58 treff på Klima og miljø

22. sep. 2020

EUs klimapolitikk er hvilepute for Norge  

I stedet for å sette konkrete mål for hvor mye Norge skal kutte i egne klimagassutslipp har Norge gått via EU-systemet for å oppfylle Paris-forpliktelsene. Dette har blitt en hvilepute som utsetter vår egen klimaomstilling, mens vi venter på at EU skal kutte utslipp.  

18. sep. 2020

Klima for handling?

Nei til EU utgir innføringshefte om EUs klimapolitikk, og det hendige heftet skal ut i skoler over hele landet.

04. sep. 2020

EUs bioenergisatsning gir økte utslipp

Over 60 % av EUs «fornybare» energiproduksjon, bygger på brenning av biomasse (hovedsakelig pellets) til energiformål. Gjennom fornybardirektivet som ble revidert i 2018 definerer EU denne energikilden som 100 % karbonnøytral. Å regne bioenergi som en nullutslippskilde har imidlertid lite faglig hold.

Tid: Onsdag 02. september 2020 kl. 12:00 - 12:30
Sted: På nett

Lansering av ny rapport om EUs klimapolitikk

Nettlansering av rapporten «EUs klimapolitikk og konsekvensene den har for Norge», skrevet av Ole Dahle Kvadsheim for Nei til EU.

15. nov. 2018

Kloden har ikke tid til å vente på at EU skal ordne opp

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: FNs klimarapport som kom ut i oktober bør være en vekker for verdenssamfunnet.

09. aug. 2018

Kamp om plastpolitikk

Hvis forurenseren skal betale, hvem skal da betale for å bli kvitt plastavfallet?

11. aug. 2020

Oljemakta rår - litt til 

Når oppdager de store investorene at satsing på fossil energi er en finansiell blindvei? 

Tid: Lørdag 19. september 2020 kl. 11:00 - 15:00
Sted: Nettbasert

Webinar: Kvinner, klima og EU

Alle snakker om klima, men hva betyr klimaendringer og klimatilpasninger for FNs bærekraftsmål om likestilling og utrydding av fattigdom? Og er EUs «grønne giv» mer enn retorikk?

15. mai 2020

Ole Kvadsheim skal utrede EUs klimapolitikk i sommer

Ole Kvadsheim er ansatt i et tidsbegrenset engasjement som utreder i Nei til EU.

23. april 2020

Vil du jobbe med EUs klimapolitikk i sommer?

Nei til EU er nå på leting etter en person som vil jobbe hos oss i sommer.