Espen Watne, nestleder i Rogaland Nei til EU.

Strømprisappell i Stavanger

Nestleder i Rogaland Nei til EU, Espen Watne, skulle holdt appell under en demonstrasjon mot de høye strømprisene i Stavanger torsdag kveld. På grunn av vind er den blitt avlyst. Appellen publiseres i stedet her.

Den har vært varslet, og nå har vi hatt den i snart to år. Solberg-regjeringen gjorde ingenting, og i to år nå har Støre-regjeringen fulgt etter med å snakke om tiltak, men ikke gjort noe som faktisk funke. Strømstøtten de skryter sånn av, hjelper ikke. Strømmen er likevel svindyr etter at strømstøtten er trukket ifra.

I dag får ikke den norske regjeringen lov å gripe inn og senke strømprisen. Det har EU-kommisjonen slått fast. Bare EU kan bestemme om det er lov å gripe inn i markedet for å dempe strømprisen. Nå er det EU-markedet – ikke det norske – som bestemmer strømprisen. Og bare EU bestemmer om det skal være lov å dempe den. Ikke engang vannkraften som bygget landet vårt og velferdsstaten vår kan vi bestemme over selv lenger.

Og ikke vet vi hvor inntektene havner, men vi vet at mye havner i skatteparadis. Hvordan kan det ha seg? Jo – fordi på Stortinget i 2018 vedtok de EU sin tredje energipakke – og med det overlot de energipolitikken til EU. De sa at energipakken var lite inngripende, derfor trengte de ikke følge Grunnlovens krav.

Vi ser i dag hvor «lite inngripende» det er. Og derfor har Nei til EU stevnet regjeringen for brudd på Grunnloven. Det skal opp i Høyesterett denne våren. EU-kommisjonen diskuterer tiltak for å dempe energiprisen på EU-markedet. Det hjelper ikke oss om EU senker strømprisene på EU-markedet. Norsk næringsliv kan bare konkurrere om vi får lavere strømpris enn EU.

Får vi ikke det, så vil arbeidsplassene bli flagget ut. Og hvorfor skal strømprisene ligge på flere kroner pr. kWh når produksjonskost ligger på 10–12 øre pr. kWh? Kraftverk, både vannkraft og vindkraft, strømsalgsselskap, Statnett, Nordpool, stat og kommuner – alle håver de inn vanvittige profitter med dagens skyhøye strømpriser. Strømstøtte betyr altså bare at de som lever fett av å selge strømmen, får lov å fortsette å selge strømmen til den samme, svindyre overprisen.

Hvorfor skal vi skjerme super-profitten til de som selger strøm? Hvem er det vi egentlig beskytter her? EU-tilhengere snakker om handlingsrommet i EØS-avtalen. Da må de faktisk bruke dette handlingsrommet. Kan vi ikke bruke handlingsrommet, så må vi si opp hele EØS-avtalen – før arbeidsplassene og vannkraftmilliardene forsvinner ut av landet. Hvorfor er regjeringen handlingslammet? Fordi de har gitt fra seg råderetten. Den må vi sørge for å ta tilbake!

Stort bilde i toppen: Espen Watne, nestleder i Rogaland Nei til EU.

reLATERT

Se alle arrangementer

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Energipolitiske handlingsmuligheter

05. mai 2023

Kravet melder seg med stor styrke: ta kontroll med kraften – ut av ACER. Hvordan kan vi frikople norske strømpriser fra EU-markedet?

Høringssvar til Energikommisjonens rapport

02. mai 2023

Høring av NOU 2023:3 «Mer av alt – raskere» – Svar fra Nei til EU 

Revisjon av EUs elmarked – høringssvar fra Nei til EU 

27. april 2023

Konsekvensene av den foreslåtte reformen av elmarkedet kan føre til ytterligere forverring av situasjonen i det norske kraftmarkedet.

ACER og EU sin energiunion blir meir og meir inngripande 

19. april 2023

Vi vil ta tilbake politisk kontroll over krafta ved å frikople Noreg og RME frå ACER. Vetoretten i EØS må takast i bruk mot EUs fjerde energipakke. Fråsegn frå rådsmøtet i Nei til EU 16. april 2023.

«Gå ut og diskuter strømpris og energisak med hele folket!» 

12. april 2023

Uttalelse fra Oslo Nei til EUs årsmøte 15.02.2023.

Norges ja til Acer må behandles på nytt

30. mars 2023

Energimarkedspakke III innebar å knytte Norge enda tettere til EUs energimarked og at energibyrået Acer skulle få makt i Norge. Stortinget sa ja, men visste de egentlig hva de gjorde?

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

17. mars 2023

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.

Strøm og samfunnsbygging

16. feb. 2023

For over 100 år sia ble det fattet kloke beslutninger i det som den gangen var en ung nasjon. En nasjon som på mange områder lå langt etter sine naboland.

Uetterrettelig om flaskehalsinntekter, Aasland

06. feb. 2023

Det stemmer ikke når statsråden hevder at alle milliardene i flaskehalsinntekter går med til å redusere nettleia.