669 treff på EØS

04. jan. 2021

Hva med suvereniteten?

Det var – og er – stor strid om EUs energipakke 3 kunne vedtas av Stortinget med alminnelig flertall. Behandlingen av Energipakke 4 kan bli like omstridt.

11. nov. 2020

Suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven og EØS-avtalens prinsipper

Høyesterett skal vurdere den omstridte praksisen med såkalt «lite inngripende» suverenitetsavståelse i EØS-saker.

11. nov. 2020

EØS må sies opp – Alternativer finnes 

Etter over 25 år med EØS-avtalen må vi konkludere med at det beste alternativet til denne såkalte handelsavtalen er å si den opp og ta lovgivningsmyndigheten tilbake. 

11. nov. 2020

Stillferdig advarsel fra ESA-presidenten

ESA-presidenten advarer mellom linjene mot å la EU-byråene svekke to-pilarsystemet som EØS-avtalen hviler på.

29. okt. 2020

Den upraktiske EØS-avtalen

Det er grunn til å håpe at Høyesterett ikke vil la «praktiske» hensyn veie tyngre enn Grunnlovens ord og EØS-avtalens forutsetninger, skriver Jan R. Steinholt i en replikk til Knut Arild Hareide i Aftenposten.

21. sep. 2020

Alle togruter på anbud?

Et nei til EUs jernbanepakke 4 ivaretar norsk handlefrihet. Det gjør ikke et ja.

Tid: Onsdag 23. september 2020 kl. 18:00
Sted: Quality Hotel Skjærgården i Langesund

Beredskap: mat, medisin, smittevern opp mot EU og ESA?

Vi står midt i en pandemi, en verdensomfattende helse, sosial og økonomiske krise som vil få dramatiske konsekvenser på mange nivå og områder i samfunnet.

11. sep. 2020

Høyesterett skal behandle ACER-saken i plenum

Noen svært få rettsaker er så viktige og prinsipielle at vår høyeste domstol behandler dem i plenum, det vil si med alle dommerne samlet. Nå har Høyesterett bestemt at ACER-søksmålet er en slik sak.

Tid: Onsdag 09. september 2020 kl. 13:00 - 13:30
Sted: På nett

Webinar om EUs fjerde jernbanepakke

Bli med på webinar om EUs fjerde jernbanepakke. Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) samtaler med Grethe Thorsen fra Norsk Lokomotivmannsforbund.

21. aug. 2020

La ikke EU svekke genteknologiloven

Norge har en rekke ganger avvist utsetting av GMO-er selv om de er godkjent i EU. Nå foreslår regjeringen endringer i genteknologiloven som vil strupe igjen unntaksmulighetene i EØS.