Einar Frogner (t.v.) og Roy Pedersen er lederkandidater i valgkomiteens delte innstilling.

Delt innstilling på Roy Pedersen og Einar Frogner som leder i Nei til EU 

Forberedende valgkomite i Nei til EU har innstillingen klar foran landsmøtet 6. og 7. november. Valgkomiteen er delt på midten på om Einar Frogner eller Roy Pedersen bør bli ny leder i Nei til EU.  

Valgkomiteen er samstemte om kontrollkomité, råd og styre. Forslaget til ledelse består av Roy Pedersen, Einar Frogner, Heidi Larsen og Sofie Axelson Osland. Komiteen er enstemmig på at det blir et bredt og solid arbeidsutvalg med disse fire. 

Nei til EUs landsmøte 2020 

Nei til EUs leder Kathrine Kleveland går av på landsmøtet, som blir avholdt digitalt 6. og 7. november. Kleveland ble valgt som leder i 2014. Gå til Nei til EUs landsmøtesider

Arbeidsutvalget i Nei til EU består av leder, to nestledere og ett styremedlem. Valgkomiteen er delt på midten i forhold til innstilling på leder, vi ser på Roy Pedersen og Einar Frogner som godt egnede og kvalifiserte begge to, og den som ikke blir leder innstilles som nestleder. 

Roy har lang og solid bakgrunn fra fagbevegelsen, blant annet som leder av LO Oslo. Han har hatt en tilknytning til Nei til EU hele veien fra før folkeavstemmingen i 1994, og har vært leder i Faglig utvalg i Nei til EU. Han har en solid organisatorisk bakgrunn og gode attester på ledelse og samarbeid.  

Einar har en lang og solid erfaring med sentrale verv fra Bondelaget og næringsorganisasjonene i landbruket. Han har blant annet i flere omganger ledet arbeidet med politiske uttaler på sentrale møter. Han var lokallagsleder i Nei til EU før folkeavstemningen i 1994 og har også vært styremedlem i Hedmark Nei til EU. Han er opptatt av å holde alliansen i Nei til EU samlet og utvikle organisasjonen videre. Begge er innstilte på å stille seg til rådighet som nestleder om de ikke blir valgt til leder.  

Nestlederkandidat Heidi Larsen jobber i LO i Trondheim, bosatt i Østfold, nestleder i Viken SV og er en del av EØS-utvalget i SV. Hun har lang fartstid fra Nei til EU, både fra fylkeslag, men også styret i Nei til EU sentralt.  

Siste medlem i Arbeidsutvalget er Sofie Axelsen Osland fra Troms, ny i den sentrale delen av organisasjonen. Hun er komiteens forslag til styremedlem til AU. Sofie Axelsen Osland har flere år bak seg som styremedlem i Tromsø Nei til EU, og er styremedlem i Troms Nei til EU. 

Det er innstilling på til styremedlemmer til som bidrar til en bred sammensetning av styret, når det gjelder geografi, alder, kjønn og bakgrunn. Det er noen gjenvalg og en flott gjeng med nye styrekandidater. 

Komiteen har jobbet godt og grundig med innspillsrunder fra egen organisasjon, samarbeidende organisasjoner og partier. I tillegg har Ungdom mot EU vært representert i valgkomiteen, og kommet med mange betydelige bidrag i arbeidet. Også valgkomiteens medlemmer har bidratt med mange konstruktive og gode forslag gjennom de nettverkene de representerer. Samlet sett har valgkomiteen gjort et grundig arbeid og er godt fornøyd med innstillingen. Komiteen er også komfortabel med en delt innstilling på leder/nestleder. 

For spørsmål kan leder av komiteen Sunni Aamodt kontaktes.

Kontaktinfo: 

Sunni G. Aamodt, tlf. nr. 91358414 
Roy Pedersen, tlf. nr. 93027592 
Einar Frogner, tlf. nr. 97696163 

Stort bilde i toppen: Einar Frogner (t.v.) og Roy Pedersen er lederkandidater i valgkomiteens delte innstilling.

reLATERT

Se alle arrangementer

Buskerud med Nei'er på Landsmøtet

13. nov. 2020

Nei til EU avholdt sitt elektroniske landsmøte fredag 6. og lørdag 7. november. Buskerud sin fylkesdelegasjon var samlet på Kongsberg, og hadde derfra internett-kontakt med resten av landsmøtedeltagerne.

Suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven og EØS-avtalens prinsipper

11. nov. 2020

Høyesterett skal vurdere den omstridte praksisen med såkalt «lite inngripende» suverenitetsavståelse i EØS-saker.

Ta tilbake styringen av strømmen – nei til Energipakke 4 

11. nov. 2020

Energipakke 3 utløste en kraftig EØS-debatt, og rett etter nyttår skal Høyesterett vurdere Nei til EUs søksmål om at Stortingets ACER-vedtak er i strid med Grunnloven. 

Nei til EU krever nasjonal råderett over klimapolitikken og norsk natur 

11. nov. 2020

EUs arbeid for å redusere klimagassutslipp er ikke tilstrekkelig for å nå unionens egne mål, og innsatsen er langt fra tilstrekkelig i den klimakrisen verden står i.  

EUs minstelønn passer ikke i Norge 

11. nov. 2020

EU-kommisjonen har sendt ut et forslag om å innføre en lovbestemt minstelønn der landene selv bestemmer lønnssatsen. Innføres dette i Norge vil det svekke fagbevegelsen og dermed den norske arbeidslivsmodellen. 

Felles EU-gjeld er et stort skritt mot mer overnasjonalitet 

11. nov. 2020

Mer union gir økte motsetninger. EU har siden etableringen av fellesvalutaen befunnet seg i et skårfeste. En felles pengepolitikk, uten felles finanspolitikk har skapt økte spenninger i eurosonen.

EØS må sies opp – Alternativer finnes 

11. nov. 2020

Etter over 25 år med EØS-avtalen må vi konkludere med at det beste alternativet til denne såkalte handelsavtalen er å si den opp og ta lovgivningsmyndigheten tilbake. 

Roy Pedersen valgt til ny leder i Nei til EU  

07. nov. 2020

For første gang i sin 30-årige historie får Nei til EU en leder med sterke røtter i fagbevegelsen. 

Kleveland takker av etter seks år som leder

06. nov. 2020

I sin avskjedstale til Nei til EUs landsmøte oppsummerer Kathrine Kleveland seks begivenhetsrike år som leder for en organisasjon som kjemper for Grunnloven og folkestyret hver eneste dag.

– En varslet drosjekatastrofe 

04. nov. 2020

Frislippet i drosjenæringa gjør alle til tapere – unntatt Uber, Bolt og andre aktører med løsarbeid som bedriftskonsept. Dette er en varslet katastrofe som skyldes EØS, mener Nei til EU som avholder sitt landsmøte kommende helg.  

Nei til EUs landsmøte 6.–7. november: Delt innstilling på ny leder 

02. nov. 2020

Media inviteres til Nei til EUs landsmøte, som starter fredag 6. november 2020 kl. 14.30 og varer til lørdag 7. november kl. 16.00. 

Video-opplæring i SmartVote

29. okt. 2020

Videoen under er et opptak fra prøvelandsmøtet der delegatene fikk opplæring i SmartVote-systemet.