– Et solidarisk nei til EU

– Solidaritet er det viktigste for meg og den viktigste grunnen for meg å være med i Nei til EU, sa Ungdom mot EU-leder Reidun Heggen i sin hilsen til Nei til EUs rådsmøte.

Ungdom mot EU har fått nesten hundre nye medlemmer så langt i år, og ligger godt an for medlemsvekst i 2019. For den nye Ungdom mot EU-lederen, Reidun Heggen, var det solidariteten som var veien inn i nei-bevegelsen.

– Hva er solidaritet? Det er hjelp til selvstendighet. Det er ikke for å være snill, men fordi det neste gang kan være oss. Veldedighet kan være mer til skade enn til nytte. Det må man tenke på når man driver med solidaritet.

– EU-prosjektet handler ikke om solidaritet. Det handler om å tjene mest mulig penger i EU. Gang på gang lover EU at man skal bli bedre på flyktningpolitikk. Men det ender med at de positive tiltakene er valgfrie for medlemslandene.

– Og EU skryter av at de har stoppet 90 prosent av den ulovlige innvandringen. EU inngår avtaler med grensevaktene i Libya, og da må EU revurdere hvem de stoler på.

– EUs forsøk på å utestenge flyktninger rammer spesielt kvinner og barn, som må vokse opp i flyktningleirer.

Også solidariteten internt i EU mangler.

– Da finanskrisa kom til Hellas kom EU med strenge kutt-krav, som går ut over helsa og utdanninga til folk.

– Kampen mot sosial dumping handler også om solidaritet. Det er ikke arbeidsinnvandrerens feil, men systemet. Det er arbeidsgiveren som sender sjåføren ut med en bil som ikke er trygg.

– Mange av EUs direktiver har ført til en dårlig arbeidslivspolitikk og til at ungdom får en løsere tilknytning til arbeidslivet.

– Vi må ta inn over oss at ikke all EU-kritikk er god EU-kritikk. Den som baserer seg på fremmedfrykt skal vi slå hardt ned på. Vi må møte dette med en god kritikk av EU-systemet som treffer bedre.

Foto: Reidun Heggen viser graf over medlemsframgang i Ungdom mot EU. Foto: Sindre Humberset

reLATERT

Se alle arrangementer

Energipolitisk kodespråk

05. juli 2021

Nettkoder bestemmer hvordan strømmen skal flyte, kraftbørser styres og strømpris bestemmes. EU-språket må avkodes.

Folkelig engasjement som vaksine mot høyreekstremisme 

10. juni 2021

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, 5. juni 2021.

Leviathan stiger fram

01. juni 2021

En skapning fra en for lengst glemt fortid begynner å røre på seg igjen.

Hilsen fra Ungdom mot EU

30. april 2021

Vi i Ungdom mot EU er Nei til EU sin ungdomsorganisasjon. Folkestyre, solidaritet og miljø er våre sentrale punkter i vårt arbeid.

Flyktningene blir glemt under koronakrisa 

09. april 2021

Ungdom mot EUs kommentar fra Standpunkt 1-2021.

Miljø og migrasjon i Europa

06. april 2021

Regjeringen omfavner EUs omstridte grensevaktbyrå Frontex og vil selge mer gass til Europa.

Det europeiske kuppet

26. mars 2021

En fersk britisk-nederlandsk historikerstrid kaster lys over skyggefulle sider ved EUs historie. 

Grensevaktstyrken vil bære våpen over hele Europa

24. mars 2021

Et skandaleombrust Frontex vil ha all-europeisk bæretillatelse.

EU stenger de fattige ute

16. mars 2021

Det produseres nok mat i verden til å brødfø alle. Likevel sulter én milliard mennesker.

Demokratisk underskudd

16. mars 2021

EU flytter makten vekk fra folk. Hver dag foreslår EU ti nye lover om alt mellom himmel og jord, uten at befolkningen deltar. De fleste lar være å stemme i valg til EU-parlamentet.

En kur for alt

01. mars 2021

EUs nye helseunion kommer med alvorlige bivirkninger.

Mer myndighet til ACER

26. nov. 2020

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene, også om landet selv ikke gir samtykke.