Det blir ikke mange euro i lommeboka med europeisk minstelønn.

Europeisk minstelønn – fra vondt til verre

EU-kommisjonens forslag til minstelønnsdirektiv bryter med den norske modellen for lønnsforhandlinger. Det er dessuten vanskelig å se hva i dette direktivet som skal gi EU-borgere ei minstelønn å leve av.

EU-kommisjonen garanterer at deres forslag til direktiv lagt fram 28.10.2020 ikke skal gripe inn i det norske og nordiske systemet, der det er gjennom forhandlinger mellom partene at tariffavtaler avtales og lønn fastsettes.

Tilsynelatende gjør direktivet det. Det står uttrykkelig at direktivet ikke krever at alle tariffavtaler lovfestes (det vi kaller allmenngjøring).

Direktivet deles så i to deler. Et kapittel som bare gjelder for land som har lovbestemt minstelønn. Et kapittel som bare gjelder for land der lønn bestemmes gjennom tariffavtaler.

«EU-domstolen bryr seg ikke om hva EU-kommissærer sier»

Men det som er felles for begge og hensikten med hele direktivet er at alle skal ha en fastsatt minstelønn som kan fastsettes enten gjennom lov eller tariffavtale. Hva som skjer dersom en ansatt i et vaskeri uten tariffavtale går til sak og forteller at han er uten en fastsatt minstelønn, er uvisst. EU-domstolen bryr seg ikke om hva EU-kommissærer sier.

Den delen av direktivet som gjelder land uten lovbestemt minstelønn gir ingen grunn til å bli mindre urolig. Her sier direktivet at tariffdekningen skal økes. Tariffdekningen i et land er andel av arbeidsstyrken som er dekket av tariffavtale. Den skal økes til minst 70%.

Men direktivet er helt uten virkemidler for at så skal skje. Og når tariffdekningen ikke når 70% eller synker under skal medlemsstaten gjøre tiltak enten i form av en trepartsavtale eller gjennom lov. 

I strid med nordisk modell

Det kan ved første øyekast virke som det er bra at EU krever tiltak for å få et mer organisert arbeidsliv. Men det er fullstendig i strid med norsk og nordisk modell. Lønn bestemmes ikke og skal aldri bestemmes gjennom trepartsavtaler. Det er to parter som bestemmer lønna. Her skal regjeringen holde fingrene av fatet. At partene av og til er enige om å be om hjelp fra regjeringen når det gjelder tiltak som griper inn i velferdsordninger er noe helt annet. Som i AFP-ordningen der staten bidrar med en tredjedel av utgiftene. Men ingen fagforening vil gi myndighetene en hånd på rattet når lønn skal bestemmes. Det er nettopp det direktivet gjør.

Ingen vet hva tariffdekningen i Norge er. En spørreundersøkelse antyder 69 %. Trolig er den synkende.

I en kommentar til Fri Fagbevegelse 29.10.2020 sier LOs nestleder Peggy Følsvik: 

«Forslaget baserer seg på en manglende forståelse for den norske modellen og hvordan kollektive forhandlinger foregår. I stedet for å bidra til at partene i arbeidslivet kan styrke sine posisjoner i arbeidslivet og forhandle om tariffavtaler risikerer EU nå å pålegge nasjonale myndigheter å gjøre inngrep i både lønnsdannelse og avtaleinngåelse. 

Et EU-direktiv om minstelønn vil kunne påvirke den norske modellen med frie forhandlinger negativt.»

Direktivet er ikke merket som EØS-relevant. Kanskje velger EU å ikke ta kampen mot en samlet norsk fagbevegelse og også et samlet politisk miljø på denne saken. Men det hjelper ikke Sverige, Danmark, Finland, Østerrike, Italia og Kypros som heller ikke har innført lovbestemt minstelønn.

Og forslaget vekker heller ikke entusiasme i fagbevegelsen i andre EU-land. Her skal det rapporteres og overvåkes så det holder. Men det er vanskelig å se hva i dette direktivet som skal gi EU-borgere ei minstelønn å leve av.

Stort bilde i toppen: Det blir ikke mange euro i lommeboka med europeisk minstelønn. (CC0 Thomas Ulrich, Pixabay.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Prosessindustrien og EØS 

30. april 2021

Tidlig på 1980-tallet skjedde det ei endring i synet på styring av samfunnsutviklinga. En forlot mer og mer politisk og folkevalgt styring til fordel for markedsstyring. 

Kampen for faglige rettigheter og folkestyre henger sammen 

30. april 2021

1. mai er det sytten år siden EUs østutvidelse. Den nyliberalistiske måten dette skjedde på har dramatisk endret økonomi, politikk og arbeidsliv i EU/EØS-området. 

God 1. mai!

30. april 2021

Regjeringa vil melde jernbanen vår inn i EU. Vi sier nei!  

EØS bestemmer

27. april 2021

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler,  jernbane og energipolitikk.

Webinar om Wizz Air, ESA og Oslo/Telemarksmodellen

23. april 2021

Bli med på webinaret i regi av Nei til EUs faglige utvalg mandag 26. april klokka 12.00.

Veipakka inn i ny rundkjøring

15. april 2021

Veipakka til EU ble etter lang tids tautrekking vedtatt sommeren 2020. Nå vurderer EU-kommisjonen å gå nye runder med Rådet og parlamentet for å vurdere om den sosiale delen av veipakka «skader klimaet».

Miljø og migrasjon i Europa

06. april 2021

Regjeringen omfavner EUs omstridte grensevaktbyrå Frontex og vil selge mer gass til Europa.

Spenner Norge fast i EUs sikkerhetsbelte

26. mars 2021

I verdensbildet til regjeringa er EU svaret på alt, også når det gjelder å sikre vår trygghet og frihet. Selv når EU krenker folkeretten og havretten, og dermed vitale norske interesser.

EU er ikke all verden

17. mars 2021

Mens Sverige, Danmark og Finland «sitter på gangen» når EU forhandler for medlemslandene, er Norge en aktiv og selvstendig part i det internasjonale samfunnet.

Demokratisk underskudd

16. mars 2021

EU flytter makten vekk fra folk. Hver dag foreslår EU ti nye lover om alt mellom himmel og jord, uten at befolkningen deltar. De fleste lar være å stemme i valg til EU-parlamentet.

EØS-AVTALEN BETYR SOSIAL DUMPING

02. feb. 2021

Nordland Nei til EU er en tverrpolitisk organisasjon som har medlemmer fra mange parti, både fra regjeringspartiene og opposisjonen. Det som forener oss er kampen for å forsvare folkets nei i folkeavstemningene i 1972 og 1994.

Trange kår for kabotasje etter brexit

29. jan. 2021

De liberale kabotasjereglene i EØS skaper trøbbel i Norge, særlig innen godstrafikken og i luftfarten. Storbritannia strammer derimot kraftig inn på alle transportsektorer, slik avtalen med EU gir rom for.