Utbredt EØS-myte om toll

Svært mange tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Bare 13 prosent fastslår fakta: det blir ikke toll.

Nesten 6 av 10 tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen. Mange er også usikre. Det viser en meningsmåling utført av Sentio på oppdrag av Nei til EU. Målingen er en nasjonal representativ undersøkelse der 1000 personer er spurt, og er gjennomført i månedsskiftet mai-juni.

Følgende spørsmål ble stilt: «Tror du det vil bli innført toll på norske industrivarer til EU hvis EØS-avtalen sies opp?» Her svarer 59 % ja, 13 % nei og 28 % vet ikke.

Toll på industrivarer uten EØS-avtalen er og blir en myte. Dersom EØS-avtalen sies opp, skal frihandelsavtalen som ble inngått mellom Norge og EU før EØS igjen regulere handelen. Frihandelsavtalen er velprøvd og sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU. Verken EØS-avtalen eller frihandelsavtalen omfatter tollfri handel med sjømat og landbruksvarer.

Frihandelsavtalen er velprøvd og sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU.

Frihandelsavtalen er ikke sagt opp, den er bare satt til side på de områdene EØS-avtalen gjelder (EØS-avtalens artikkel 120). Fortsatt i dag regulerer frihandelsavtalen handel utenfor EØS-avtalen, som fisk og enkelte landbruksprodukter, og avtalen oppdateres fortløpende.

Den nye meningsmålingen viser at det blant alle partiers velgere er et flertall som tror det blir toll på industrivarer uten EØS. Denne misforståelsen er omtrent like utbredt blant EU-tilhengere som EU-motstandere.

Det er særlig mange av de som støtter EØS-avtalen som tror det vil bli toll uten EØS, 66 % (og kun 10 % som ikke tror det). Blant de som sier nei til EØS, er det 53 % som tror det vil komme toll på industrivarer (og 22 % som ikke tror det).

reLATERT

Se alle arrangementer

Valgfrihet også om EØS?

13. sep. 2019

Skal vi gå videre med en EØS-avtale, som binder oss til regelverket for EUs indre marked og på det viset underordner oss nyliberalismen som politiske system, spør Idar Helle.

Liksomdemokratiet i EU

13. sep. 2019

Når vi rett før valgdagen diskuterer demokratiet, så er ikke løsningen på EØS-avtalens begrensninger av lokaldemokratiet å gi bort enda mer selvstyre til liksomdemokratiet i EU.

Stifting av lokallag i kommunene Time og Klepp.

12. sep. 2019

Rogaland Nei til EU er på offensiven og stiftar lokallag i kommunene Time og Klepp.

EØS-avtalen mer enn en handelsavtale!

05. sep. 2019

I løpet av dette året har stortingspolitikere fra Høyre og Arbeiderpartiet valfartet til Mo Industripark og sammen med direktører i smelteverksbedriftene fortalt at «EØS-AVTALEN SIKRER FULL MARKESADGANG», «EØS-AVTALEN SIKRER KONKURRANSEKRAFT OG ARBEIDSPLASSER».

EØS-avtalen, Norges beste avtale?

05. sep. 2019

I Helgelendingen, 25. juli, blir EØS-avtalen tatt i forsvar av lederne i Grane AP, Bjørn Lamo, og Rune Krutå, leder og ordførerkandidat for Vefsn AP.

Hva mener listekandidatene om EØS-avtalen?

30. aug. 2019

– EØS-avtalen gjør det vanskeligere å sikre gode og tilgjengelige tjenster for innbyggerne våre, sier Ingrid Fiskaa, ordførerkandidat for SV i Time kommune. Hun er en av flere kandidater i valget som stiller opp i Nei til EUs videokampanje.

EØS-AVTALEN, HANDEL ELLER IDEOLOGI?

27. aug. 2019

Rana Blad intensiverer kampen for EØS-avtalen gjennom lederen i Rana Blad, 22.august, og gjennom innlegg fra Margunn Ebbesen, H, 23.august. Sjøl om artiklene er ledd i en offensiv mot SP i Rana, kan ikke de mange påstandene om EØS-avtalen få stå uimotsagt. Rana SP får svare for seg sjøl.

Faktasjekk om samhandel i og utenfor EØS

21. aug. 2019

Det verserer mange påstander og skremsler om hva som vil skje med norsk eksport hvis vi går ut av EØS uten at en ny avtale med EU er på plass.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Maner til kraftigere EØS-offensiv

15. aug. 2019

– Ja-sida er mer i kampmodus om EØS enn nei-sida. Foreløpig. Det må vi gjøre noe med, sa Dag Seierstad da han innledet på skoleringsdagen om EØS i regi av faglig utvalg i Oslo Nei til EU.

Oppdatert, Skjæran?

15. aug. 2019

Det er uklokt av Arbeiderpartiet å latterliggjøre handelsavtalen med EU fra 1973.

Appell på Arendalsuka 2019

14. aug. 2019

Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell i Arendal 13. august 2019.