889 treff på EØS

09. des. 2022

Må EØS-regler alltid gå foran?

​​​​​​​Et forslag om å endre den norske EØS-loven for å utvide handlingsrommet i EØS har blitt nedstemt av stortingsflertallet. Rødt, SV, Frp og Pasientfokus stemte for forslaget. Ap, Sp, H, V, KrF og MDG stemte mot.

21. nov. 2022

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

02. nov. 2022

ACER-saken dag 2

I Borgarting lagmannsrett: Nei til EU vs. Staten – ACER-saken og grunnloven §§ 1, 26 eller 115?

31. okt. 2022

ACER-saken er i gang i lagmannsretten

– Saken gjelder dypest sett samfunnets funksjonsdyktighet – energiforsyning, uttalte Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld i sitt innledningsforedrag for retten.

03. juni 2022

Bare 1 av 4 støtter EØS

En fersk meningsmåling viser at det er flere som støtter en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen.

Tid: Tirsdag 08. februar 2022 kl. 12:00
Sted: På nett

Se webinar: Fra strømallianse til LO-kongressen

Se det spennende webinaret om kampen for politisk styring av strømprisen og om de viktige EU- og EØS-sakene på LO-kongressen i mai-juni.

04. jan. 2022

Konsekvenser for det norske samfunnet må komme mer tydelig frem

Vi etterlyser nærmere vurderinger av konsekvenser i Norge av EØS-relevante regler, både når de er under utarbeidelse i EU og etter vedtak i EU.

20. des. 2021

– Favorisering av eget næringsliv er forbudt, sier ESA

Island kan bli dratt inn for EFTA-domstolen for brudd på EØS-avtalen. «Forbrytelsen» består i at landets regjering har støttet en kampanje for å få islendinger til å velge varer og tjenester fra hjemlandet, for å få fart på økonomien under pandemien.

17. des. 2021

Elevene fryser uten økonomisk hjelp!

Det å fryse i Norge, og ikke ha råd til å betale strøm er ikke noe som hører hjemme i verdens rikeste land. Dessverre er det mange som gjør det, uten å ha krav på hjelp fra Nav.

02. des. 2021

EØS og galopperende strømpriser 

I 1990 vedtok Stortinget en ny energilov. Den trådte i kraft 1. januar 1991. Med den nye loven ble strøm ansett som en vare på lik linje med andre varer. Krafthandelen skulle styres av tilbud og etterspørsel.