Folkestyreutvalgets EØS-rapport lanseres 12. mars 

Folkestyreutvalgets nye rapport «30 år med EØS-avtalen» påviser konsekvenser på en rekke samfunnsområder, samt alternativer til dagens avtale.  

Rapporten lanseres tirsdag 12. mars kl. 11:00 på Nei til EUs kontor i Grønlandsleiret 31 i Oslo.

Det vil bli gitt korte presentasjoner av rapportens kapitler om demokrati, arbeidsliv, næringsliv, miljø og alternativer til EØS-avtalen. 

Resultatene fra en helt ny meningsmåling om EU har for mye makt i Norge i dag vil bli presentert. Målingen er utført av Sentio, og er ikke offentliggjort. 

‒ Flere politiske saker gjennom tiårene med EØS viser at det norske demokratiet og folkestyret er sterkt utfordret. Dette er et spørsmål om å ta demokratiet på alvor, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU. 

Folkestyreutvalget ble nedsatt våren 2022 av Nei til EU, samtidig som regjeringen nedsatte et EØS-utvalg som kommer med sin utredning etter påske. 

Folkestyreutvalget har bestått av: Einar Frogner (leder), Rose Maiken Flatmo, Ingunn Gjerstad, Ole Kvadsheim, Heidi Larsen, Heming Olaussen, Arne Pedersen, Dag Seierstad, Boye Ullmann, Fanny Voldnes og Morten Harper (sekretær). 

For mer informasjon: 

  • Einar Frogner, leder i Nei til EU, tlf.  97696163. 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.

Rådsmøtet: – Vi sier ja til folkestyre!

20. april 2024

– For mange i Oslo er det veldig langt til makta i regjering og Storting. Men det er enda mye lenger til Brussel, sa Einar Frogner i åpningstalen på Nei til EUs rådsmøte.

Om NOU 2024:7 Norge og EØS: utvikling og erfaringer

18. april 2024

Hva sier dissensene og mindretallsmerknadene i den nye EØS-utredningen?

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Fornyet debatt om EØS

17. april 2024

Se webinaret med Nei til EUs leder Einar Frogner og utredningsleder Morten Harper direkte onsdag 24. april kl. 14:00-14:20 eller i opptak her.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

EØS-rapporten fra Eldring-utvalget er virkelighetsfjern 

11. april 2024

Mens stadig færre støtter EØS-avtalen, og flere heller vil ha en handelsavtale, svarer ikke utredningen fra det regjeringsoppnevnte Eldring-utvalget på de viktige spørsmålene i EØS-debatten.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.