Roy Pedersen valgt til ny leder i Nei til EU  

For første gang i sin 30-årige historie får Nei til EU en leder med sterke røtter i fagbevegelsen. 

Landsmøtet la vekt på denne faglige forankringen da Pedersen ble foretrukket framfor den andre sterke kandidaten, Einar Frogner (61). Frogner har solid erfaring fra landbruksorganisasjoner og har et stort engasjement for næringen. Han blir organisasjonens nye nestleder. 

Valgene innebærer en fullstendig utskifting av organisasjonens arbeidsutvalg, men kontinuiteten sikres ved at flere av de avtroppende AU-medlemmene fortsetter i styret. 

Roy Pedersen (68) er forskalingssnekker av utdannelse og medlem av Fellesforbundet. Han har i en årrekke innehatt tunge verv i fagbevegelsen, blant annet som leder i Oslo Bygningsarbeiderforening og ti år som leder av LO i Oslo. Pedersen har vært aktiv EEC- og EU-motstander helt siden 1972, han er også medlem av Nei til EUs faglige utvalg. Roy Pedersen er et velkjent og respektert navn i hele fagbevegelsen og LO-familien, kjent for sin lune stil og evne til samarbeid om en målrettet politisk kurs. 

Valget av Roy Pedersen er i overensstemmelse med Nei til EUs klare oppfatning om at det er i fagbevegelsen den viktigste EØS-kampen utspiller seg, slik ACER-motstanden og kampen mot EUs fjerde jernbanepakke er eksempler på. 

Med seg i det nye arbeidsutvalget får Pedersen to kvinner; Heidi Larsen fra Østfold og Sofie Axelsen Osland fra Troms. Heidi Larsen er den eneste i det nye arbeidsutvalget som har partipolitisk tilknytning, hun er nestleder i Viken SV. 

Også det nye styret er preget av fornyelse og foryngelse. Fire av de nye styremedlemmene er 40 år eller yngre. 

Kontakt

For kommentarer kontakt: 

reLATERT

Se alle arrangementer

Buskerud med Nei'er på Landsmøtet

13. nov. 2020

Nei til EU avholdt sitt elektroniske landsmøte fredag 6. og lørdag 7. november. Buskerud sin fylkesdelegasjon var samlet på Kongsberg, og hadde derfra internett-kontakt med resten av landsmøtedeltagerne.

Suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven og EØS-avtalens prinsipper

11. nov. 2020

Høyesterett skal vurdere den omstridte praksisen med såkalt «lite inngripende» suverenitetsavståelse i EØS-saker.

Ta tilbake styringen av strømmen – nei til Energipakke 4 

11. nov. 2020

Energipakke 3 utløste en kraftig EØS-debatt, og rett etter nyttår skal Høyesterett vurdere Nei til EUs søksmål om at Stortingets ACER-vedtak er i strid med Grunnloven. 

Nei til EU krever nasjonal råderett over klimapolitikken og norsk natur 

11. nov. 2020

EUs arbeid for å redusere klimagassutslipp er ikke tilstrekkelig for å nå unionens egne mål, og innsatsen er langt fra tilstrekkelig i den klimakrisen verden står i.  

EUs minstelønn passer ikke i Norge 

11. nov. 2020

EU-kommisjonen har sendt ut et forslag om å innføre en lovbestemt minstelønn der landene selv bestemmer lønnssatsen. Innføres dette i Norge vil det svekke fagbevegelsen og dermed den norske arbeidslivsmodellen. 

Felles EU-gjeld er et stort skritt mot mer overnasjonalitet 

11. nov. 2020

Mer union gir økte motsetninger. EU har siden etableringen av fellesvalutaen befunnet seg i et skårfeste. En felles pengepolitikk, uten felles finanspolitikk har skapt økte spenninger i eurosonen.

EØS må sies opp – Alternativer finnes 

11. nov. 2020

Etter over 25 år med EØS-avtalen må vi konkludere med at det beste alternativet til denne såkalte handelsavtalen er å si den opp og ta lovgivningsmyndigheten tilbake. 

Kleveland takker av etter seks år som leder

06. nov. 2020

I sin avskjedstale til Nei til EUs landsmøte oppsummerer Kathrine Kleveland seks begivenhetsrike år som leder for en organisasjon som kjemper for Grunnloven og folkestyret hver eneste dag.

– En varslet drosjekatastrofe 

04. nov. 2020

Frislippet i drosjenæringa gjør alle til tapere – unntatt Uber, Bolt og andre aktører med løsarbeid som bedriftskonsept. Dette er en varslet katastrofe som skyldes EØS, mener Nei til EU som avholder sitt landsmøte kommende helg.  

Nei til EUs landsmøte 6.–7. november: Delt innstilling på ny leder 

02. nov. 2020

Media inviteres til Nei til EUs landsmøte, som starter fredag 6. november 2020 kl. 14.30 og varer til lørdag 7. november kl. 16.00. 

Video-opplæring i SmartVote

29. okt. 2020

Videoen under er et opptak fra prøvelandsmøtet der delegatene fikk opplæring i SmartVote-systemet.

Delt innstilling på Roy Pedersen og Einar Frogner som leder i Nei til EU 

21. okt. 2020

Forberedende valgkomite i Nei til EU har innstillingen klar foran landsmøtet 6. og 7. november. Valgkomiteen er delt på midten på om Einar Frogner eller Roy Pedersen bør bli ny leder i Nei til EU.