Utbredt EØS-myte om toll

Svært mange tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Bare 13 prosent fastslår fakta: det blir ikke toll.

Nesten 6 av 10 tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen. Mange er også usikre. Det viser en meningsmåling utført av Sentio på oppdrag av Nei til EU. Målingen er en nasjonal representativ undersøkelse der 1000 personer er spurt, og er gjennomført i månedsskiftet mai-juni.

Følgende spørsmål ble stilt: «Tror du det vil bli innført toll på norske industrivarer til EU hvis EØS-avtalen sies opp?» Her svarer 59 % ja, 13 % nei og 28 % vet ikke.

Toll på industrivarer uten EØS-avtalen er og blir en myte. Dersom EØS-avtalen sies opp, skal frihandelsavtalen som ble inngått mellom Norge og EU før EØS igjen regulere handelen. Frihandelsavtalen er velprøvd og sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU. Verken EØS-avtalen eller frihandelsavtalen omfatter tollfri handel med sjømat og landbruksvarer.

Frihandelsavtalen er velprøvd og sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU.

Frihandelsavtalen er ikke sagt opp, den er bare satt til side på de områdene EØS-avtalen gjelder (EØS-avtalens artikkel 120). Fortsatt i dag regulerer frihandelsavtalen handel utenfor EØS-avtalen, som fisk og enkelte landbruksprodukter, og avtalen oppdateres fortløpende.

Den nye meningsmålingen viser at det blant alle partiers velgere er et flertall som tror det blir toll på industrivarer uten EØS. Denne misforståelsen er omtrent like utbredt blant EU-tilhengere som EU-motstandere.

Det er særlig mange av de som støtter EØS-avtalen som tror det vil bli toll uten EØS, 66 % (og kun 10 % som ikke tror det). Blant de som sier nei til EØS, er det 53 % som tror det vil komme toll på industrivarer (og 22 % som ikke tror det).

reLATERT

Se alle arrangementer

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

Lar EU innrede handlingsrommet

24. okt. 2019

For utenriksminister Ine Eriksen Søreide handler norsk europapolitikk om å anmode kokkene i Brussel om å bruke litt mindre krydder i maten, men høflig sluke hele retten når den først står på bordet.

Fellesforbundet er ikke lenger et Ja til EØS-forbund

24. okt. 2019

Det er ikke uventet at EØS-motstandere og EØS-tilhengere har forskjellig syn på vedtakene på Fellesforbundets landsmøte.

Brexit på biblioteket

24. okt. 2019

Brexit – Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS-avtalen? Det var spørsmålet på et godt besøkt møte i Kristiansand.

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.