80 treff på Klima og miljø

Tid: Torsdag 04. november 2021 kl. 18:00
Sted: Kristiansand Bibliotek, Rådhusgt. 11 (Nedre Torv) 4611 Kristiansand

Bør norsk klimapolitikk styres av EU?

Åpent debattmøte torsdag 4. nov. kl 18 i Kristiansand Bibliotek.

21. sep. 2021

EUs karbontoll kan øke klimautslippene

EUs karbontoll kan skyve industriell aktivitet ut av Norge. Andre virkemidler er bedre egnet til å nå klimamålene. 

20. sep. 2021

Utfordringer med EUs "Fit for 55"

Det er viktig å vurdere om den sterke EU-tilknytningen i klimapolitikken er egnet til å kutte utslippene i tråd med vitenskapelige anbefalinger og politiske mål om å unngå og begrense klimaendringer.

30. aug. 2021

EU-markeder i miljøkamp

Miljøutfordringene er like uløste som før. Til gjengjeld har de sosiale forskjellene økt.

10. aug. 2021

Knebøy for klima

Forskjellene i Europa øker når EU trimmer klimatiltakene.

16. mars 2021

Klimakrise og miljøkamp

Forurensningen stopper ikke ved landegrensene – heller ikke ved EUs grenser. Den største miljøutfordringen er de globale klimaendringene.

11. nov. 2020

Nei til EU krever nasjonal råderett over klimapolitikken og norsk natur 

EUs arbeid for å redusere klimagassutslipp er ikke tilstrekkelig for å nå unionens egne mål, og innsatsen er langt fra tilstrekkelig i den klimakrisen verden står i.  

22. sep. 2020

EUs klimapolitikk er hvilepute for Norge  

I stedet for å sette konkrete mål for hvor mye Norge skal kutte i egne klimagassutslipp har Norge gått via EU-systemet for å oppfylle Paris-forpliktelsene. Dette har blitt en hvilepute som utsetter vår egen klimaomstilling, mens vi venter på at EU skal kutte utslipp.  

18. sep. 2020

Klima for handling?

Nei til EU utgir innføringshefte om EUs klimapolitikk, og det hendige heftet skal ut i skoler over hele landet.

04. sep. 2020

EUs bioenergisatsning gir økte utslipp

Over 60 % av EUs «fornybare» energiproduksjon, bygger på brenning av biomasse (hovedsakelig pellets) til energiformål. Gjennom fornybardirektivet som ble revidert i 2018 definerer EU denne energikilden som 100 % karbonnøytral. Å regne bioenergi som en nullutslippskilde har imidlertid lite faglig hold.