Hvordan du kan orientere deg om EU/EØS:

Noen tips til deg som søker mer kunnskap.

PÅ PAPIR
- Nei til EUs eget blad, Standpunkt, utkommer 3 ganger i året, legges i postkassa di, og gir mye nyttig informasjon.
- Tidsskriftserien «Vett» utgis også av Nei til EU. Her finner du mer fordypning av ulike sider ved EUs politikk, som for eksempel EØS, arbeidsliv, EUs utvikling og miljøpolitikk. Vett har siden 2008 kommet ut i hefteform, og du kan abonnere på bladets trykte utgaver.
Både Standpunkt og Vett kan også leses gratis på Nei til EUs hjemmesider.
- Buskerud Nei til EU utgir også medlemsbrev på papir, se punktet under om "Medlemsbrev".

PÅ INTERNETT
Nei til EUs hjemmesider har adressen www.neitileu.no. Alle fylkeslag har egne internettsider/hjemmesider som er en egen del av Nei til EUs hjemmesider.
Buskerud sine hjemmesider finnes på adressen www.neitileu.no/fylke/buskerud. Vi vil jevnlig søke å oppdatere disse sidene.

PÅ FACEBOOK
Både Nei til EU og Buskerud Nei til EU har egne Facebooksider. Buskeruds side finner du her.
Drammen Nei til EU, Eiker Nei til EU og Buskerud Ungdom mot EU har også egne Facebooksider.
Gå inn på sidene, bli medlem av sidene, kom med kommentarer og vær raus med "likes".
For å gå inn på Facebooksidene, må du først registrere deg som bruker av Facebook.

NYHETSBREV
- Siden våren 2019 har Drammen Nei til EU utgitt eget nyhetsbrev på internett. Det sendes til medlemmer av Buskerud Nei til EU, samt til sympatisører og andre interesserte. Nyhetsbrevet kommer ukentlig inn i din epost-innboks. For å abonnere, trenger du epost-adresse.
Send melding til Drammen Nei til EU dersom du - eller noen du kjenner - ønsker nyhetsbrevet gratis tilsendt. Klikk her.
- Nei til EU sentralt sender også ut eget ukentlig nyhetsbrev. Overskriftene her henviser til mer utdypende informasjon på Nei til EUs internettsider/hjemmesider.
- Erik Sandvik, tidligere leder for Drammen Nei til EU, videresender jevnlig ut Stortingsbibliotekets oppdateringer om EU/EØS, nye lover og regler etc. Ta kontakt her for å komme på hans mailingsliste.

MEDLEMSBREV
- Buskerud Nei til EU sender ut medlemsbrev på e-post. Det går til medlemmene, og vil hovedsakelig henvise til nye/oppdaterte artikler på våre internettsider/hjemmesider.  
Medlemsbrevet på papir vil komme ca 4 ganger i året.
De av våre medlemmer som har e-post, vil få medlemsbrevet tilsendt på e-post. Det elektroniske medlemsbrevet vil utkomme oftere enn papir-medlemsbrevet.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.

Rådsmøtet: – Vi sier ja til folkestyre!

20. april 2024

– For mange i Oslo er det veldig langt til makta i regjering og Storting. Men det er enda mye lenger til Brussel, sa Einar Frogner i åpningstalen på Nei til EUs rådsmøte.

Om NOU 2024:7 Norge og EØS: utvikling og erfaringer

18. april 2024

Hva sier dissensene og mindretallsmerknadene i den nye EØS-utredningen?

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Fornyet debatt om EØS

17. april 2024

Se webinaret med Nei til EUs leder Einar Frogner og utredningsleder Morten Harper direkte onsdag 24. april kl. 14:00-14:20 eller i opptak her.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

EØS-rapporten fra Eldring-utvalget er virkelighetsfjern 

11. april 2024

Mens stadig færre støtter EØS-avtalen, og flere heller vil ha en handelsavtale, svarer ikke utredningen fra det regjeringsoppnevnte Eldring-utvalget på de viktige spørsmålene i EØS-debatten.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.