Landsmøte 2020

6.–7. november på nett.

Vel møtt til Nei til EUs landsmøte 2020. Landsmøtet blir gjennomført digitalt. På disse sidene kan du følge landsmøtet, lese nyheter og vedtak.

Her kan du se opptak av landsmøtet: 

Fredagens møte

Lørdagens møte

Praktisk informasjon

Her kan du finne praktisk informasjon om landsmøtet som i år blir gjennomført digitalt, fredag 6. november til lørdag 7. november.

Smittevernplan Covid-19

Arrangement: Landsmøte i Nei til EU 
Dato: 06.11.2020 - 07.11.2020
Sted: Ulike lokasjoner i hvert fylke, samt samling for stab og styre   

Smittevernplanen tar utgangspunkt i dagens nasjonale smittesituasjon. Deltakerne på landsmøtet kommer i hovedsak ikke fra samme geografiske område. Tilreisende har oppholdt seg i området få til ingen dager i forkant. 

Smittetrykket nasjonalt er i skrivende stund høyt og varierende. Geografisk spredning på arrangementets deltagere og deres behov for ulike kollektive fremkomstmidler til landsmøtehotellet stiller skjerpede krav til Nei til EU som arrangør. Smittevernplanen slik den foreligger imøtekommer dette.   

De nasjonale retningslinjene for gjennomføring av arrangementer setter en grense på 200 personer, forutsatt mulighet for 1 meter avstand mellom nærkontaktgrupper, og nødvendige tiltak for håndvask. 

Det er to hovedfokus som ligger til grunn: 

 1. Unngå at deltagere som kan være smittet deltar på landsmøte. 
 2. Unngå smitte mellom deltagere dersom noen ubevisst er smittebærere.


Folkehelseinstituttet legger til grunn tre grunnpilarer for å bremse smittespredning: 

 • Syke personer skal ikke være fysisk til stede. 
 • God håndhygiene. 
 • Redusert kontakt mellom personer. 


Tiltak som legges til grunn og som skal følges under landsmøte:

 • Alle deltagere må i forkant gjøre en vurdering av egen helse og tilstand. Dersom man har symptomer på luftveisinfeksjon som ikke kan relateres til allergi, og som ikke er testet mot Covid-19, kan en ikke delta på arrangementet. 
 • Transport til og fra landsmøtelokasjonene skal gjøres etter de regler som gjelder lokalt og slik at smitterisiko minimeres. Bruk egen bil om det er mulig, og bruk ansiktsmaske/håndsprit om du må bruke fellestransport/kollektivtransport. Vi viser til FHIs råd for bruk av kollektivtransport.
 • Alle delegater får egen tildelt plass. Det legges opp til 1 meter avstand mellom alle deltagere. 
 • Alle deltagere må å gjennomføre håndvask ved ankomst. Det burde merkes tydelig hvor det skal gjøres.
 • Håndsprit vil være tilgjengelig inne i møterom, i oppholdsrom, på serveringsbord og ved spisebord. Nei til EU følger Oslo kommunes regler for bruk av munnbind og det må brukes munnbind ved trengsel og når du ikke kan holde en meters avstand til andre. Se Oslo kommunes påbud om munnbind
 • Alle gjester skal påminnes viktigheten av god smittevernhygiene ved ankomst. Med dette menes hoste i albuen, håndsprit/håndvask etter kontakt med ansikt og rutinemessig før/etter å ha tatt på kontaktflater. Vi unngår klemming og nærkontakt.
 • Alle deltagere som overnatter får tildelt enkeltrom. Programmet legger til rette for at alle kan benytte toalettfasiliteter på egne hotellrom i pauser. 
 • Nei til EU og ansvarlig ved hotellet har til enhver tid oppdaterte retningslinjer de følger for gjennomføring. Les mer om hotellets smitteverntiltak her.
 • Det vil utarbeides navneliste over alle deltagere.

Denne planen oppdateres fortløpende.

Les mer om landsmøtet her

Buskerud med Nei'er på Landsmøtet

13. nov. 2020

Nei til EU avholdt sitt elektroniske landsmøte fredag 6. og lørdag 7. november. Buskerud sin fylkesdelegasjon var samlet på Kongsberg, og hadde derfra internett-kontakt med resten av landsmøtedeltagerne.

Suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven og EØS-avtalens prinsipper

11. nov. 2020

Høyesterett skal vurdere den omstridte praksisen med såkalt «lite inngripende» suverenitetsavståelse i EØS-saker.

Ta tilbake styringen av strømmen – nei til Energipakke 4 

11. nov. 2020

Energipakke 3 utløste en kraftig EØS-debatt, og rett etter nyttår skal Høyesterett vurdere Nei til EUs søksmål om at Stortingets ACER-vedtak er i strid med Grunnloven. 

Nei til EU krever nasjonal råderett over klimapolitikken og norsk natur 

11. nov. 2020

EUs arbeid for å redusere klimagassutslipp er ikke tilstrekkelig for å nå unionens egne mål, og innsatsen er langt fra tilstrekkelig i den klimakrisen verden står i.  

EUs minstelønn passer ikke i Norge 

11. nov. 2020

EU-kommisjonen har sendt ut et forslag om å innføre en lovbestemt minstelønn der landene selv bestemmer lønnssatsen. Innføres dette i Norge vil det svekke fagbevegelsen og dermed den norske arbeidslivsmodellen. 

Felles EU-gjeld er et stort skritt mot mer overnasjonalitet 

11. nov. 2020

Mer union gir økte motsetninger. EU har siden etableringen av fellesvalutaen befunnet seg i et skårfeste. En felles pengepolitikk, uten felles finanspolitikk har skapt økte spenninger i eurosonen.

EØS må sies opp – Alternativer finnes 

11. nov. 2020

Etter over 25 år med EØS-avtalen må vi konkludere med at det beste alternativet til denne såkalte handelsavtalen er å si den opp og ta lovgivningsmyndigheten tilbake. 

Roy Pedersen valgt til ny leder i Nei til EU  

07. nov. 2020

For første gang i sin 30-årige historie får Nei til EU en leder med sterke røtter i fagbevegelsen.