1055 treff på EØS

17. juli 2024

Fornybare forviklinger

Erna Solbergs iver etter å innføre fjerde energipakke skaper usikkerhet for næringsliv og natur.

19. juni 2024

Forutsigbarheten som forsvant

Line Eldring og Olav Slettebø fra EØS-utredningen avfeier empiri som motsier eller nyanserer deres egne konklusjoner som «anekdotisk».

05. juni 2024

EØS-utredningens slagside

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

28. mai 2024

Vett 1 2024 30 år med EØS

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

26. mai 2024

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.

26. mai 2024

Folkestyre og suverenitet under press

Makt er overført til markedet, multinasjonale konserner, uavhengige forvaltningsorganer og rettslige institusjoner – i Norge og i utlandet. EØS-avtalen står sentralt i denne utviklingen.

16. mai 2024

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

08. mai 2024

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

08. mai 2024

Tvilsom gevinst av EØS

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Tid: Torsdag 06. juni 2024 kl. 19:00
Sted: Lambertseter gard, Langbølgen 2C, rom Bakkerud (2. et., NB ingen heis)

SOMMARFEST

Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU inviterer til Sommarfest torsdag 6. juni kl. 19.00-21.00 Lambertseter gard, Langbølgen 2C, rom Bakkerud (2. et., NB ingen heis)