645 treff på EØS

21. sep. 2020

Alle togruter på anbud?

Et nei til EUs jernbanepakke 4 ivaretar norsk handlefrihet. Det gjør ikke et ja.

Tid: Onsdag 23. september 2020 kl. 18:00
Sted: Quality Hotel Skjærgården i Langesund

Beredskap: mat, medisin, smittevern opp mot EU og ESA?

Vi står midt i en pandemi, en verdensomfattende helse, sosial og økonomiske krise som vil få dramatiske konsekvenser på mange nivå og områder i samfunnet.

11. sep. 2020

Høyesterett skal behandle ACER-saken i plenum

Noen svært få rettsaker er så viktige og prinsipielle at vår høyeste domstol behandler dem i plenum, det vil si med alle dommerne samlet. Nå har Høyesterett bestemt at ACER-søksmålet er en slik sak.

Tid: Onsdag 09. september 2020 kl. 13:00 - 13:30
Sted: På nett

Webinar om EUs fjerde jernbanepakke

Bli med på webinar om EUs fjerde jernbanepakke. Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) samtaler med Grethe Thorsen fra Norsk Lokomotivmannsforbund.

21. aug. 2020

La ikke EU svekke genteknologiloven

Norge har en rekke ganger avvist utsetting av GMO-er selv om de er godkjent i EU. Nå foreslår regjeringen endringer i genteknologiloven som vil strupe igjen unntaksmulighetene i EØS.

14. aug. 2020

EØS, gagner ordninga Norge?

EØS var klar i 1992. Ettersom ei folkeavstemming skulle si nei til medlemskap, skulle Norge være sikra tilgang til det indre markedet for de varene som handelsavtalen vår ikke omhandla. EØS ble betrakta som en handelsavtale til tross for at den bygger på EUs fire friheter om fri flyt av arbeidskraft, kapital, tjenester og varer.

14. aug. 2020

Skyggeboksing om jernbanepolitikk  

Valgkampen om jernbanepolitikken kan bli avlyst allerede i høst.

28. juli 2020

KrF må ta foreldreansvar for EØS-avtala!

Om ikkje partiet skal miste truverd, må KrF stå opp og kjempe for suverenitetsvernet og intensjonane som ligg bak EØS-avtala.

30. juni 2020

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

26. mai 2020

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.