154 treff

31. mai 2023

Ny runde med nedskjæringspolitikk i EU

EU vil stramme inn budsjettreglene. Det vil bety dramatiske kutt i velferden, også i velstående Tyskland.

13. april 2023

EU vil pynte på elmarkedet – og gi mer makt til ACER

Den planlagte revisjonen av kraftmarkedet i EU/EØS gir neppe billigere strøm. Men desto flere oppgaver til energibyrået ACER.

14. feb. 2023

Forsyningssikkerhet i kraftbørsens vold

Vår beredskap og forsyningssikkerhet blir overlatt til markedet og kraftbørsen. Hvor smart er det?

04. jan. 2023

Direktivforslag om digitalt plattformarbeid møter motstand

I et forsøk på å klargjøre rettighetene til dem som jobber på digitale plattformer, ender EU opp med å endevende det skandinaviske arbeidstakerbegrepet.

06. des. 2022

ACER vil ha mer styring over kraftproduksjonen

Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), og dermed ACER, kan få siste ord når det gjelder godkjenning av nye anlegg for kraftproduksjon eller større oppgraderinger av eksisterende kraftverk, både på land og offshore.

17. nov. 2022

«Engelsk konfekt» fra RME hindrer ikke nytt hopp i nettleia

En midlertidig forskrift omfordeler noen av flaskehalsinntektene fra kabelen til Storbritannia tilbake til strømabonnentene. Men det gjelder ikke inntektene fra eksport og import til EU-land, fordi det kunne kollidere med energiregelverket som Stortinget har innlemmet i EØS-avtalen.

10. nov. 2022

EUs minstelønn i praksis – eksemplet Kypros

Lovbestemt minstelønn innføres i stadig flere land. LO og regjeringa trøster oss med at EUs minstelønnsdirektiv ikke er merket EØS-relevant. Det kan være ei skummel sovepute.

29. sep. 2022

Togrøveri kan avverges ved å endre Jernbaneloven

Ett år etter at EUs fjerde jernbanepakke ble manøvrert inn i EØS-avtalen nøler regjeringa fremdeles med å kreve varige unntak fra konkurransekravene.

08. sep. 2022

Strømpriskrisa kan gi finanskrise

En av de absurde følgene av strømpriskrisa er at styrtrike kraftprodusenter og strømselskaper kan gå overende og utløse ei ny finanskrise.

24. aug. 2022

Vern mot høye energipriser er ikke legitimt formål i EØS-retten

Dette slår Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fast i sin hasteutredning for Olje- og energidepartementet.