– Energi­kampanjen er i full gang!

Forventer krafttak fra hele organisasjonen: – Er dere klare for å jobbe med kampanje mot EUs energiunion? Generalsekretær Hilde Loftesnes Nylén utfordrer fylkeslag, lokallag, aktivister og medlemmer til en ekstraordinær innsats.

Oppdatering: Endring i kampanjeledelse. Nestleder i Nei til EU, Idar Helle, har tatt over som kampanjeleder, og frikjøpes i en 40 prosent stilling frem til midten av mars for å jobbe med kampanjen.

– Vi går nå inn i en intensiv kampanjeperiode mot EUs energiunion. Denne saken er den viktigste for hele organisasjonen frem til midten av mars 2018, sier Hilde Loftesnes Nylén.

– Vi ser at det jobbes veldig godt ute i organisasjonen. Her er det bare å fortsette trykket!

Bli medlem i Nei til EU og støtt oss i arbeidet mot EUs energiunion!

Kampanjeledelsen er på plass

Nei til EU sentralt har satt ned en kampanjegruppe som skal lede arbeidet.

– Opprett gjerne lokal kampanjegruppe og utpek en lokal kampanjekoordinator, sier Nylén.

Hun trekker fram noen tiltak som blir diskutert i kampanjegruppa. Noen av disse kommer til å bli gjennomført av sentralt, andre tiltak er med som forslag til lokal aktivitet.

  • Ti kraftkommuner på ti dager: Besøk til ti kommuner med kraftkrevende industri i løpet av ti dager. Lokale arrangement i hver kommune. Har du innspill til hvor vi bør reise?
  • Lokal alliansebygging (se info under)
  • Aksjon foran kraftverk?
  • Lokal aksjonsdag?
  • Nasjonal aksjonsdag?
  • Film og grafikkproduksjon til sosiale media.
     

Lokal alliansebygging

Generalsekretæren oppfordrer alle fylkeslag til å snarest starte arbeidet med å bygge lokale allianser mot EUs energiunion.

– Tips til hvor dere kan begynne er partiene i nei-alliansen og lokale fagforeninger. Det er kun gjennom stort press fra grasrot og lokalmiljø at vi vil greie å vinne nok stortingsrepresentanter over på vår side, enten det er snakk om bruk av paragraf 115 eller selve saken om energiunion, sier hun.

– I tillegg til å fokusere på å vinne saken skal vi samtidig bruke kampanjen til å styrke vår egen organisasjon gjennom å danne nye allianser og styrke de eksisterende, mobilisere nye aktivister, bygge tillitsvalgtapparatet vårt og verve nye medlemmer.

Besøk lokalt

Nei til EU vil også bruke denne energikampanjen som en del av prosjektet med Norsk Landbrukssamvirke i 2018.

– Prosjektets hoveddel omfatter besøk til samtlige 19 fylker i løpet av 2018. Viktige elementer vil være utadrettet virksomhet, alliansearbeid og hvordan bygge gode lag lokalt, i tillegg til politisk kjerneargumentasjon – i dette tilfellet EUs energiunion, forteller hun.

Ta kontakt:

reLATERT

Se alle arrangementer

Klassiske nei-skjorter til superpris

23. aug. 2019

Nå har vi funnet skjulte skatter i kjelleren! T-skjortene, med motiv som «Verda er større enn EU», blir nå solgt i nettbutikken til hundre kroner, inkludert frakt.

Faktasjekk om samhandel i og utenfor EØS

21. aug. 2019

Det verserer mange påstander og skremsler om hva som vil skje med norsk eksport hvis vi går ut av EØS uten at en ny avtale med EU er på plass.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Ny kamp mot ACER

19. aug. 2019

I vår vedtok ministerrådet EUs fjerde energimarkedspakke. Dette bekrefter ytterligere en gang at energien skal styres enda mer fra EU. ACER som var en del av den tredje energipakke, vil få mer makt. Medlemslandene i EU må implementere den nye energipakka i eget lovverk, og implementeringen vil også komme til behandling i Stortinget p.g.a. vår EØS-avtale.

Maner til kraftigere EØS-offensiv

15. aug. 2019

– Ja-sida er mer i kampmodus om EØS enn nei-sida. Foreløpig. Det må vi gjøre noe med, sa Dag Seierstad da han innledet på skoleringsdagen om EØS i regi av faglig utvalg i Oslo Nei til EU.

Appell på Arendalsuka 2019

14. aug. 2019

Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell i Arendal 13. august 2019.

Med Grunnloven i spill

12. aug. 2019

Hvilken rolle bør Grunnloven spille i norsk politikk? En mest mulig tilbaketrukken én, vil mange av oss mene, ettersom strid om forfatningen vitner om et hus i strid med seg selv, om et politisk system der aktørene ikke lenger makter å være enige om hvilke kjøreregler som skal gjelde.

EU presser på for utbygging i norsk natur

12. aug. 2019

Debatten om vindkraftutbygging har gått høyt i sommer. Mange er bekymret for omfattende nedbygging av sårbar norsk natur.

Strømmen styres av EU

09. aug. 2019

Elektrisitetsdirektivet som nå er revidert og som er en del av EU sin nye energipakke 4, levner ingen tvil, strømmen styres av EU.

Ny kamp mot ACER

09. aug. 2019

Nei til EU varsler ny ACER-debatt skrev NTB i sommer, i et oppslag som gikk landet rundt. Hvorfor maser vi om EUs energibyrå igjen?

Omkamp om vannkraftressursene

07. aug. 2019

Overvåkingsorganet ESA forsøker seg på omkamp om norske vannkraftkonsesjoner. EØS-avtalens vaktbikkje mener det norske konsesjonssystemet kan være i strid med EUs tjenestedirektiv.

Spis is for norsk landbruk

06. aug. 2019

I år er det 25 år siden nordmenn stemte nei til EU for andre gang. I EU-kampen i 1994 var et av de viktigste spørsmålene om landbrukspolitikken skulle bestemmes i Brussel eller på Stortinget.