Uholdbar myndighetsoverføring til EU

– Frp har stått i spissen for suverenitetsavståelse på finanstilsyn, energibyrået ACER og nå personvern. Nei til EU forstår ikke hva slags nei-parti FrP er som blir med Høyre på norgesrekord i EU-tilpasning?

– Frp, Høyre og Ap i Stortingets justiskomité stiller seg bak regjeringens forslag om å legge det norske Datatilsynet under EUs personvernråd når den nye personvernforordningen gjennomføres i EØS. Saken skal behandles i Stortinget 22. mai, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

– Bare to måneder etter det omstridte ACER-vedtaket vil stortingsflertallet enda en gang avstå suverenitet. Og nok en gang skal vedtaket gjøres med vanlig flertall fordi regjeringen mener myndighetsoverføringen er «lite inngripende». Dette er omstridt i juridisk teori, og en slik praksis har ingen støtte i Grunnlovens ordlyd. 

– Nei til EU er opptatt av betryggende personvern, og konstaterer at det er behov for gode personvernregler.

– I spissen for denne uholdbare suverenitetsavståelsen står Frps justisminister Tor Mikkel Wara. Frp har vedtatt at partiet er mot EU-medlemskap. Da rimer det svært dårlig at partiet i regjering og på Stortinget i sak etter sak jobber iherdig for å legge norske myndigheter under EU på stadig flere områder.

– Nei til EU er opptatt av betryggende personvern, og konstaterer at det er behov for gode personvernregler. Stortinget kan selvsagt vedta tilsvarende bestemmelser i norsk lov hvis man mener det passer, slik Sp og SV foreslår, sier Kleveland.

EU-byrået skal kunne gjøre vedtak som er bindende også for Datatilsynet i Norge, uten at vedtaket går via overvåkingsorganet ESA. Dette bryter med EØS-avtalens to-pilarsystem, der EFTA-landene og EU skal være atskilt. Myndighet på personvernområdet skal altså overføres direkte til et EU-byrå.

– Nei til EU frykter også at EU-domstolen vil få myndighet i forhold til Norge. Det er EU-domstolen som er prøvingsinstans for Personvernrådets avgjørelser. Personvernrådets vedtak er bindende også for Datatilsynet i Norge. Hvordan vil EU forholde seg til at en norsk domstol skulle omgjøre vedtak som faktisk kommer fra EUs personvernråd? 

Hastebehandlingen i Stortinget av saken skaper også uklarhet om hva det er Stortinget faktisk vedtar. Det skal gjøres en del tilpasninger i forordningen for Norge og de andre EFTA-landene. Et sentralt punkt er at påbudet om å følge EU-traktatene skal tas vekk. Problemet er at EØS-tilpasningene ikke er godkjent i EU. Det som står i personvernforordningen per i dag sidestiller Norge med et EU-land. Vi har ingen garanti for at EU vedtar tilpasningene. Stortinget driver sjansespill om man innfører personvernforordningen før EØS-tilpasningene faktisk er godkjent og vedtatt i EUs organer.

reLATERT

Se alle arrangementer

Reise, kost og losji: – ESA sier nei til allmenngjøring

15. okt. 2018

Ingen EU-sak har satt sinnene i kok som denne, også på toppen i norsk fagbevegelse.

ESA og regjeringens taxiforslag

15. okt. 2018

Vill vest innføres i drosjenæringen etter krav fra ESA.

Kraftfull markering mot EUs jernbanepakke

12. okt. 2018

Eidsvolls plass foran Stortinget ble godt fylt opp da jernbanefolk, fagforeninger, politiske partier, togvenner og Nei til EU torsdag markerte motstand mot Jernbanepakke 4.

EØS-avtalens virkning på det norske samfunnet

11. okt. 2018

Olaf Gjedrem, nestleder i Nei til EU, setter EØS-avtalens virkning på det norske samfunnet på dagsorden på Bø Hotell den 22.10.2018 kl. 18-21

Hvem styrer landene når markedet tar over?

11. okt. 2018

Viktig politisk konferanse i Kristiansund torsdag 1. og fredag 2. november.

Hvem styrer landene når markedet tar over? Vinnere og tapere i kampen om ressursene

11. okt. 2018

Viktig politisk konferanse i Kristiansund torsdag 1. og fredag 2. november.

Fylkestinget i Nordland sier nei til EUs jernbanepakke

11. okt. 2018

«Med Norges spesielle topografi og høye utdanningsnivå på vårt personell frykter vi at overføring av myndighet til EUs jernbanebyrå, ERA, svekker sikkerheten. Fylkestinget i Nordland vil derfor be Stortinget om reservere Norge fra Jernbanepakke 4, slik EØS-avtalen gir anledning til.» Det er konklusjonen i en uttalelse fra Fylkestinget.

ESA-krav setter sjøfolk på land

10. okt. 2018

Det blir slutt på nordiske sjøfolk på ferjene etter krav fra overvåkingsorganet ESA.

Spørsmål og svar om jernbanepakke IV

06. okt. 2018

Finn raske svar på det du lurer på når det gjelder jernbanepakke IV.

Ny grunnlovssak: Mer makt til ESA

05. okt. 2018

Regjeringen vil gi ESA mer direkte makt i Norge, overvåkingsorganet skal kunne gi norske firma bøter i saker om offentlig støtte. Justisdepartementets lovavdeling påpeker at dette er en myndighetsoverføring som Stortinget ikke kan vedta med alminnelig flertall.

Fylkestinget i Trøndelag advarer mot EUs jernbanepakke

05. okt. 2018

Torsdag 4. oktober vedtok fylkestinget i Trøndelag en uttalelse som konkluderer med at: «Fylkestinget mener det fortsatt må være mulig å stille nasjonale krav til sikkerhet på jernbanen.»

Høringssvar fra Nei til EU

28. sep. 2018

Nei til EUs høringssvar til Samferdselsdepartementets forslag til innføring av EUs fjerde jernbanepakke mv.