180 treff

20. mars 2024

Det EU-styrte kraftregimet kan gi nye prisbomber

Norge har mistet adgangen til ensidig å bestemme nye prisområder for strømmen.

28. feb. 2024

EU-politikere vil ha tilgang til folkets sparepenger

Pengebingen tømmes fort i EU. Sentrale franske og tyske politikere vil derfor ha lettere tilgang til pensjonsmidler og sparepenger som tilhører vanlige europeere.

15. nov. 2023

Forsiktig utenriksminister på glatt føre

Utenriksminister Espen Barth Eide sa i sin redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker at han ikke vil kutte svinger. Enn så lenge bruker han bare blinklyset.

13. nov. 2023

Høyesterett utvilsomt i tvil om sin egen rolle

Det er en merkelig juridisk tilnærming når landets øverste domstol egentlig fraskriver seg ansvaret for å hegne om Grunnloven slik den til enhver tid er formulert.

09. nov. 2023

EU vil ha full kontroll over den digitale lommeboka di

Bak lukkede dører har EU gjennomført såkalte trilogforhandlinger om et nytt verktøy som kan invadere nettleseren din. Den digitale lommeboka skal være gyldig i hele EU/EØS.

07. sep. 2023

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

03. juli 2023

Euro kan gjøre vondt verre

Hver gang krona svekkes, kommer ropene fra EU-tilhengerne om at Norge bør innføre euroen.

22. juni 2023

Næringsministeren vil stille Norge bak EU i den nye handelskrigen

USA og Kina har gitt gigantiske subsidiepakker til sine egne mer eller mindre grønne industriprosjekter. EU vil gjøre det samme. Hvor klokt er det av næringsministeren å stille Norge «hundre prosent» bak EU og det indre markedet?

31. mai 2023

Ny runde med nedskjæringspolitikk i EU

EU vil stramme inn budsjettreglene. Det vil bety dramatiske kutt i velferden, også i velstående Tyskland.

13. april 2023

EU vil pynte på elmarkedet – og gi mer makt til ACER

Den planlagte revisjonen av kraftmarkedet i EU/EØS gir neppe billigere strøm. Men desto flere oppgaver til energibyrået ACER.