33 treff på Helse og velferd

21. nov. 2017

En sosial søyle uten funksjon

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. oktober 2017.

21. sep. 2016

Arbeidsnotat 2-2016: TiSA-avtalens konsekvenser for helse- og omsorgstjenester i Norge

Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke helse- og omsorgstjenestene våre?

16. nov. 2016

TiSA på ti minutter

Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester. Last ned og les dette kortfattede heftet om TiSA-avtalens konsekvenser.

16. jan. 2018

Fakta: Bruk av antibiotika

Over hele verden øker forekomsten av mennesker og dyr som huser resistente mikrober.

04. april 2018

EU-krati: Monsanto

Nei til EU presenterer tegneserien EU-krati av den danske tegneren Jørgen Bitsch.

09. mai 2018

Siste sjanse for EU?

EUs «sosiale søyle» blokkeres når konkurranse slippes fri på flest mulig markeder.

10. nov. 2018

– Regjeringa må ikkje skubbe EØS-avtalen framfor seg!

– Fagforbundet arbeider for å ivareta og styrke eit godt arbeidsliv. Vi arbeider mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sa Ingrid Buset frå Fagforbundet i si helsing til Nei til EU sitt landsmøte.

19. nov. 2018

Stopp privatiseringen av det offentlige Norge

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Hjelmeng-utvalget la frem sin rapport 23 januar i år. Den har navnet: «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører».

16. okt. 2018

Tidenes smitteforsøk

Daglig kommer et stort antall lastebiler over grensa fra EU-land med ulike former for grovfôr til norske trengende bønder. Uten kontroll i det hele tatt!

21. aug. 2011

3-2011: På kollisjonskurs

Grundig innføring i hvordan EU og EØS-avtalen påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten.