FYLKESRÅDET OG JERNBANEPAKKE 4

Nordland fylkesting gjorde et viktig vedtak på sitt møte i oktober om Jernbanepakke 4 og konkurranse-utsetting av jernbanen i Norge.

Der heter det blant annet: «Fylkestinget i Nordland mener norske myndigheter må har mulighet til selv å avgjøre om jernbanestrekninger skal legges ut på anbud eller ikke.

Fylkestinget mener det fortsatt må være mulig å stille nasjonale krav til sikkerhet på jernbanen.  Med Norges spesielle topografi og høye utdanningsnivå på vårt personell frykter vi at overføring av myndighet til EU`s jernbanebyrå, ERA, svekker sikkerheten.

Fylkestinget i Nordland vil derfor be Stortinget om å reservere Norge fra Jernbanepakke 4, slik EØS-avtalen gir anledning til.»

Årsmøtet i Nordland Nei til EU registrerer at regjeringas ønske om oppstykking og privatisering av jernbanen skyter fart, sist ved at samferdselsministeren som generalforsamling ikke motsetter seg navneendring av NSB til Vy, dette sannsynliggjør et framtidig salg av selskapet lettere.

Nordland Nei til EU registrerer samtidig at både Bjørnar Skjæran, AP, og Ingelin Noresjø, KrF, begge to som sentrale flertallspolitikere i Nordland, om kort tid kan inneha sentrale politiske verv i Norge.  Dermed vil fylkestingets vedtak kunne frontes tungt overfor regjerningen.

Utsettelsen av stortingsbehandlinga har gitt fylkesrådet og fylkestinget i Nordland en ekstra tenkepause som må brukes godt i samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Hva har fylkesrådet gjort etter fylkestingets vedtak og hvilke planer har fylkesrådet for å sørge for at vedtaket blir fulgt opp og besvart?

Ulf Ulriksen

Fylkesleder Nordland Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Dagen retter baker for smed

23. juli 2019

I sin lederartikkel 19. juli velger Dagen overskriften «Nei til EU splitter nei-bevegelsen». Det er en drøy påstand som ikke kan få stå uimotsagt.

EU overstyrer bompengedebatten

03. juli 2019

Miljøbevegelsen og bompengemotstandere bør kunne enes om at EU ikke skal styre norsk avgiftspolitikk for veiprising og bompengefinansiering.

Wiedswang på vidvanke

01. juli 2019

EØS-tilhengerne spekulerer i skremsler om toll på norsk eksport.

Nye oppgaver for ACER

28. juni 2019

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene.

Siv Jensen tar feil om toll

28. juni 2019

«Du risikerer at vi mister den tollfriheten som vi nå har til hele det europeiske markedet», hevdet Siv Jensen i NRKs partilederdebatt om situasjonen uten EØS. Det er ikke riktig. Norge har uansett en frihandelsavtale med EU som gir tollfrihet for industrivarer.

Varer eller tjenester?

25. juni 2019

Må bygging og drift av vannkraftverk følge reglene til EUs tjenestedirektiv?

Strømmen styres av EU

25. juni 2019

Det reviderte elektrisitetsdirektivet, som er del av EUs nye energipakke 4, fjerner all tvil: strømmen styres av EU.

Islandsk utvalg utreder EØS

20. juni 2019

Nei til EU møtte denne uken et islandsk regjeringsoppnevnt utvalg som utreder deltakelsen i EØS-avtalen. Rapporten skal komme til høsten.

Folket vil ha mindre EU-makt i Norge

19. juni 2019

Flertallet mot norsk EU-medlemskap er solid. Motstanden mot EØS-avtalen er også betydelig, særlig om folk får valget mellom EØS og en handelsavtale.

Utbredt EØS-myte om toll

19. juni 2019

Svært mange tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Bare 13 prosent fastslår fakta: det blir ikke toll.

NRK-valgomat med EØS-spørsmål

17. juni 2019

«EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen», er en av påstandene i NRKs valgomat.

Jernbanetragedie for evig tid

17. juni 2019

I dag kom nyheten om at anbudet på alle ruter fra Eidsvoll og nordover går til et norsk datterselskap av SJ, Statens Järnvägar (SJ).