38 treff på Klima og miljø

15. nov. 2018

Kloden har ikke tid til å vente på at EU skal ordne opp

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: FNs klimarapport som kom ut i oktober bør være en vekker for verdenssamfunnet.

09. aug. 2018

Kamp om plastpolitikk

Hvis forurenseren skal betale, hvem skal da betale for å bli kvitt plastavfallet?

25. jan. 2016

NtEU Fakta: Sirkulærøkonomi: henger EU-forslaget sammen?

Et sentralt og relativt nytt ord i den europeiske diskusjonen om miljø og ressursforvaltning er sirkulærøkonomi (Circular Economy). Begrepet uttrykker en tanke der råvarer, produksjon, forbruk og avfall skal utgjøre en sirkel, slik at ressursene utnyttes effektivt og forurensningene blir minst mulig. Tankegangen er ikke ny, vi kjenner den fra tiltak for økt gjenbruk og resirkulering.

15. juni 2016

NtEU Fakta: Energibyrået ACER og suvereniteten

EUs energibyrå ACER har ikke bare en rådgivende rolle. ACER har også håndhevings- og vedtaksmyndighet, som griper inn i nasjonal kontroll med energisektoren. Det er ventet at regjeringen vil foreslå en norsk tilknytning i EØS.

20. mars 2017

NtEU Fakta: Energibyrået ACER

EUs energibyrå ACER har ikke bare en rådgivende rolle. ACER har også håndhevings- og vedtaksmyndighet, som griper inn i nasjonal kontroll med energisektoren. Regjeringen vil at dette også skal gjelde Norge gjennom EØS-avtalen, men da slik at ACERs vedtak formelt går via overvåkningsorganet ESA.

25. sep. 2017

Klimapolitikk for landbruket

Regjeringa ynskjer å inngå ei felles klimaavtale med EU om reduksjon av utslepp av klimagassar fram mot 2030. Kva slags konsekvensar kan det få for landbruket i Noreg?

20. feb. 2018

Heller kortreist kraft enn fjernstyrt energi

I et intervju i Morgenbladet 2. februar skyver Espen Barth Eide klimaforpliktelser foran seg når han prøver å ufarliggjøre norsk underordning for EUs energibyrå ACER.

15. jan. 2018

Nei til EU gratulerer Gaute Eiterjord som nyvald leiar i Natur og Ungdom

– De er velkomne til å delta både her og elles i arbeidet med å påverka Stortinget til å stoppa forsøket frå regjeringa å leggja Norge inn under EU sin energiunion, sa Olaf Gjedrem, som helsa frå Nei til EU til landsmøtet.

07. juni 2018

Kathrine Kleveland hilste Bondetinget

– Genteknologiloven er et av de få varige unntakene Norge har i EØS-avtalen. Utvanning eller endring av loven kan sette hele unntaket i spill, sa Nei til EU-lederen i sin hilsen til Bondelagets årsmøte på Lillehammer.

15. nov. 2018

Eksternt seminar: Miljø- og klimatiltak i landbrukspolitikken i EU og Norge

Fredag 23. november 2018 inviterer Landbruksdirektoratet og Den europeiske unions delegasjon til Norge til åpent seminar i Oslo om utviklingen av miljø- og klimatiltak i landbrukspolitikken i EU og Norge.