30 år med EØS-avtalen

Rapport fra Nei til EUs folkestyreutvalg

Folkestyreutvalget la 12. mars fram rapporten «30 år med EØS-avtalen» om erfaringer og alternativer til dagens avtale. Les rapporten her eller se opptak av lanseringsmøtet.

Det 30 år siden EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994. Flere politiske saker gjennom disse tiårene viser at det norske demokratiet og folkestyret er sterkt utfordret.

Folkestyreutvalgets nye rapport «30 år med EØS-avtalen» kartlegger konsekvenser for blant annet demokrati, arbeidsliv, energi og miljø, samt alternativer til dagens avtale. Utvalget ble nedsatt våren 2022 av Nei til EU, og legger nå fram nå sin sluttrapport.

PROGRAM FOR LANSERINGEN 12. MARS

  • Et spørsmål om å ta demokratiet på alvor. Hovedpunkter fra Folkestyreutvalgets rapport ved Einar Frogner, leder i Nei til EU.
  • 30 år med EØS: Virkninger for folkestyre ved Fanny Voldnes, utvalgsmedlem.
  • Arbeidsliv i forandring – kamp mot sosial dumping og løsarbeid ved Boye Ullmann, utvalgsmedlem.
  • Konsekvenser for næringsliv, økonomi og miljø ved Morten Harper, sekretær for utvalget.
  • Alternativer til EØS-avtalen ved Heidi Larsen, utvalgsmedlem.
  • Har EU for mye makt i Norge? Resultatene fra en helt ny meningsmåling, utført av Sentio, presenteres av Einar Frogner.

 

Se lanseringen i opptak her:

Mer om EØS-avtalen

Les om andre temaer i Kunnskapsbank

Fornybare forviklinger

17. juli 2024

Erna Solbergs iver etter å innføre fjerde energipakke skaper usikkerhet for næringsliv og natur.

EUs fornybardirektiv artikkel for artikkel

28. juni 2024

Et av de mest omstridte regelverkene i EUs energipakke 4 er fornybardirektivet.

Hvem skal bestemme over norsk energi?

27. juni 2024

Strøm er et samfunnsgode, ikke handelsvare. Strømmen må ut av markedet! Direktivene og forordningene i EUs fjerde energipakke må avvises i sin helhet.

Forutsigbarheten som forsvant

19. juni 2024

Line Eldring og Olav Slettebø fra EØS-utredningen avfeier empiri som motsier eller nyanserer deres egne konklusjoner som «anekdotisk».

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.