Gratulerer med dagen! 

La oss bruke 1. mai til å stå sammen mot EU, og kjempe for en rettferdig og likestilt verden. Vi har kraften til å skape endring. La oss bruke den. 

APPELL I FORBINDELSE MED 1. MAI 2024. 

1. mai, samles vi for å markere arbeidernes dag og hedre kollektiv styrke og solidaritet. Vi samles for å synligjøre vår felles kamp for rettferdighet, likhet og sosial rettferdighet. Men vi er også samlet i vår felles motstand mot EU og dens innflytelse på våre liv og rettigheter. 

EU er ofte fremstilt som en bastion for likestilling og kvinners rettigheter. Men er det sånn? Hvem tjener egentlig på EU sine politiske og økonomiske strategier? Hvem har reell innflytelse og makt i EU? Og hva er konsekvensene for kvinner? 

I stedet for å fremme kvinners rettigheter, har EUs politikk ofte ført til økt ulikhet og marginalisering. Kutt i offentlige utgifter har rammet offentlige tjenester som kvinner er spesielt avhengige av, som f.eks. helse og omsorg, hvor hoveddelen av arbeidsstokken er kvinner. Dette har igjen ført til økt arbeidsløshet for kvinner, ubetalt omsorgsarbeid og mindre tid og ressurser til å delta i lønnet arbeid og politisk aktivitet. 

Samtidig har EUs politikk for deregulering og liberalisering av arbeidsmarkedet ført til usikkerhet og utrygghet, noe som også rammer kvinner spesielt. Kvinner er overrepresentert i usikre, lavtlønnede jobber, på midlertidige kontrakter og som deltidsarbeidere. Dette er med på og forsterker allerede eksisterende kjønnsulikheter i arbeidslivet. 

I stedet for å gi kvinner mer makt, har EUs politikk ofte styrket de eksisterende maktstrukturene som holder kvinner nede. Vi trenger en politikk som prioriterer kvinners rettigheter, og som setter mennesker foran profitt. 

Det er på tide å stå opp mot EUs nyliberalistiske agenda, og kjempe for en politikk som virkelig fremmer kvinners rettigheter og likestilling. Det er på tide å kjempe for en verden der alle har like muligheter, uavhengig av kjønn. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

Arbeidsliv i forandring

26. mai 2024

Hvilken betydning har EØS-avtalen hatt for kampen mot sosial dumping og løsarbeid?

30 år med EØS-avtalen kort fortalt

26. mai 2024

Folkestyrerapporten: I mars utga Nei til EUs folkestyreutvalg rapporten «30 år med EØS-avtalen». Dette kapitlet gir et sammendrag av rapporten. Hele rapporten er tilgjengelig på neitileu.no, og kan kjøpes i papirutgave i Nei til EUs nettbutikk.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

1. Mai -Arbeiderane sin kampdag

29. april 2024

Norsk sikkerhet og det norske fredsarbeidet ivaretas best utenfor EU 

29. april 2024

Utenfor EU har Norge en friere stemme som kan brukes uten å hemmes av stormaktenes interesser. På den måten kan vi jobbe mot folkemord og for sivilbefolkningens interesser. 

Gå med Nei til EU 1. mai!

26. april 2024

1. mai markerer arbeidernes dag og Nei til EU samles over hele landet for å vise styrke og solidaritet i kampen for sosial rettferdighet.

Rådsmøtet: – Vi sier ja til folkestyre!

20. april 2024

– For mange er det veldig langt til makta i regjering og Storting. Men det er enda mye lenger til Brussel, sa Einar Frogner i åpningstalen på Nei til EUs rådsmøte.

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

Sikkerhetspolitikk på 15 minutter

08. april 2024

På 15 minutter vil Heming Olaussen, medlem av Nei til EUs folkestyreutvalg, forklare hvorfor Norges sikkerhet best ivaretas utenfor EU, og uten tettere tilknytning til EUs militærunion.