Uholdbar myndighetsoverføring til EU

– Frp har stått i spissen for suverenitetsavståelse på finanstilsyn, energibyrået ACER og nå personvern. Nei til EU forstår ikke hva slags nei-parti FrP er som blir med Høyre på norgesrekord i EU-tilpasning?

– Frp, Høyre og Ap i Stortingets justiskomité stiller seg bak regjeringens forslag om å legge det norske Datatilsynet under EUs personvernråd når den nye personvernforordningen gjennomføres i EØS. Saken skal behandles i Stortinget 22. mai, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

– Bare to måneder etter det omstridte ACER-vedtaket vil stortingsflertallet enda en gang avstå suverenitet. Og nok en gang skal vedtaket gjøres med vanlig flertall fordi regjeringen mener myndighetsoverføringen er «lite inngripende». Dette er omstridt i juridisk teori, og en slik praksis har ingen støtte i Grunnlovens ordlyd. 

– Nei til EU er opptatt av betryggende personvern, og konstaterer at det er behov for gode personvernregler.

– I spissen for denne uholdbare suverenitetsavståelsen står Frps justisminister Tor Mikkel Wara. Frp har vedtatt at partiet er mot EU-medlemskap. Da rimer det svært dårlig at partiet i regjering og på Stortinget i sak etter sak jobber iherdig for å legge norske myndigheter under EU på stadig flere områder.

– Nei til EU er opptatt av betryggende personvern, og konstaterer at det er behov for gode personvernregler. Stortinget kan selvsagt vedta tilsvarende bestemmelser i norsk lov hvis man mener det passer, slik Sp og SV foreslår, sier Kleveland.

EU-byrået skal kunne gjøre vedtak som er bindende også for Datatilsynet i Norge, uten at vedtaket går via overvåkingsorganet ESA. Dette bryter med EØS-avtalens to-pilarsystem, der EFTA-landene og EU skal være atskilt. Myndighet på personvernområdet skal altså overføres direkte til et EU-byrå.

– Nei til EU frykter også at EU-domstolen vil få myndighet i forhold til Norge. Det er EU-domstolen som er prøvingsinstans for Personvernrådets avgjørelser. Personvernrådets vedtak er bindende også for Datatilsynet i Norge. Hvordan vil EU forholde seg til at en norsk domstol skulle omgjøre vedtak som faktisk kommer fra EUs personvernråd? 

Hastebehandlingen i Stortinget av saken skaper også uklarhet om hva det er Stortinget faktisk vedtar. Det skal gjøres en del tilpasninger i forordningen for Norge og de andre EFTA-landene. Et sentralt punkt er at påbudet om å følge EU-traktatene skal tas vekk. Problemet er at EØS-tilpasningene ikke er godkjent i EU. Det som står i personvernforordningen per i dag sidestiller Norge med et EU-land. Vi har ingen garanti for at EU vedtar tilpasningene. Stortinget driver sjansespill om man innfører personvernforordningen før EØS-tilpasningene faktisk er godkjent og vedtatt i EUs organer.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU og Ungdom mot EU på skolebesøk på Jessheim

23. jan. 2019

Onsdag tok Nei til EU, sammen med Ungdom mot EU, turen ut til Jessheim videregående skole for å snakke om EU og EØS med elevene på skolens splitter nye Europa-linje.

EU vil ha torsken vår uansett

22. jan. 2019

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, nå blir gjort til viktigste argument for å beholde avtalen.

NtEU Fakta: EØS og fiskerinæringa

21. jan. 2019

Fiskerinæringa omfattes bare delvis av EØS-avtalen, men det har likevel kommet en rekke EU-tilpasninger og EØS har svekket den nasjonale styringen av oppdrettsnæringen.

25 år med EØS og 25 år med nei til EU

18. jan. 2019

Ved inngangen av dette året for 25 år siden, trådte EØS-avtalen i kraft. Mot slutten av året vil vi kunne markere at det er 25 år siden folket sa nei i folkeavstemningen om EU-medlemskapet 28. november 1994.

Eksisterer det alternativer til dagens EØS avtale?

16. jan. 2019

I år er det 25 år siden Norge sa nei til EU medlemskap for andre gang. I stedet for medlemskap i EU kom EØS avtalen. En avtale som ble utarbeidet i 1992 og trådte i kraft fra 1 januar 1994, og var ment å være inngangsporten for Norge med mål om fullt medlemskap i EU. Dette til tross for folkets nei ved folkeavstemninger.

NHO-kamporganisasjon for EØS-avtalen

15. jan. 2019

NHO sine direktører rundt om i Norge har fått kalde føtter, fordi vi er stadig flere som ønsker at landet skal styres av oss sjøl og våre egne demokratiske institusjoner.

Flere fylkesting advarer mot jernbanepakke IV

11. jan. 2019

Fem sentrale jernbanefylker advarer Stortinget mot å innføre EUs fjerde jernbanepakke.

Nei til EU sender åpent brev til KrF

09. jan. 2019

– Nei til EU har sendt et åpent brev om Grunnloven og EØS til Kristelig Folkeparti som nå sitter i regjeringsforhandlinger, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Åpent brev til KrF-forhandlerne på Hadeland

09. jan. 2019

På vegne av Nei til EU tillater jeg meg å gi forhandlingsdelegasjonen noen god råd med på veien, siden grunnfjellet i KrF er solide EU-motstandere, skriver Kathrine Kleveland i dette åpne brevet.

ESA-krav om taxifrislipp er feil medisin

04. jan. 2019

ESA mener at reguleringa av drosjenæringa er i strid med etableringsretten i EØS-avtalen. Regjeringa følger opp ved å forskrive enda mer av en medisin som allerede gir negative virkninger.

Forskjellene som øker

03. jan. 2019

EUs frislipp av konkurranse svekker fagbevegelsens forhandlingsmakt både i Norge og i EU.

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.