Fiskemarked i Frankrike. Foto: Norges Sjømatråd.

Hvorfor skal ikke Norge få samme avtale på veterinær grensekontroll som Færøyene uten en EØS-avtale?

Sjømat Norge har stadig gjentatt at uten EØS-avtalen vil det oppstå store og kostbare forsinkelser på grensa fordi veterinæravtalen opphører. 

I den nyutkomne boka Sjømatnæringen og Europa med Arne Melchior og Frode Nilsen som redaktører, er det et svært interessant kapittel som går gjennom EUs handelsavtaler med andre land på det veterinære området

Nei til EU har hele tiden sagt at Norge  i dag følger EUs regelverk til punkt og prikke og at det er ingen grunn til at Norge ikke kan fortsette uten grensekontroll til EU.  Dette er nøyaktig det Færøyene gjør.  Som for Norge går over 60% av fisken deres  til EU.  De eksporterer uten noen form for veterinær grensekontroll og er verken EU-medlem eller har EØS-avtale.

Et annet land er Sveits. De eksporterer ikke fisk, men kjøtt.  Deres veterinære regelverk er godkjent på like linje med EUs.  De eksporterer uten noen form for veterinær grensekontroll. De importerer også kjøtt fra tredjeland, kontrollerer sjøl og kan deretter videreeksportere til EU uten veterinær grensekontroll.

Norge og Færøyene har omtrent like stor eksportandel til EU, 64,1 % og 62,2 %. Men EU er langt  mer avhengig av norsk sjømat enn av Færøysk.  Faktisk kommer 26% av all fisk i EU fra Norge. En andel som øker når Storbritannia får gjennomført sin Brexit fra 1.1.2021. Over tre ganger større andel enn nummer 2 som er Kina. Færøyene har 2,7%.  Og på fersk fisk, både laks, torsk og hyse er Norge helt dominerende. I tillegg har EU 20 000 arbeidsplasser basert på norsk fisk.

Det finnes ingen grunn i verden for at Norge ikke skal få samme avtale som Færøyene.

EU har rett og slett ingen interesse av å forsenke eller fordyre den fisken deres innbyggere og deres fiskeindustri er avhengig av.

Stort bilde i toppen: Fiskemarked i Frankrike. Foto: Norges Sjømatråd. (© Norges Sjømatråd)

reLATERT

Se alle arrangementer

Høringsuttalelse forslag til endring i pliktforskriften 

07. okt. 2021

Tildeling av fangstkvoter og tildeling av konsesjoner er heldigvis ikke en del av EØS-avtalen. Vi mener den eneste løsningen er å tilbakeføre  de såkalte pliktkvotene til kystflåten.

Nærmere en fiskekrig med EU i Svalbardsonen

09. sep. 2021

Konflikten handler ikke lenger bare om fisk. Den handler om norsk suverenitet på Svalbard og i Svalbardsonen spesielt.

EU tar seg til rette. Blir det fiskekrig?

16. aug. 2021

EU tar seg til rette i Svalbardsonen. Det kan være en forsmak på den arktisstrategien som unionen er i ferd med å utarbeide.

Tøv om EØS-avtalen og fiskerieksporten

16. aug. 2021

Det er ikkje grenser for kva bløffar og påstandar EØS-tilhengarar kan komma med. I siste nummer av Fiskeribladet hevdar stortingsmann Skjelstad (V) at EØS er avgjerande for fiskerieksporten. Veit han ikkje at fiskerieksporten er regulert av handelsavtalen frå 1973, herunder «fiskeribrevet»?

Tøv om EØS-avtalen og fiskerieksporten

16. aug. 2021

Det er ikkje grenser for kva bløffar og påstandar EØS-tilhengarar kan komma med. I siste nummer av Fiskeribladet hevdar stortingsmann Skjelstad (V) at EØS er avgjerande for fiskerieksporten. Veit han ikkje at fiskerieksporten er regulert av handelsavtalen frå 1973, herunder «fiskeribrevet»?

Ny handelsavtale med Storbritannia

08. juni 2021

Den nye avtalen gir bedre vilkår for norsk eksport av sjømat, men britene har fått kvoter for svin, kylling og grønt som undergraver norsk landbruk. Nå er det ekstra nødvendig at regjeringen krever reduksjon i EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer.

EU på røvartokt til Svalbard

22. mars 2021

EU har tatt seg rett til å fordela fiskekvotar i Svalbard-sona. Dei har fastsett kvotar både for eigne medlemsland og for Storbritannia, som ikkje lenger er medlem i EU.

Fisker i fjernt farvann

15. mars 2021

EU utfordrer kyststatenes rettigheter i nord og sør, med like stor appetitt på tunfisk som torsk.

Blir det fiskekrig mellom Norge og EU? 

19. feb. 2021

EU går til strid mot norsk suverenitet og fastsetter torskekvoter i fiskevernsonen rundt Svalbard helt på egenhånd. Dette er uakseptabel framferd fra EU.  

Bedre for fisken med Brexit enn EØS

19. jan. 2021

Storbritannia får med Brexit bedre markedsadgang til EU på fisk enn Norge har med EØS-avtalen.

«Kvotebytte» er ikke noe «bytte» men ran av nord-norsk torsk  

01. des. 2020

Mens den nord-norske sjarkflåte er sulteforet med små torskekvoter planlegger minister Odd Emil Ingebrigtsen å gi bort opp mot 29.000 tonn fisk til EU, skriver Peter Ørebech.

Ingen grunn til å avgi fiskekvoter til EU når Storbritannia ikke lenger er medlem

16. nov. 2020

Kvoteforhandlinger kreves ved økonomisk betydelig fiske av delte bestander. Etter at Storbritannia er ute av EU har Norge og EU ingen slike bestander av fisk som ikke allerede er dekket av eksisterende avtaler. Det fins ingen grunn til at Norge skal avgi kvoter til EU.