141 treff på Klima og miljø

15. nov. 2023

Klima og kritiske råvarer

EU har i år vedtatt store deler av klimapakken Fit for 55, men det er mange paradokser i unionens klimapolitikk. Behovet for mineraler og metaller skaper et ressurskappløp, der EU ser både sør og nordover etter nye råvarer.

12. juni 2023

Klimaamnesti de luxe

Hva gjør det med EUs klimapolitikk at kommisjonen sier nei til å regulere privatfly og vil merke flytrafikk som «grønn investering»?

06. juni 2023

Verden er større enn EU 

Et Norden fristilt fra EU er vårt langsiktige mål. For miljøets skyld.  

23. mai 2023

Råvarejakt vil koste naturen dyrt

EU har hastverk med å hente ut kritiske råvarer og sjeldne metaller til «grønn» produksjon. Norge er ivrig med på ferden. Naturen vår kan bli den store taperen.

15. mai 2023

Klima-ja til EU?

Det er mye som skurrer i ja-sidens talepunkter om EU og klima.

17. okt. 2022

Folkelig og lokalt forankret klimapolitikk

Nei til EU ønsker en ambisiøs klimapolitikk som utvikler unike og lokale løsninger, og kutter utslipp her hjemme.

10. aug. 2022

Nei til EUs visjon, strategi og argumenter om EU og klimapolitikk

Nei til EU ønsker en ambisiøs klimapolitikk som utvikler unike og lokale løsninger, og kutter utslipp her hjemme. For å lykkes med dette er det avgjørende å beskytte våre ressurser og ha kontroll over energien.

24. mai 2022

Kvoter eller klimahandling?

Miljøpartiets Rasmus Hansson ser ut til å misforstå sider ved EUs klimapolitikk, og hvordan den påvirker Norge.

05. mai 2022

I EU-spagaten

EUs klimamål står i direkte kontrast til målet MDG forfekter.

19. april 2022

Klimapolitikk forankret i folket

Gjennom EØS-avtalen, EUs kvotesystem og klimaavtalen med EU har norsk miljøpolitikk blitt tilpasset EU. I stedet for å stille klare og planmessige krav til mål og kutt, og innføre strengere miljøkrav, venter vi på felles tiltak.