30 år med EØS-avtalen

Rapport fra Nei til EUs folkestyreutvalg

Folkestyreutvalget la 12. mars fram rapporten «30 år med EØS-avtalen» om erfaringer og alternativer til dagens avtale. Les rapporten her eller se opptak av lanseringsmøtet.

Det 30 år siden EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994. Flere politiske saker gjennom disse tiårene viser at det norske demokratiet og folkestyret er sterkt utfordret.

Folkestyreutvalgets nye rapport «30 år med EØS-avtalen» kartlegger konsekvenser for blant annet demokrati, arbeidsliv, energi og miljø, samt alternativer til dagens avtale. Utvalget ble nedsatt våren 2022 av Nei til EU, og legger nå fram nå sin sluttrapport.

PROGRAM FOR LANSERINGEN 12. MARS

  • Et spørsmål om å ta demokratiet på alvor. Hovedpunkter fra Folkestyreutvalgets rapport ved Einar Frogner, leder i Nei til EU.
  • 30 år med EØS: Virkninger for folkestyre ved Fanny Voldnes, utvalgsmedlem.
  • Arbeidsliv i forandring – kamp mot sosial dumping og løsarbeid ved Boye Ullmann, utvalgsmedlem.
  • Konsekvenser for næringsliv, økonomi og miljø ved Morten Harper, sekretær for utvalget.
  • Alternativer til EØS-avtalen ved Heidi Larsen, utvalgsmedlem.
  • Har EU for mye makt i Norge? Resultatene fra en helt ny meningsmåling, utført av Sentio, presenteres av Einar Frogner.

 

Se lanseringen i opptak her:

Mer om EØS-avtalen

Les om andre temaer i Kunnskapsbank

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.

Rådsmøtet: – Vi sier ja til folkestyre!

20. april 2024

– For mange i Oslo er det veldig langt til makta i regjering og Storting. Men det er enda mye lenger til Brussel, sa Einar Frogner i åpningstalen på Nei til EUs rådsmøte.

Om NOU 2024:7 Norge og EØS: utvikling og erfaringer

18. april 2024

Hva sier dissensene og mindretallsmerknadene i den nye EØS-utredningen?

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Fornyet debatt om EØS

17. april 2024

Se webinaret med Nei til EUs leder Einar Frogner og utredningsleder Morten Harper direkte onsdag 24. april kl. 14:00-14:20 eller i opptak her.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø.