FYLKESRÅDET OG JERNBANEPAKKE 4

Nordland fylkesting gjorde et viktig vedtak på sitt møte i oktober om Jernbanepakke 4 og konkurranse-utsetting av jernbanen i Norge.

Der heter det blant annet: «Fylkestinget i Nordland mener norske myndigheter må har mulighet til selv å avgjøre om jernbanestrekninger skal legges ut på anbud eller ikke.

Fylkestinget mener det fortsatt må være mulig å stille nasjonale krav til sikkerhet på jernbanen.  Med Norges spesielle topografi og høye utdanningsnivå på vårt personell frykter vi at overføring av myndighet til EU`s jernbanebyrå, ERA, svekker sikkerheten.

Fylkestinget i Nordland vil derfor be Stortinget om å reservere Norge fra Jernbanepakke 4, slik EØS-avtalen gir anledning til.»

Årsmøtet i Nordland Nei til EU registrerer at regjeringas ønske om oppstykking og privatisering av jernbanen skyter fart, sist ved at samferdselsministeren som generalforsamling ikke motsetter seg navneendring av NSB til Vy, dette sannsynliggjør et framtidig salg av selskapet lettere.

Nordland Nei til EU registrerer samtidig at både Bjørnar Skjæran, AP, og Ingelin Noresjø, KrF, begge to som sentrale flertallspolitikere i Nordland, om kort tid kan inneha sentrale politiske verv i Norge.  Dermed vil fylkestingets vedtak kunne frontes tungt overfor regjerningen.

Utsettelsen av stortingsbehandlinga har gitt fylkesrådet og fylkestinget i Nordland en ekstra tenkepause som må brukes godt i samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Hva har fylkesrådet gjort etter fylkestingets vedtak og hvilke planer har fylkesrådet for å sørge for at vedtaket blir fulgt opp og besvart?

Ulf Ulriksen

Fylkesleder Nordland Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Norske bier trues av EU-regler

20. mai 2019

Norske honningbiers helse er truet, om nye EU-regler for dyrehelse får overstyre norsk regelverk via EØS-avtalen.

Biene trues av EØS-regler

14. mai 2019

Nei til EU og Norges Birøkterlag ber om møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad om smitterisikoen ved at norske grenser åpnes for EU-bier.

Vett nr 2 2019: EU-guiden

14. mai 2019

Ny utgave av Nei til EUs innføringshefte om EU og Norges forhold til EU. Det du må vite på 48 sider.

Standpunkt 2-2019

09. mai 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at EØS-avtalen griper inn i det kommunale selvstyret. Og Nei til EU feirer at det er 25 år siden folkeavstemningen i 1994.

EØS og veterinær grensekontroll

06. mai 2019

Hva er forskjellen på import og samhandel av dyr og mat, og hva betyr det for kontrollen med smittestoff?

Kathrine Klevelands tale i Arendal 1. mai

02. mai 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland var invitert og holdt tale for dagen på på Arendal Senterpartis familiearrangement på vakre Hove leirsted i Arendal 1. mai.

Nei til EU på 1. mai

29. april 2019

Nei til EU deltar på 1. mai rundt om i landet. Mange steder er det paroler om EU og EØS.

Ja til oppsigelse av EØS-avtalen.

26. april 2019

Drammen Nei til EU avholdt årsmøte 26 mars 2019. Også i år vil EØS-avtalen stå i fokus for lagets arbeid. EU og EØS er to sider av samme sak.

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

– EU skal ikke styre norsk jernbane. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over norsk jernbane, og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

Folder til vervekampanjen

12. april 2019

Last ned folder om offentlige tjenester, jernbanepakke 4, internasjonal solidaritet og fisk.