Vervekampanjen 2019: Kathrine vervet sju nye medlemmer

– Hvordan skal jeg forvente at andre skal verve nye medlemmer om ikke jeg som leder verver aktivt selv, sier Nei til EU-lederen.


Kathrine Kleveland vervet flere på 1. mai-arrangementet hun deltok på i Arendal.

– Det gjelder rett og slett å spørre, sier Kathrine og viser til at flertallet av befolkningen er mot norsk EU-medlemskap, og det skader aldri å spørre noen om de vil bli medlem i Nei til EU!
Hun forteller at hun selv har vervet sju nye medlemmer i kampanjeukene.

Nei til EU kjørte en aktiv verveaksjon i perioden 23. april til 12. mai, der det blant annet ble laget videoer med temaene «Verden er større enn EU», «Vi vil styre fiskeressursene selv», «EØS gjør SFO dyrere» og «EU skal ikke styre over norsk jernbane» som oppfordrer folk til å bli med i Nei til EU.

Vi trenger deg som medlem

Fjorårets medlemsvekst og 2000 nyinnmeldinger viser at det er mulig å verve nye medlemmer i kampen mot norsk EU-medlemskap og EØS-avtalen.

– Motstanden mot EU-medlemskap har alltid basert seg på engasjement blant vanlige folk, sier Kleveland.

– Både medlemmer som bare betaler kontingenten og de som også velger å være aktive, gjør Nei til EU til den brede, tverrpolitiske og aktive organisasjonen vi er i dag. Medlemmene er Nei til EUs største styrke. Med rundt 21 000 medlemmer i ryggen har vi tyngde når vi sier nei til norsk EU-medlemskap, og vi blir hørt.

Vervekampanjeperioden er over for i år, men vervearbeidet fortsetter gjennom hele året.

– Det blir fortsatt vervet aktivt ute i alle fylkene. Vi skal sammen sørge for enda flere medlemmer og et enda sterkere Nei til EU, sier Kleveland.

Endelig resultat fra kampanjeperioden var ikke klart da Standpunkt gikk i trykken, men en foreløpig opptelling viste 101 nye medlemmer.

– Vi har plass til flere, så bli medlem om du ikke er, eller bli med oss og verve flere medlemmer! Bli medlem!

Alle må bidra

Målsetningen for kampanjeukene var 300 nye medlemmer, og opptellingen vil vise om målet ble nådd.

– Vi skal sammen sørge for enda flere medlemmer og et enda sterkere Nei til EU. Men da må alle fylkeslag bidra i vervearbeidet, sier generalsekretær Thomas Haug.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

20 Kampanjemateriell
Vervemateriell. Alle fylkene fikk pakker med vervemateriell til kampanjeukene. Foto: Karl-Sverre Holdal

– Alle fylker fikk vervepakke i posten før kampanjeukene. Den inneholder blant annet materiell og vervebrosjyre. Vervebrosjyren inneholder informasjon om jernbanepakke IV, fiskeripolitikk, internasjonal solidaritet og Hjelmengutvalget, sier han og oppfordrer til å tilpasse vervebudskapet til den du verver.

– Verving er hard jobbing, og vi har tidligere vært tydelige på at fylkene i løpet av disse kampanjeperiodene bør ha tre arrangementer.

– Det var samarbeid, laginnsats og ufattelig mye dugnad som gjorde at Norge stemte nei til å bli med i EU for 25 år siden. Dette skal vi markere og feire gjennom året, og det burde være en fin anledning til å satse ekstra verving av nye medlemmer.

– Og husk, flertallet av befolkningen er mot norsk EU-medlemskap og det skader aldri å spørre noen om de vil bli medlem i Nei til EU, sier generalsekretæren.

Nett og sosiale media

Det er opprettet en egen vervekampanjenettside. Her vil det ligge rapporter fra aktivitet rundt om i landet.

– Vi ønsker også å synliggjøre verveaktiviteten som skjer i organisasjonen. Send gjerne over informasjon om arrangementer, leserbrev og bilder til så vi kan legge det ut på nettsiden, oppfordrer Thomas Haug.

– Nei til EU sentralt bruker sosiale medier i vervekampanjen, så følg med på vår facebookside og instagramkonto. Vi deler også fra sentralt sin facebookside på fylkeslagenes side.

Hvorfor bli medlem i Nei til EU?

På vervekampanjesiden finner du argumenter for hvorfor du bør bli medlem i Nei til EU, framført av medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen. Her er noen flere argument for å bli medlem i Nei til EU:

  • Jo flere vi er sammen i kampen, jo sterkere blir vi i kampen for å holde Norge utenfor EU
  • Et medlemskap i Nei til EU er den beste garantien for å fortsatt holde Norge utenfor EU. Nei til EU jobber hele tiden med viktige dagsaktuelle saker, som ACER, jernbanepakke IV, Suverenitetsavståelse, EØS og hvilken innvirkning de vil ha på det norske folkestyret.
  • Som medlem får man ta del i organisasjonsdemokratiet i Nei til EU og bestemme veien videre for organisasjonen. Alle stemmer teller.
  • Vi sender ut ukentlig nyhetsbrev med oppdatert informasjon.
  • Som medlem vil man få tilsendt Standpunkt og vil få tilgang til andre publikasjoner. Med denne informasjonen har man muligheten til å holde seg oppdatert på viktige EU-spørsmål og vårt arbeid i organisasjonen.
  • Ved å være medlem i Nei til EU er du med på å drive opplysningsarbeid i de viktige sakene Nei til EU jobber med, siden store deler av inntektene til Nei til EU kommer fra medlemskontingenten.
  • Nei til EU er en folkebevegelse, og oppdaterte medlemmer over hele landet er de beste opinionsdannerne på skoler, studiesteder, i arbeidslivet og over hagegjerdene.
  • Nei til EU jobber for at Norge skal gå ut av EØS-avtalen og erstatte den med en handelsavtale med EU.
  • Nei til EU jobber for å holde nei­alliansen samlet i arbeidet mot felles mål. Samtidig er det rom for ulike meninger og sterke diskusjoner, blant annet om EØS.

Kampanjenettsiden

Det er opprettet en egen kampanjenettside.

Send gjerne over informasjon om arrangementer, leserbrev og bilder til sindre.humberset@neitileu.no så vi kan legge det ut på nettsiden.

Hvordan bli medlem?

Meld deg inn på innmeldingssiden

Eller send NEITILEU og navnet ditt og e-postadresse til 2090. På neste telefonregning vil du bli trekt kr 200 for medlemskap i Nei til EU.

Innmelding i Ungdom mot EU (kr 50) eller Studenter mot EU på Ungdom mot EUs nettside.

Stort bilde i toppen: På vervekampanjesiden finner du argumenter for hvorfor du bør bli medlem i Nei til EU, framført av medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen:
Petter Myklebust: – Vi vil styre fiskerressursene selv. 
Reidun Heggen: – Verda er større enn EU.
Eva Marie Mathisen: – EØS gjør SFO dyrere.
Kathrine Kleveland: – EU skal ikke styre norsk jernbane. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Kathrine Klevelands tale i Arendal 1. mai

02. mai 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland var invitert og holdt tale for dagen på på Arendal Senterpartis familiearrangement på vakre Hove leirsted i Arendal 1. mai.

Minneord: Guro Fjellanger er død

24. april 2019

For ettertiden vil hun stå som en av de viktigste aktørene i den norske EU-kampen. Folkets rett til selv å bestemme sin framtid hadde seiret, skriver Arne Langset og Dag Seierstad.

– Vi vil styre fiskeressursene selv. Bli medlem i Nei til EU

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over fiskeressursene. Derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Petter Myklebust.

– Verda er større enn EU. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for internasjonal solidaritet og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Reidun Heggen.

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

– EU skal ikke styre norsk jernbane. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over norsk jernbane, og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.

Guro Fjellanger (55) er død

16. april 2019

Som generalsekretær fra 1990 til 1995 ledet Guro Fjellanger organisasjonsbygging i Nei til EU mot folkeavstemningen i 1994.

Vil du bli vår nye kollega?

11. april 2019

Nei til EU søker engasjert og stødig økonomi- og administrasjonsrådgiver i 100 % stilling.

Grunnskolering i organisasjon

01. april 2019

Innledning om grunnskolering i organisasjon i Nei til EU.

Hold av datoen. Det blir fest!

29. mars 2019

25 år siden folkeavstemningen i 1994.

– Er dere klare for å bygge et enda sterkere Nei til EU?

22. mars 2019

– Fra 22. april til 6. mai kjøres det verve og aktivitetsuker i hele organisasjonen, sier Karl-Sverre Holdal, organisasjonsrådgiver og verveansvarlig i Nei til EU.

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland: – Kampen mot EU er ikkje over

20. mars 2019

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland. Velkomen på stiftingsmøtet 9. mai.