Boye Ullmann, leder i Nei til EUs faglige utvalg.

– En varslet drosjekatastrofe 

Frislippet i drosjenæringa gjør alle til tapere – unntatt Uber, Bolt og andre aktører med løsarbeid som bedriftskonsept. Dette er en varslet katastrofe som skyldes EØS, mener Nei til EU som avholder sitt landsmøte kommende helg.  

Sentraltilknytning, løyvebegrensning og et system som favoriserer erfarne yrkesutøvere med næringen som hovederverv, er avgjørende kriterier for å sikre kvalitet i drosjenæringa.  

Alt dette forsvinner med endringene i Yrkestransportloven som trådte i kraft 1. november. Det totale frislippet skyldes EØS-avtalens artikkel 31 og dens krav om fri etableringsrett, noe det velprøvde løyvesystemet setter grenser for. Regjeringen og ESA ofrer trygghet for pasienter og uføre og inntektsgrunnlaget for utøverne på den frie konkurransens alter.  Nok en gang har de blåblå fått drahjelp fra Brussel. 

– Selv om ESA og Yrkestransportloven godtar tildeling av enerett i distriktskommuner av samfunnsmessige hensyn, er dette som å øse en båt som allerede er lekk, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.  

– Nesten ingen pasientavtaler er inngått nå som loven har trådt i kraft. For pasienter og uføre er det skapt ny og stor utrygghet, mens drosjesentraler i distriktene er usikre på sin egen framtid nå som kjøre- og tilknytningsplikt har bortfalt. 

Den gradvise liberaliseringen som har pågått siden 1990-tallet har vært grunngitt med at økt konkurranse skulle gi lavere takster. Det motsatte har skjedd, takstene er blitt høyere og uforutsigbare. Samtidig har utøverne fått lengre arbeidsdager og mindre i inntekt. Frislippet som nå er utløst, vil i beste fall gi kortsiktig lavere takster som følge av at løsarbeiderfirmaer som Uber og Bolt slipper inn på markedet.  

– Dette er en oppskrift på et løsarbeidersamfunn og en sosial dumping vi ikke vil ha, sier Boye Ullmann, leder i Faglig utvalg i Nei til EU. 

– De eneste vinnerne i dette rotteracet vil bli løsarbeiderselskapene Uber og Bolt, konstaterer han. Sistnevnte selskap opererer med millioner av euro i EU-støtte i ryggen. 

ESA har avvist alle tidligere reservasjoner og innvendinger fra norske myndigheter. Nok en gang ser vi at handlingsrommet i EØS-avtalen minner mer om et hanskerom. Det som nå skjer i taxinæringa er en varslet katastrofe.  

Ennå gjenstår muligheten til å ta i bruk beskyttelsestiltak etter avtalens artikkel 112. Det bør Stortinget kreve allerede nå, og ikke vente til uopprettelig skade for en hel næring og sårbare samfunnsgrupper allerede er et faktum. 

For kommentarer, kontakt: 

  • Kathrine Kleveland på 928 25 162. 
  • Boye Ullmann på 913 63 024.  

 

Se også: 

https://neitileu.no/aktuelt/esa-punkterer-drosjenaeringa 

Stort bilde i toppen: Boye Ullmann, leder i Nei til EUs faglige utvalg.

reLATERT

Se alle arrangementer

Buskerud med Nei'er på Landsmøtet

13. nov. 2020

Nei til EU avholdt sitt elektroniske landsmøte fredag 6. og lørdag 7. november. Buskerud sin fylkesdelegasjon var samlet på Kongsberg, og hadde derfra internett-kontakt med resten av landsmøtedeltagerne.

Suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven og EØS-avtalens prinsipper

11. nov. 2020

Høyesterett skal vurdere den omstridte praksisen med såkalt «lite inngripende» suverenitetsavståelse i EØS-saker.

Ta tilbake styringen av strømmen – nei til Energipakke 4 

11. nov. 2020

Energipakke 3 utløste en kraftig EØS-debatt, og rett etter nyttår skal Høyesterett vurdere Nei til EUs søksmål om at Stortingets ACER-vedtak er i strid med Grunnloven. 

Nei til EU krever nasjonal råderett over klimapolitikken og norsk natur 

11. nov. 2020

EUs arbeid for å redusere klimagassutslipp er ikke tilstrekkelig for å nå unionens egne mål, og innsatsen er langt fra tilstrekkelig i den klimakrisen verden står i.  

EUs minstelønn passer ikke i Norge 

11. nov. 2020

EU-kommisjonen har sendt ut et forslag om å innføre en lovbestemt minstelønn der landene selv bestemmer lønnssatsen. Innføres dette i Norge vil det svekke fagbevegelsen og dermed den norske arbeidslivsmodellen. 

Felles EU-gjeld er et stort skritt mot mer overnasjonalitet 

11. nov. 2020

Mer union gir økte motsetninger. EU har siden etableringen av fellesvalutaen befunnet seg i et skårfeste. En felles pengepolitikk, uten felles finanspolitikk har skapt økte spenninger i eurosonen.

EØS må sies opp – Alternativer finnes 

11. nov. 2020

Etter over 25 år med EØS-avtalen må vi konkludere med at det beste alternativet til denne såkalte handelsavtalen er å si den opp og ta lovgivningsmyndigheten tilbake. 

Roy Pedersen valgt til ny leder i Nei til EU  

07. nov. 2020

For første gang i sin 30-årige historie får Nei til EU en leder med sterke røtter i fagbevegelsen. 

Kleveland takker av etter seks år som leder

06. nov. 2020

I sin avskjedstale til Nei til EUs landsmøte oppsummerer Kathrine Kleveland seks begivenhetsrike år som leder for en organisasjon som kjemper for Grunnloven og folkestyret hver eneste dag.

Nei til EUs landsmøte 6.–7. november: Delt innstilling på ny leder 

02. nov. 2020

Media inviteres til Nei til EUs landsmøte, som starter fredag 6. november 2020 kl. 14.30 og varer til lørdag 7. november kl. 16.00. 

Video-opplæring i SmartVote

29. okt. 2020

Videoen under er et opptak fra prøvelandsmøtet der delegatene fikk opplæring i SmartVote-systemet.

Delt innstilling på Roy Pedersen og Einar Frogner som leder i Nei til EU 

21. okt. 2020

Forberedende valgkomite i Nei til EU har innstillingen klar foran landsmøtet 6. og 7. november. Valgkomiteen er delt på midten på om Einar Frogner eller Roy Pedersen bør bli ny leder i Nei til EU.