– Et solidarisk nei til EU

– Solidaritet er det viktigste for meg og den viktigste grunnen for meg å være med i Nei til EU, sa Ungdom mot EU-leder Reidun Heggen i sin hilsen til Nei til EUs rådsmøte.

Ungdom mot EU har fått nesten hundre nye medlemmer så langt i år, og ligger godt an for medlemsvekst i 2019. For den nye Ungdom mot EU-lederen, Reidun Heggen, var det solidariteten som var veien inn i nei-bevegelsen.

– Hva er solidaritet? Det er hjelp til selvstendighet. Det er ikke for å være snill, men fordi det neste gang kan være oss. Veldedighet kan være mer til skade enn til nytte. Det må man tenke på når man driver med solidaritet.

– EU-prosjektet handler ikke om solidaritet. Det handler om å tjene mest mulig penger i EU. Gang på gang lover EU at man skal bli bedre på flyktningpolitikk. Men det ender med at de positive tiltakene er valgfrie for medlemslandene.

– Og EU skryter av at de har stoppet 90 prosent av den ulovlige innvandringen. EU inngår avtaler med grensevaktene i Libya, og da må EU revurdere hvem de stoler på.

– EUs forsøk på å utestenge flyktninger rammer spesielt kvinner og barn, som må vokse opp i flyktningleirer.

Også solidariteten internt i EU mangler.

– Da finanskrisa kom til Hellas kom EU med strenge kutt-krav, som går ut over helsa og utdanninga til folk.

– Kampen mot sosial dumping handler også om solidaritet. Det er ikke arbeidsinnvandrerens feil, men systemet. Det er arbeidsgiveren som sender sjåføren ut med en bil som ikke er trygg.

– Mange av EUs direktiver har ført til en dårlig arbeidslivspolitikk og til at ungdom får en løsere tilknytning til arbeidslivet.

– Vi må ta inn over oss at ikke all EU-kritikk er god EU-kritikk. Den som baserer seg på fremmedfrykt skal vi slå hardt ned på. Vi må møte dette med en god kritikk av EU-systemet som treffer bedre.

Foto: Reidun Heggen viser graf over medlemsframgang i Ungdom mot EU. Foto: Sindre Humberset

reLATERT

Se alle arrangementer

VETT nr. 3 2019: EUs utvikling

01. okt. 2019

Nei til EUs skriftserie VETT nr. 3 2019 gir aktuelle perspektiver på energiunionen, euroen, EU-hæren, klima og brexit.

Valgfrihet også om EØS?

13. sep. 2019

Skal vi gå videre med en EØS-avtale, som binder oss til regelverket for EUs indre marked og på det viset underordner oss nyliberalismen som politiske system, spør Idar Helle.

EU blir aldri rødt eller grønt

13. sep. 2019

«Nå går EU mot venstre» er overskriften på Kjetil Wiedswangs kommentar i DN 11. september. Har den ellers oppvakte Wiedswang latt seg forvirre av det turbulente kommune- og fylkestingsvalget her hjemme?

Norsk gass holder trykket oppe i energiunionen

29. aug. 2019

Et nytt prosjekt skal føre norsk gass til Polen og de baltiske statene, tvers igjennom Danmark og Østersjøen. Samtidig strammer EU grepet overfor gassleverandører som Norge – og særlig Russland.

Maastricht-traktaten har skylda for EU-motstanden i Italia

13. aug. 2019

– Det skjedde noe i Italia etter at EU vedtok Maastricht-avtalen i 1991, sa professor emeritus Steinar Stjernø fra OsloMet når han besøkte Nei til EUs styre 9. august.

Mye mer ACER

13. juli 2019

Sommerens skumleste oppfølger er EUs Energipakke 4.

Nye oppgaver for ACER

28. juni 2019

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene.

Strømmen styres av EU

25. juni 2019

Det reviderte elektrisitetsdirektivet, som er del av EUs nye energipakke 4, fjerner all tvil: strømmen styres av EU.

Flyktningkrisen krever globale løsninger

20. juni 2019

I dag er det den internasjonale flyktningdagen. Da er det helt på sin plass å snakke om flyktningers situasjon i EU i dag. Flyktninger blir holdt igjen i Tyrkia og Libya, og EU gjør alt de kan for å få sendt dem tilbske til de krigsherjede landene de har flytte fra.

En sosial pilar i EU?

19. juni 2019

Halvannet år er gått siden EU lanserte den europeiske pilaren for sosiale rettigheter på toppmøtet i Gøteborg. Har forventningene blitt innfridd? Eller kommer det sosiale spørsmålet til å forbli en verkebyll for unionen, seks tiår etter at det første gang ble satt på dagsorden?

Mellem tar seg friheter

13. juni 2019

EUs såkalte friheter er ikke våre friheter. EUs fire friheter handler om å skape verdens mest konkurransedyktige region.

EU-valg i Norge og EU

31. mai 2019

EU-valget sist helg ga et EU-parlament med sterkere polarisering og fragmentering, men først og fremst en større usikkerhet om veien videre for EU.