862 treff på EØS

03. juni 2022

Bare 1 av 4 støtter EØS

En fersk meningsmåling viser at det er flere som støtter en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen.

Tid: Tirsdag 08. februar 2022 kl. 12:00
Sted: På nett

Se webinar: Fra strømallianse til LO-kongressen

Se det spennende webinaret om kampen for politisk styring av strømprisen og om de viktige EU- og EØS-sakene på LO-kongressen i mai-juni.

04. jan. 2022

Konsekvenser for det norske samfunnet må komme mer tydelig frem

Vi etterlyser nærmere vurderinger av konsekvenser i Norge av EØS-relevante regler, både når de er under utarbeidelse i EU og etter vedtak i EU.

20. des. 2021

– Favorisering av eget næringsliv er forbudt, sier ESA

Island kan bli dratt inn for EFTA-domstolen for brudd på EØS-avtalen. «Forbrytelsen» består i at landets regjering har støttet en kampanje for å få islendinger til å velge varer og tjenester fra hjemlandet, for å få fart på økonomien under pandemien.

17. des. 2021

Elevene fryser uten økonomisk hjelp!

Det å fryse i Norge, og ikke ha råd til å betale strøm er ikke noe som hører hjemme i verdens rikeste land. Dessverre er det mange som gjør det, uten å ha krav på hjelp fra Nav.

02. des. 2021

EØS og galopperende strømpriser 

I 1990 vedtok Stortinget en ny energilov. Den trådte i kraft 1. januar 1991. Med den nye loven ble strøm ansett som en vare på lik linje med andre varer. Krafthandelen skulle styres av tilbud og etterspørsel. 

02. des. 2021

Ta tilbake politisk kontroll med strømprisene 

Nå kreves handling. Aktuelle krav er stans i krafteksporten gjennom utenlandskablene når det er lav fyllingsgrad i magasinene, makspris på strøm for industri og jordbruk samt toprissystem for husholdningene. 

15. nov. 2021

Acer-frontene skjerpes 

Har ikke statens toppbyråkrater klart å oppdage hvor suverenitetstapet i Acer-saken ligger? 

08. nov. 2021

EØS-mesterskap i inkonsekvens

Hvorfor håner og nedsnakker EØS-tilhengere en avtale som de mener Norge ikke kan klare seg foruten?

Tid: Tirsdag 26. oktober 2021 kl. 12:00 - 12:30
Sted: Webinar

Eksport og eksportmuligheter utenfor EU

Kan Norge handle med land utenfor EU?