95 treff på Klima og miljø

24. mai 2022

Kvoter eller klimahandling?

Miljøpartiets Rasmus Hansson ser ut til å misforstå sider ved EUs klimapolitikk, og hvordan den påvirker Norge.

05. mai 2022

I EU-spagaten

EUs klimamål står i direkte kontrast til målet MDG forfekter.

19. april 2022

Klimapolitikk forankret i folket

Gjennom EØS-avtalen, EUs kvotesystem og klimaavtalen med EU har norsk miljøpolitikk blitt tilpasset EU. I stedet for å stille klare og planmessige krav til mål og kutt, og innføre strengere miljøkrav, venter vi på felles tiltak.

30. mars 2022

Ja til en klimapolitikk som er solidarisk og forankret i folket 

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 26.–27. mars

21. des. 2021

Norge må ut av EUs kvotemarked

Det har vært påfallende lite oppmerksomhet knyttet til at regjeringen, i Hurdalsplattformen, i praksis nærmest doblet Norges nasjonale klimamål.

Tid: Torsdag 04. november 2021 kl. 18:00
Sted: Kristiansand Bibliotek, Rådhusgt. 11 (Nedre Torv) 4611 Kristiansand

Bør norsk klimapolitikk styres av EU?

Åpent debattmøte torsdag 4. nov. kl 18 i Kristiansand Bibliotek.

21. sep. 2021

EUs karbontoll kan øke klimautslippene

EUs karbontoll kan skyve industriell aktivitet ut av Norge. Andre virkemidler er bedre egnet til å nå klimamålene. 

20. sep. 2021

Utfordringer med EUs "Fit for 55"

Det er viktig å vurdere om den sterke EU-tilknytningen i klimapolitikken er egnet til å kutte utslippene i tråd med vitenskapelige anbefalinger og politiske mål om å unngå og begrense klimaendringer.

30. aug. 2021

EU-markeder i miljøkamp

Miljøutfordringene er like uløste som før. Til gjengjeld har de sosiale forskjellene økt.

10. aug. 2021

Knebøy for klima

Forskjellene i Europa øker når EU trimmer klimatiltakene.