703 treff på EØS

09. april 2021

Høyesterett stiller seg bak en høyst usikker forståelse av EUs jernbanepakke

Høyesterett legger den utøvende makts vurdering til grunn om EUs fjerde jernbanepakke.

Tid: Torsdag 15. april 2021 kl. 18:00 - 20:00
Sted: På nett

Hva betyr EU og EØS for norsk lokaldemokrati og offentlig styring?

Vest-Agder Nei til EU inviterer til webinar 15. april fra kl. 18.

17. mars 2021

EØS-guiden

EØS-avtalens innhold, konsekvenser og alternativer

10. mars 2021

Hydros salg av valseverk og EØS-avtalen.

EØS-avtalen hindrer ikke bruk av eiermakt. Departementet kan når som helst stanse salget.

01. mars 2021

Stor seier for Nei til EU i Høyesterett – nå skal ACER-søksmålet opp for domstolene  

Nei til EU er meget fornøyd med at ACER-søksmålet nå skal prøves for rettsapparatet i full bredde.  

15. feb. 2021

Meningsmåling om EØS

Sentios meningsmåling for februar viser en tilbakegang for de som støtter en frihandelsavtale framfor EØS.

04. jan. 2021

Hva med suvereniteten?

Det var – og er – stor strid om EUs energipakke 3 kunne vedtas av Stortinget med alminnelig flertall. Behandlingen av Energipakke 4 kan bli like omstridt.

23. des. 2020

Flertall for EØS i Senterpartiet og SV

Er det sånn at de fleste tilhengerne av Senterpartiet og SV er for EØS-avtalen? Og at det bare er Rødt og Fremskrittspartiet som har flere imot EØS enn for? Drammen Nei til EU tok problemstillingen opp i sitt nyhetsbrev 18.12.20 på bakgrunn av en Sentio-meningsmåling i november.

11. nov. 2020

Suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven og EØS-avtalens prinsipper

Høyesterett skal vurdere den omstridte praksisen med såkalt «lite inngripende» suverenitetsavståelse i EØS-saker.

11. nov. 2020

EØS må sies opp – Alternativer finnes 

Etter over 25 år med EØS-avtalen må vi konkludere med at det beste alternativet til denne såkalte handelsavtalen er å si den opp og ta lovgivningsmyndigheten tilbake.