Vervekampanjen 2019: Kathrine vervet sju nye medlemmer

– Hvordan skal jeg forvente at andre skal verve nye medlemmer om ikke jeg som leder verver aktivt selv, sier Nei til EU-lederen.


Kathrine Kleveland vervet flere på 1. mai-arrangementet hun deltok på i Arendal.

– Det gjelder rett og slett å spørre, sier Kathrine og viser til at flertallet av befolkningen er mot norsk EU-medlemskap, og det skader aldri å spørre noen om de vil bli medlem i Nei til EU!
Hun forteller at hun selv har vervet sju nye medlemmer i kampanjeukene.

Nei til EU kjørte en aktiv verveaksjon i perioden 23. april til 12. mai, der det blant annet ble laget videoer med temaene «Verden er større enn EU», «Vi vil styre fiskeressursene selv», «EØS gjør SFO dyrere» og «EU skal ikke styre over norsk jernbane» som oppfordrer folk til å bli med i Nei til EU.

Vi trenger deg som medlem

Fjorårets medlemsvekst og 2000 nyinnmeldinger viser at det er mulig å verve nye medlemmer i kampen mot norsk EU-medlemskap og EØS-avtalen.

– Motstanden mot EU-medlemskap har alltid basert seg på engasjement blant vanlige folk, sier Kleveland.

– Både medlemmer som bare betaler kontingenten og de som også velger å være aktive, gjør Nei til EU til den brede, tverrpolitiske og aktive organisasjonen vi er i dag. Medlemmene er Nei til EUs største styrke. Med rundt 21 000 medlemmer i ryggen har vi tyngde når vi sier nei til norsk EU-medlemskap, og vi blir hørt.

Vervekampanjeperioden er over for i år, men vervearbeidet fortsetter gjennom hele året.

– Det blir fortsatt vervet aktivt ute i alle fylkene. Vi skal sammen sørge for enda flere medlemmer og et enda sterkere Nei til EU, sier Kleveland.

Endelig resultat fra kampanjeperioden var ikke klart da Standpunkt gikk i trykken, men en foreløpig opptelling viste 101 nye medlemmer.

– Vi har plass til flere, så bli medlem om du ikke er, eller bli med oss og verve flere medlemmer! Bli medlem!

Alle må bidra

Målsetningen for kampanjeukene var 300 nye medlemmer, og opptellingen vil vise om målet ble nådd.

– Vi skal sammen sørge for enda flere medlemmer og et enda sterkere Nei til EU. Men da må alle fylkeslag bidra i vervearbeidet, sier generalsekretær Thomas Haug.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

20 Kampanjemateriell
Vervemateriell. Alle fylkene fikk pakker med vervemateriell til kampanjeukene. Foto: Karl-Sverre Holdal

– Alle fylker fikk vervepakke i posten før kampanjeukene. Den inneholder blant annet materiell og vervebrosjyre. Vervebrosjyren inneholder informasjon om jernbanepakke IV, fiskeripolitikk, internasjonal solidaritet og Hjelmengutvalget, sier han og oppfordrer til å tilpasse vervebudskapet til den du verver.

– Verving er hard jobbing, og vi har tidligere vært tydelige på at fylkene i løpet av disse kampanjeperiodene bør ha tre arrangementer.

– Det var samarbeid, laginnsats og ufattelig mye dugnad som gjorde at Norge stemte nei til å bli med i EU for 25 år siden. Dette skal vi markere og feire gjennom året, og det burde være en fin anledning til å satse ekstra verving av nye medlemmer.

– Og husk, flertallet av befolkningen er mot norsk EU-medlemskap og det skader aldri å spørre noen om de vil bli medlem i Nei til EU, sier generalsekretæren.

Nett og sosiale media

Det er opprettet en egen vervekampanjenettside. Her vil det ligge rapporter fra aktivitet rundt om i landet.

– Vi ønsker også å synliggjøre verveaktiviteten som skjer i organisasjonen. Send gjerne over informasjon om arrangementer, leserbrev og bilder til så vi kan legge det ut på nettsiden, oppfordrer Thomas Haug.

– Nei til EU sentralt bruker sosiale medier i vervekampanjen, så følg med på vår facebookside og instagramkonto. Vi deler også fra sentralt sin facebookside på fylkeslagenes side.

Hvorfor bli medlem i Nei til EU?

På vervekampanjesiden finner du argumenter for hvorfor du bør bli medlem i Nei til EU, framført av medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen. Her er noen flere argument for å bli medlem i Nei til EU:

  • Jo flere vi er sammen i kampen, jo sterkere blir vi i kampen for å holde Norge utenfor EU
  • Et medlemskap i Nei til EU er den beste garantien for å fortsatt holde Norge utenfor EU. Nei til EU jobber hele tiden med viktige dagsaktuelle saker, som ACER, jernbanepakke IV, Suverenitetsavståelse, EØS og hvilken innvirkning de vil ha på det norske folkestyret.
  • Som medlem får man ta del i organisasjonsdemokratiet i Nei til EU og bestemme veien videre for organisasjonen. Alle stemmer teller.
  • Vi sender ut ukentlig nyhetsbrev med oppdatert informasjon.
  • Som medlem vil man få tilsendt Standpunkt og vil få tilgang til andre publikasjoner. Med denne informasjonen har man muligheten til å holde seg oppdatert på viktige EU-spørsmål og vårt arbeid i organisasjonen.
  • Ved å være medlem i Nei til EU er du med på å drive opplysningsarbeid i de viktige sakene Nei til EU jobber med, siden store deler av inntektene til Nei til EU kommer fra medlemskontingenten.
  • Nei til EU er en folkebevegelse, og oppdaterte medlemmer over hele landet er de beste opinionsdannerne på skoler, studiesteder, i arbeidslivet og over hagegjerdene.
  • Nei til EU jobber for at Norge skal gå ut av EØS-avtalen og erstatte den med en handelsavtale med EU.
  • Nei til EU jobber for å holde nei­alliansen samlet i arbeidet mot felles mål. Samtidig er det rom for ulike meninger og sterke diskusjoner, blant annet om EØS.

Kampanjenettsiden

Det er opprettet en egen kampanjenettside.

Send gjerne over informasjon om arrangementer, leserbrev og bilder til sindre.humberset@neitileu.no så vi kan legge det ut på nettsiden.

Hvordan bli medlem?

Meld deg inn på innmeldingssiden

Eller send NEITILEU og navnet ditt og e-postadresse til 2090. På neste telefonregning vil du bli trekt kr 200 for medlemskap i Nei til EU.

Innmelding i Ungdom mot EU (kr 50) eller Studenter mot EU på Ungdom mot EUs nettside.

Stort bilde i toppen: På vervekampanjesiden finner du argumenter for hvorfor du bør bli medlem i Nei til EU, framført av medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen:
Petter Myklebust: – Vi vil styre fiskerressursene selv. 
Reidun Heggen: – Verda er større enn EU.
Eva Marie Mathisen: – EØS gjør SFO dyrere.
Kathrine Kleveland: – EU skal ikke styre norsk jernbane. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EUs rådsmøte er avlyst

12. mars 2020

Koronaviruset sprer seg raskt og norske helsemyndigheter oppfordrer nå til nasjonal dugnad for å hindre ytterligere smittespredning.

Møtte KrF på Stortinget

11. mars 2020

God tone i møte med KrF på Stortinget, med samtaler om EUs byråer, jernbanepakken og vetoretten i EØS.

Årsmøte i Vesterålen og Lødingen Nei til EU

05. mars 2020

19. februar holdt regionlaget i Nei til EU sitt første årsmøtet etter å ha blitt et regionlag sammen med Lødingen i februar 2019.

Hedmark Nei til EU - Årsmøtedokumenter 2020

28. jan. 2020

Fylkesårsmøtet i Hedmark NEI til EU avholdes lørdag den 22. februar kl. 10 på Scandic Elgstua i Elverum.

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.

Orientering nummer 1/2020

21. jan. 2020

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2020

Ungdom mot EU vokser

20. des. 2019

Ungdom mot EU avsluttet jubileumsåret 2019 med en betydelig medlemsvekst som følge av en vellykket verveaksjon den siste måneden. Nei til EU har fått hele 1592 nye medlemmer i 2019.

Takk for innsatsen, Anne!

09. des. 2019

I dag, 9. desember, fyller Anne Enger 70 år.

Takk ved Lars Erik Hyllvangs bortgang

09. des. 2019

Det var svært trist og overraskende å motta beskjeden om at vårt styremedlem Lars Erik Hyllvang døde søndag 8. desember.

Perspektiver på EU 25 år etter folkets nei

29. nov. 2019

Jubileumsseminaret på DogA i Oslo samlet mange tilhørere som ville høre om erfaringene fra den store nei-kampen i 1994 – og hva lærdommene bør være for oss i dag.

200 ny innbetalinger til Ungdom mot EU

22. nov. 2019

Ungdom mot EU gjennomfører nå en vervekampanje for å få flere medlemmer før årsskiftet. De siste tallene viser at vervekampanjen gir gode resultat. Men Ungdom mot EU trenger fortsatt flere medlemmer så trykket må fortsatt holdes oppe.

«Vi sto han av» i Tromsø

19. nov. 2019

Lørdag 16. november markerte Troms Nei til EU 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga i 1994 og den store demonstrasjonen «Vi står han av» som samlet 5000 i tog i Tromsø 14. november 1994.