68 treff på Klima og miljø

16. mars 2021

Klimakrise og miljøkamp

Forurensningen stopper ikke ved landegrensene – heller ikke ved EUs grenser. Den største miljøutfordringen er de globale klimaendringene.

11. nov. 2020

Nei til EU krever nasjonal råderett over klimapolitikken og norsk natur 

EUs arbeid for å redusere klimagassutslipp er ikke tilstrekkelig for å nå unionens egne mål, og innsatsen er langt fra tilstrekkelig i den klimakrisen verden står i.  

22. sep. 2020

EUs klimapolitikk er hvilepute for Norge  

I stedet for å sette konkrete mål for hvor mye Norge skal kutte i egne klimagassutslipp har Norge gått via EU-systemet for å oppfylle Paris-forpliktelsene. Dette har blitt en hvilepute som utsetter vår egen klimaomstilling, mens vi venter på at EU skal kutte utslipp.  

18. sep. 2020

Klima for handling?

Nei til EU utgir innføringshefte om EUs klimapolitikk, og det hendige heftet skal ut i skoler over hele landet.

04. sep. 2020

EUs bioenergisatsning gir økte utslipp

Over 60 % av EUs «fornybare» energiproduksjon, bygger på brenning av biomasse (hovedsakelig pellets) til energiformål. Gjennom fornybardirektivet som ble revidert i 2018 definerer EU denne energikilden som 100 % karbonnøytral. Å regne bioenergi som en nullutslippskilde har imidlertid lite faglig hold.

Tid: Onsdag 02. september 2020 kl. 12:00 - 12:30
Sted: På nett

Lansering av ny rapport om EUs klimapolitikk

Nettlansering av rapporten «EUs klimapolitikk og konsekvensene den har for Norge», skrevet av Ole Dahle Kvadsheim for Nei til EU.

15. nov. 2018

Kloden har ikke tid til å vente på at EU skal ordne opp

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: FNs klimarapport som kom ut i oktober bør være en vekker for verdenssamfunnet.

09. aug. 2018

Kamp om plastpolitikk

Hvis forurenseren skal betale, hvem skal da betale for å bli kvitt plastavfallet?

Tid: Onsdag 05. mai 2021 kl. 12:00 - 12:40
Sted: Webinar

EUs nye landbrukspolitikk – hva synes interesseorganisasjonene i Europa?

30. okt. 2020

– Det kan bli tøffe tider for EU-landbruket

EU arbeider med nye mål for miljø og dyrevelferd i landbruket. Det kan gi mer klimavennlig matproduksjon og bedre dyrehelse i Europa. Men det kan også føre til at mer av maten blir importert fra andre deler av verden. Nei til EUs landbrukspolitiske seminar gikk EU-strategien Farm to Fork etter i sømmene.