Fiskemarked i Frankrike. Foto: Norges Sjømatråd.

Hvorfor skal ikke Norge få samme avtale på veterinær grensekontroll som Færøyene uten en EØS-avtale?

Sjømat Norge har stadig gjentatt at uten EØS-avtalen vil det oppstå store og kostbare forsinkelser på grensa fordi veterinæravtalen opphører. 

I den nyutkomne boka Sjømatnæringen og Europa med Arne Melchior og Frode Nilsen som redaktører, er det et svært interessant kapittel som går gjennom EUs handelsavtaler med andre land på det veterinære området

Nei til EU har hele tiden sagt at Norge  i dag følger EUs regelverk til punkt og prikke og at det er ingen grunn til at Norge ikke kan fortsette uten grensekontroll til EU.  Dette er nøyaktig det Færøyene gjør.  Som for Norge går over 60% av fisken deres  til EU.  De eksporterer uten noen form for veterinær grensekontroll og er verken EU-medlem eller har EØS-avtale.

Et annet land er Sveits. De eksporterer ikke fisk, men kjøtt.  Deres veterinære regelverk er godkjent på like linje med EUs.  De eksporterer uten noen form for veterinær grensekontroll. De importerer også kjøtt fra tredjeland, kontrollerer sjøl og kan deretter videreeksportere til EU uten veterinær grensekontroll.

Norge og Færøyene har omtrent like stor eksportandel til EU, 64,1 % og 62,2 %. Men EU er langt  mer avhengig av norsk sjømat enn av Færøysk.  Faktisk kommer 26% av all fisk i EU fra Norge. En andel som øker når Storbritannia får gjennomført sin Brexit fra 1.1.2021. Over tre ganger større andel enn nummer 2 som er Kina. Færøyene har 2,7%.  Og på fersk fisk, både laks, torsk og hyse er Norge helt dominerende. I tillegg har EU 20 000 arbeidsplasser basert på norsk fisk.

Det finnes ingen grunn i verden for at Norge ikke skal få samme avtale som Færøyene.

EU har rett og slett ingen interesse av å forsenke eller fordyre den fisken deres innbyggere og deres fiskeindustri er avhengig av.

Stort bilde i toppen: Fiskemarked i Frankrike. Foto: Norges Sjømatråd. (© Norges Sjømatråd)

reLATERT

Se alle arrangementer

Som fisken i garnet

05. feb. 2024

Markedsomsetningen av fiskekvoter kan lage backlash for handlingsrommet i EØS-avtalen.

Høring: – Krever slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

30. jan. 2024

– Nei til EU vil understreke viktigheten av at vi har unntak fra EØS-avtalen når det gjelder fiskeriforvaltning, sa Sofie Axelsen Osland i høringen om kvotemeldingen.

Fiskeripolitisk møte på Leknes - kvote politikkens konsekvenser i Norske fiskerier

30. nov. 2022

EØS gjør at markedets frie bevegelser av varer, tjenester, kapital og personer i all fiskehandel etter landing er fullt ut konkurranseutsatt. Flåten er delvis skjerma: EU-borgere kan eie og delta i fiske med båter under 15 m, noe som ikke lå inne da EØS ble innført.

Høringsuttalelse til Kvotemeldinga

10. okt. 2022

– Vi vil understreke viktigheten og verdien av at Norge utenfor EU kan føre en selvstendig fiskeripolitikk.

Fisken og norsk medlemskap i EU

16. sep. 2022

Norge og EU har på mange måter motstridende interesser i hav- og fiskeripolitikken. Motstanden mot norsk EU-medlemskap var sterk i kystbefolkningen i begge folkeavstemningene.

Markedsadgang for fisk uten EØS

07. april 2022

Storbritannias handelsavtaler med EU og Norge står seg godt som alternativ til EØS-avtalens regime for eksport av sjømat, viser en fersk rapport.

Fiskerikonferansen i Tromsø.

17. des. 2021

Fiskeripolitisk utvalg i Nei til EU arrangerte sin andre konferanse 30. -31. oktober 2021. Som ved den første konferansen, høsten 2019, var det faglig gode innledere og debattdeltakerne.

Interessekamp i et smeltende Arktis

15. des. 2021

Masterstudent Jens Isak Hultgren Nielsen ved NTNU tildeles Dag Seierstad-stipendet for 2021. Nielsen skriver om EU og nordområdene.

Høringsuttalelse forslag til endring i pliktforskriften 

07. okt. 2021

Tildeling av fangstkvoter og tildeling av konsesjoner er heldigvis ikke en del av EØS-avtalen. Vi mener den eneste løsningen er å tilbakeføre  de såkalte pliktkvotene til kystflåten.

Nærmere en fiskekrig med EU i Svalbardsonen

09. sep. 2021

Konflikten handler ikke lenger bare om fisk. Den handler om norsk suverenitet på Svalbard og i Svalbardsonen spesielt.

EU tar seg til rette. Blir det fiskekrig?

16. aug. 2021

EU tar seg til rette i Svalbardsonen. Det kan være en forsmak på den arktisstrategien som unionen er i ferd med å utarbeide.

Tøv om EØS-avtalen og fiskerieksporten

16. aug. 2021

Det er ikkje grenser for kva bløffar og påstandar EØS-tilhengarar kan komma med. I siste nummer av Fiskeribladet hevdar stortingsmann Skjelstad (V) at EØS er avgjerande for fiskerieksporten. Veit han ikkje at fiskerieksporten er regulert av handelsavtalen frå 1973, herunder «fiskeribrevet»?