Nei til EUs folkestyreutvalg (f.v.): Fanny Voldnes, Morten Harper (sekr.), Heming Olaussen, Einar Frogner (leder), Rose Maiken Flatmo, Dag Seierstad og Ingunn Gjerstad. Ole Kvadsheim, Boye Ullmann, Heidi Larsen og Arne Pedersen var ikke til stedet da bildet ble tatt. (Foto: Eivind Formoe / Nei til EU.)

Folkestyreutvalget utreder EØS-avtalen og alternativer

Nei til EUs folkestyreutvalg er i full gang med å utrede konsekvenser av EØS-avtalen og alternativer til dagens avtale. Utvalget skal levere en rapport mot slutten av året, samt temanotater underveis i arbeidet.

– Nei til EU sitt folkestyreutvalg setter fokus på det som regjeringens EØS-utvalg går utenom. Folkestyreutvalget skal vise alternativer til EØS-avtalen og den grenseløse EU-tilpasningen som skjer gjennom EØS, sier Nei til EU-leder Einar Frogner, som også er leder av Folkestyreutvalget.

Regjeringen nedsatte for et drøyt år siden et utvalg som skal vurdere erfaringer fra EØS-avtalen og andre avtaler Norge har med EU de siste ti årene. For å følge dette arbeidet og gi oppdaterte analyser og kunnskap både om EØS-avtalen og alternative handelsavtaler, nedsatte styret i Nei til EU et eget utvalg, som hadde sitt første møte i juni 2022. I likhet med regjeringens EØS-utvalg skal Nei til EUs folkestyreutvalg levere en sluttrapport i løpet av 2023. Før den tid vil utvalget også publisere enkelte notater, blant annet om folkestyre samt sikkerhet og beredskap.

Folkestyreutvalget består av: Einar Frogner (leder), Heming Olaussen, Ingunn Gjerstad, Arne Pedersen, Rose Maiken Flatmo, Ole Kvadsheim, Fanny Voldnes, Boye Ullmann, Heidi Larsen og Dag Seierstad. Morten Harper er sekretær.

Et av hovedtemaene utvalget arbeider med er folkestyre og demokrati, herunder det såkalte handlingsrommet i EØS-avtalen. Andre sentrale tema er arbeidsliv, energi og klima, samt distrikts- og næringspolitikk. Utvalget vil vurdere bredt de samfunnsmessige konsekvensene av EØS-avtalen.

– Vi har alternativer til EØS, noe vil vi vise gjennom arbeidet til Folkestyreutvalget, sier Einar Frogner.

– Vi ønsker å vise en annen retning for reelt folkestyre og å vise internasjonal solidaritet. Folkestyre, solidaritet og miljø står fast som de viktigste grunnene til ikke å være medlem i EU. De samme grunnene taler også for en annen løsning for samhandling med EU enn dagens EØS-avtale, påpeker Frogner.

Stort bilde i toppen: Nei til EUs folkestyreutvalg (f.v.): Fanny Voldnes, Morten Harper (sekr.), Heming Olaussen, Einar Frogner (leder), Rose Maiken Flatmo, Dag Seierstad og Ingunn Gjerstad. Ole Kvadsheim, Boye Ullmann, Heidi Larsen og Arne Pedersen var ikke til stedet da bildet ble tatt. (Foto: Eivind Formoe / Nei til EU.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Vel møtt til årsmøte i ditt fylkeslag! 

22. feb. 2024

Nei til EUs fylkeslag er nå i gang med gjennomføring av årsmøter.  

Minneord Paul Magnus Gamlemshaug 

15. feb. 2024

Den 6. februar fikk vi den triste beskjeden at vår venn og kollega i Aust-Agder Nei til EU, Paul Magnus Gamlemshaug, var gått bort. 

Som fisken i garnet

05. feb. 2024

Markedsomsetningen av fiskekvoter kan lage backlash for handlingsrommet i EØS-avtalen.

Høring: – Krever slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

30. jan. 2024

– Nei til EU vil understreke viktigheten av at vi har unntak fra EØS-avtalen når det gjelder fiskeriforvaltning, sa Sofie Axelsen Osland i høringen om kvotemeldingen.

Brusselbobla

21. jan. 2024

Skal Nupi endre navn til Norsk utenrikspolitisk propaganda institutt?

Vedtekter Buskerud Nei til EU

21. jan. 2024

Buskerud Nei til EUs vedtekter ble siste endret på årsmøtet i mars 2023.

Peter Ørebech (1948–2024) 

16. jan. 2024

En juridisk tungvekter for nasjonal suverenitet har gått bort. 

30 år med kostbar EØS-avgift

04. jan. 2024

Alle nordmenn over 20 år må betale ca. kr 9000 i «EØS-avgift» fram til 2028.

Ja til vaksiner og selvråderett på helseområdet

03. jan. 2024

Helse bør styres av norske politikere, men det utelukker ikke samarbeid med andre land.

Gaven fra Gro

03. jan. 2024

Etter 30 år er EØS-avtalen forundringspakken som færre og færre vil beholde.

Informasjonskampanje om EU og EØS

21. des. 2023

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Oppsummering av klimakonferanse 14. oktober 2023

20. des. 2023

Oslo Nei til EU, Akershus Nei til EU, Grünerløkka Nei til EU og Ungdom mot EU arrangerte gratis, åpen klimakonferanse lørdag 14. oktober 2023 i Thon Hotel Opera.