Utbredt EØS-myte om toll

Svært mange tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Bare 13 prosent fastslår fakta: det blir ikke toll.

Nesten 6 av 10 tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen. Mange er også usikre. Det viser en meningsmåling utført av Sentio på oppdrag av Nei til EU. Målingen er en nasjonal representativ undersøkelse der 1000 personer er spurt, og er gjennomført i månedsskiftet mai-juni.

Følgende spørsmål ble stilt: «Tror du det vil bli innført toll på norske industrivarer til EU hvis EØS-avtalen sies opp?» Her svarer 59 % ja, 13 % nei og 28 % vet ikke.

Toll på industrivarer uten EØS-avtalen er og blir en myte. Dersom EØS-avtalen sies opp, skal frihandelsavtalen som ble inngått mellom Norge og EU før EØS igjen regulere handelen. Frihandelsavtalen er velprøvd og sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU. Verken EØS-avtalen eller frihandelsavtalen omfatter tollfri handel med sjømat og landbruksvarer.

Frihandelsavtalen er velprøvd og sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU.

Frihandelsavtalen er ikke sagt opp, den er bare satt til side på de områdene EØS-avtalen gjelder (EØS-avtalens artikkel 120). Fortsatt i dag regulerer frihandelsavtalen handel utenfor EØS-avtalen, som fisk og enkelte landbruksprodukter, og avtalen oppdateres fortløpende.

Den nye meningsmålingen viser at det blant alle partiers velgere er et flertall som tror det blir toll på industrivarer uten EØS. Denne misforståelsen er omtrent like utbredt blant EU-tilhengere som EU-motstandere.

Det er særlig mange av de som støtter EØS-avtalen som tror det vil bli toll uten EØS, 66 % (og kun 10 % som ikke tror det). Blant de som sier nei til EØS, er det 53 % som tror det vil komme toll på industrivarer (og 22 % som ikke tror det).

reLATERT

Se alle arrangementer

Gi urfolk plass ved forhandlingsbordet

09. aug. 2020

9. august er verdens urbefolkningsdag, en av dagene FN bruker til å sette fokus på saker verdenssamfunnet må endre til det bedre.

Tvilsom EØS-agenda

03. aug. 2020

Tankesmia Agenda hevder at EØS-avtalens mange skadevirkninger kan nøytraliseres, bare politikerne er frampå og utnytter handlingsrommet. Hadde det bare vært så enkelt.

KrF må ta foreldreansvar for EØS-avtala!

28. juli 2020

Om ikkje partiet skal miste truverd, må KrF stå opp og kjempe for suverenitetsvernet og intensjonane som ligg bak EØS-avtala.

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.