104 treff på Klima og miljø

17. okt. 2022

Folkelig og lokalt forankret klimapolitikk

Nei til EU ønsker en ambisiøs klimapolitikk som utvikler unike og lokale løsninger, og kutter utslipp her hjemme.

10. aug. 2022

Nei til EUs visjon, strategi og argumenter om EU og klimapolitikk

Nei til EU ønsker en ambisiøs klimapolitikk som utvikler unike og lokale løsninger, og kutter utslipp her hjemme. For å lykkes med dette er det avgjørende å beskytte våre ressurser og ha kontroll over energien.

24. mai 2022

Kvoter eller klimahandling?

Miljøpartiets Rasmus Hansson ser ut til å misforstå sider ved EUs klimapolitikk, og hvordan den påvirker Norge.

05. mai 2022

I EU-spagaten

EUs klimamål står i direkte kontrast til målet MDG forfekter.

19. april 2022

Klimapolitikk forankret i folket

Gjennom EØS-avtalen, EUs kvotesystem og klimaavtalen med EU har norsk miljøpolitikk blitt tilpasset EU. I stedet for å stille klare og planmessige krav til mål og kutt, og innføre strengere miljøkrav, venter vi på felles tiltak.

30. mars 2022

Ja til en klimapolitikk som er solidarisk og forankret i folket 

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 26.–27. mars

21. des. 2021

Norge må ut av EUs kvotemarked

Det har vært påfallende lite oppmerksomhet knyttet til at regjeringen, i Hurdalsplattformen, i praksis nærmest doblet Norges nasjonale klimamål.

Tid: Torsdag 04. november 2021 kl. 18:00
Sted: Kristiansand Bibliotek, Rådhusgt. 11 (Nedre Torv) 4611 Kristiansand

Bør norsk klimapolitikk styres av EU?

Åpent debattmøte torsdag 4. nov. kl 18 i Kristiansand Bibliotek.

21. sep. 2021

EUs karbontoll kan øke klimautslippene

EUs karbontoll kan skyve industriell aktivitet ut av Norge. Andre virkemidler er bedre egnet til å nå klimamålene. 

20. sep. 2021

Utfordringer med EUs "Fit for 55"

Det er viktig å vurdere om den sterke EU-tilknytningen i klimapolitikken er egnet til å kutte utslippene i tråd med vitenskapelige anbefalinger og politiske mål om å unngå og begrense klimaendringer.