Utbredt EØS-myte om toll

Svært mange tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Bare 13 prosent fastslår fakta: det blir ikke toll.

Nesten 6 av 10 tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen. Mange er også usikre. Det viser en meningsmåling utført av Sentio på oppdrag av Nei til EU. Målingen er en nasjonal representativ undersøkelse der 1000 personer er spurt, og er gjennomført i månedsskiftet mai-juni.

Følgende spørsmål ble stilt: «Tror du det vil bli innført toll på norske industrivarer til EU hvis EØS-avtalen sies opp?» Her svarer 59 % ja, 13 % nei og 28 % vet ikke.

Toll på industrivarer uten EØS-avtalen er og blir en myte. Dersom EØS-avtalen sies opp, skal frihandelsavtalen som ble inngått mellom Norge og EU før EØS igjen regulere handelen. Frihandelsavtalen er velprøvd og sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU. Verken EØS-avtalen eller frihandelsavtalen omfatter tollfri handel med sjømat og landbruksvarer.

Frihandelsavtalen er velprøvd og sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU.

Frihandelsavtalen er ikke sagt opp, den er bare satt til side på de områdene EØS-avtalen gjelder (EØS-avtalens artikkel 120). Fortsatt i dag regulerer frihandelsavtalen handel utenfor EØS-avtalen, som fisk og enkelte landbruksprodukter, og avtalen oppdateres fortløpende.

Den nye meningsmålingen viser at det blant alle partiers velgere er et flertall som tror det blir toll på industrivarer uten EØS. Denne misforståelsen er omtrent like utbredt blant EU-tilhengere som EU-motstandere.

Det er særlig mange av de som støtter EØS-avtalen som tror det vil bli toll uten EØS, 66 % (og kun 10 % som ikke tror det). Blant de som sier nei til EØS, er det 53 % som tror det vil komme toll på industrivarer (og 22 % som ikke tror det).

reLATERT

Se alle arrangementer

Dagen retter baker for smed

23. juli 2019

I sin lederartikkel 19. juli velger Dagen overskriften «Nei til EU splitter nei-bevegelsen». Det er en drøy påstand som ikke kan få stå uimotsagt.

Wiedswang på vidvanke

01. juli 2019

EØS-tilhengerne spekulerer i skremsler om toll på norsk eksport.

Nye oppgaver for ACER

28. juni 2019

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene.

Siv Jensen tar feil om toll

28. juni 2019

«Du risikerer at vi mister den tollfriheten som vi nå har til hele det europeiske markedet», hevdet Siv Jensen i NRKs partilederdebatt om situasjonen uten EØS. Det er ikke riktig. Norge har uansett en frihandelsavtale med EU som gir tollfrihet for industrivarer.

Varer eller tjenester?

25. juni 2019

Må bygging og drift av vannkraftverk følge reglene til EUs tjenestedirektiv?

Strømmen styres av EU

25. juni 2019

Det reviderte elektrisitetsdirektivet, som er del av EUs nye energipakke 4, fjerner all tvil: strømmen styres av EU.

Islandsk utvalg utreder EØS

20. juni 2019

Nei til EU møtte denne uken et islandsk regjeringsoppnevnt utvalg som utreder deltakelsen i EØS-avtalen. Rapporten skal komme til høsten.

Folket vil ha mindre EU-makt i Norge

19. juni 2019

Flertallet mot norsk EU-medlemskap er solid. Motstanden mot EØS-avtalen er også betydelig, særlig om folk får valget mellom EØS og en handelsavtale.

NRK-valgomat med EØS-spørsmål

17. juni 2019

«EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen», er en av påstandene i NRKs valgomat.

Jernbanetragedie for evig tid

17. juni 2019

I dag kom nyheten om at anbudet på alle ruter fra Eidsvoll og nordover går til et norsk datterselskap av SJ, Statens Järnvägar (SJ).

Mellem tar seg friheter

13. juni 2019

EUs såkalte friheter er ikke våre friheter. EUs fire friheter handler om å skape verdens mest konkurransedyktige region.

Folket splittet om EØS eller handelsavtale

12. juni 2019

En ny meningsmåling viser at folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.