– Et solidarisk nei til EU

– Solidaritet er det viktigste for meg og den viktigste grunnen for meg å være med i Nei til EU, sa Ungdom mot EU-leder Reidun Heggen i sin hilsen til Nei til EUs rådsmøte.

Ungdom mot EU har fått nesten hundre nye medlemmer så langt i år, og ligger godt an for medlemsvekst i 2019. For den nye Ungdom mot EU-lederen, Reidun Heggen, var det solidariteten som var veien inn i nei-bevegelsen.

– Hva er solidaritet? Det er hjelp til selvstendighet. Det er ikke for å være snill, men fordi det neste gang kan være oss. Veldedighet kan være mer til skade enn til nytte. Det må man tenke på når man driver med solidaritet.

– EU-prosjektet handler ikke om solidaritet. Det handler om å tjene mest mulig penger i EU. Gang på gang lover EU at man skal bli bedre på flyktningpolitikk. Men det ender med at de positive tiltakene er valgfrie for medlemslandene.

– Og EU skryter av at de har stoppet 90 prosent av den ulovlige innvandringen. EU inngår avtaler med grensevaktene i Libya, og da må EU revurdere hvem de stoler på.

– EUs forsøk på å utestenge flyktninger rammer spesielt kvinner og barn, som må vokse opp i flyktningleirer.

Også solidariteten internt i EU mangler.

– Da finanskrisa kom til Hellas kom EU med strenge kutt-krav, som går ut over helsa og utdanninga til folk.

– Kampen mot sosial dumping handler også om solidaritet. Det er ikke arbeidsinnvandrerens feil, men systemet. Det er arbeidsgiveren som sender sjåføren ut med en bil som ikke er trygg.

– Mange av EUs direktiver har ført til en dårlig arbeidslivspolitikk og til at ungdom får en løsere tilknytning til arbeidslivet.

– Vi må ta inn over oss at ikke all EU-kritikk er god EU-kritikk. Den som baserer seg på fremmedfrykt skal vi slå hardt ned på. Vi må møte dette med en god kritikk av EU-systemet som treffer bedre.

Foto: Reidun Heggen viser graf over medlemsframgang i Ungdom mot EU. Foto: Sindre Humberset

reLATERT

Se alle arrangementer

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

Fra eurokrise til koronakrise

28. mai 2020

Felles gjeld eller ikke felles gjeld? Det er EUs eksistensielle spørsmål. Djevelen ligger i detaljene.

15 år med neiflertall

25. mai 2020

I april passerte vi 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger der det norske folk er blitt spurt om de ville stemme for eller i mot norsk medlemskap i EU. Og nordmenn svarer stadig nei, uavhengig av hvem som spør.

Vil ha hastevedtak om meldeplikt

27. mars 2020

Varsko her! Kommisjonen reiser forslaget om varslingsplikt på ny.

Nei til EU om EUs koronarespons i Dagsnytt 18

19. mars 2020

– Vi synes det er et paradoks at Italia ser ut til å ha fått mer hjelp fra Kina enn fra Brussel, sa Kathrine Kleveland i sendingen.

Storebror EU strammer grepet om «søster Afrika»

10. mars 2020

Tilgang til Afrikas ressurser er et «grønt» sikkerhetsspørsmål for EU. Unionen satser derfor hardt på et strategisk partnerskap med det afrikanske kontinentet.

Kan EU nå klimamålene?

09. mars 2020

I det europeiske klimaordskiftet hersker det alvorlig tvil om løftene i unionens storstilte ‘Green Deal’ virkelig kan oppfylles innenfor det EU som eksisterer per i dag, skriver Idar Helle.

Kvinner i klimakrise

06. mars 2020

Klimakrisen rammer kvinner hardest, men kvinner og barn blir i mindre grad lyttet til når problemet beskrives og løsningene debatteres. Mange flere kvinner omkommer i naturkatastrofer, spesielt i utviklingsland.

Likestilling lønner seg

06. mars 2020

At kvinner og menn er likestilte på arbeidsmarkedet gjør ikke bare utslag i kvinners grad av frihet. Dette er også god samfunnsøkonomi. Derfor er det bekymringsverdig at sysselsettingsgapet mellom menn og kvinner i Europa øker.

Flere hjemløse i EUs indre marked

25. feb. 2020

Europeiske hjelpeorganisasjoner advarer om en økende krise for hjemløse, og mener EUs frie flyt forsterker problemene.

Bokomtale: Hjelp, vi er i EU

07. feb. 2020

Kunne denne boka like gjerne hatt tittelen: Hjelp, vi er i Frankrike? Dette spørsmålet dukka opp i tankane mine fleire gonger under lesinga av boka til Ingrid Grønli Åm.

Europas demokratiske utfordringer

05. feb. 2020

Demokratiet er truet over hele Europa, men etter Brexit står det på tryggere grunn i Storbritannia enn i mange av EUs kjerneland.