631 treff på EØS

14. aug. 2020

EØS, gagner ordninga Norge?

EØS var klar i 1992. Ettersom ei folkeavstemming skulle si nei til medlemskap, skulle Norge være sikra tilgang til det indre markedet for de varene som handelsavtalen vår ikke omhandla. EØS ble betrakta som en handelsavtale til tross for at den bygger på EUs fire friheter om fri flyt av arbeidskraft, kapital, tjenester og varer.

14. aug. 2020

Skyggeboksing om jernbanepolitikk  

Valgkampen om jernbanepolitikken kan bli avlyst allerede i høst.

28. juli 2020

KrF må ta foreldreansvar for EØS-avtala!

Om ikkje partiet skal miste truverd, må KrF stå opp og kjempe for suverenitetsvernet og intensjonane som ligg bak EØS-avtala.

30. juni 2020

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

26. mai 2020

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

25. mai 2020

Ingunn Foss og EØS

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

09. mai 2020

Marker motstand mot meldepliktdirektivet

Akershus Nei til EU tar skarp avstand fra det nye forslaget til meldepliktdirektiv.

20. april 2020

Forbeholden raushet fra ESA

Juridisk rådgiver Militsa Kostova i EØS-tilsynet ESA melder gledesstrålende at koronakrisen har gitt norske myndigheter «et handlingsrom som er unikt i EØS-avtalens historie» (Aftenposten 6. april 2020).

26. mars 2020

Nei til EU anker ACER-saken til Høyesterett

Nei til EUs styre har vedtatt å anke til Høyesterett, etter at Borgarting lagmannsrett i forrige uke ga Staten medhold i å avvise ACER-søksmålet.

05. mars 2020

EØS eller handelsavtale?

Kva risikerer me om me seier opp EØS-avtalen? Ikkje så mye, skriv Leiv Olsen, leiar i Rogaland Nei til EU.