grunnlovsbrot, skriv Leiv Olsen i dette innlegget.

Et nei til ACER vil bli møtt med jubel i den norske befolkningen

02. mai 2018

Denne artikkelen stod på trykk i den islandske avisen Fréttablaðið 27. april. Avisen når hele nitti prosent av islendingene.