Viktig næring for kysten: Skreien er på vei inn til Vesterålen, til Myre Fiskemottak og Gunnar Klo.

Ingen grunn til å avgi fiskekvoter til EU når Storbritannia ikke lenger er medlem

Kvoteforhandlinger kreves ved økonomisk betydelig fiske av delte bestander. Etter at Storbritannia er ute av EU har Norge og EU ingen slike bestander av fisk som ikke allerede er dekket av eksisterende avtaler. Det fins ingen grunn til at Norge skal avgi kvoter til EU.

Jens Evensen var far til havrettskonvensjonen der Norge og andre kyststater fikk enerett til og myndighet over alle fiskeressursen til 200 nautiske mil og kontroll over vår kontinentalsokkel.  Helt avgjørende for at Norge ikke ble medlem av EU var at med EU-medlemskap ble alt utenfor 12 nautiske mil EU-hav. EU – gjennom sin Common Fisheries Policy (CFP) overtok retten til utnytting av fiskeressursene, forvaltning og kvoteforhandlinger.

Skotske fiskere har fått merke konsekvensene av dette systemet på kroppen. 60% av EUs fisk blir tatt opp i britisk farvann samtidig som skotske fiskere har mistet sitt eksistensgrunnlag.

Norge og Storbritannia (UK) har (30 september 2020) inngått en avtale om forvaltning av fiskeressursene med basis i nasjonal suverenitet, kvoter og kvotebytte bygd på anbefaling fra Det internasjonale råd for Havforskning (ICES) og fordeling i Den nord-øst Atlantiske Fiskeri konvensjon (NEAFC).

Utenom Sverige og Danmark har Norge ingen tilstøtende sone mot EU-land. I og med at havstykket mellom Norge, Danmark og Sverige er dekket inn av «Overenskomst av 19. desember 1966 om gjensidig adgang til fiske i Skagerak og Kattegat» («3-statsavtalen av 1966») som alle parter har vært godt tjent med så ligger forholdene ikke til rette for noen ytterligere avtaler. 

Norske fiskere har ingen interesse i fiske i tysk, nederlandsk, belgisk eller franske farvann.  Likevel krever EU trepartsforhandlinger mellom EU-Norge og UK og med en kvotefordeling som før.  Ja, de vil også ha veto mot endring av kvoteandeler.

Også EUs standpunkt bygger på forvaltning av delte bestander. Kun økonomisk betydelig fiske krever et koordinert og omforent uttak. Slike EU-Norge fellesbestander som ikke allerede er underlagt den nye Norge-UK-rammeavtalen (2020), Den nord-øst Atlantiske Fiskeri konvensjon (NEAFC) og «3-partsavtalen (1966)» finnes knapt. Etter at UK er gått ut av EU har EU- og Norge enkelt sagt ikke har delte bestander av noen størrelse i Nordsjøen, som ikke Norge-UK og NEAFC ikke allerede tar ansvar for.  EU har ingen fisk å tilby utover det de selv trenger for sin egen fiskeflåte.  En stor del av EUs  historiske rettigheter er kun et resultat av at britisk hav i noen tiår var EU-hav.  Med Brexit er denne historien borte.

Fiskeriavtalen viser at Norge og Storbritannia bygger på samme prinsipper.  Som kyststater har vi felles interesser.  Vi har også felles interesse av å øke bearbeidinga av fisk i våre egne land.  Etter Brexit er også EU blitt enda mer avhengig av import av fisk.  Og med sin nærhet er Norge UK Færøyene og Island vanskelig å komme utenom.

Kyststaten Norge har all mulig grunn til å støtte Storbritannia mot EUs urimelige krav, som i forhandingene «backes» av boikottrusler - f.eks. avstengning av kraftkabler mellom EU og UK.

Stort bilde i toppen: Viktig næring for kysten: Skreien er på vei inn til Vesterålen, til Myre Fiskemottak og Gunnar Klo. (Thor Nielsen/Sjømat Norge)

reLATERT

Se alle arrangementer

Nærmere en fiskekrig med EU i Svalbardsonen

09. sep. 2021

Konflikten handler ikke lenger bare om fisk. Den handler om norsk suverenitet på Svalbard og i Svalbardsonen spesielt.

EU tar seg til rette. Blir det fiskekrig?

16. aug. 2021

EU tar seg til rette i Svalbardsonen. Det kan være en forsmak på den arktisstrategien som unionen er i ferd med å utarbeide.

Tøv om EØS-avtalen og fiskerieksporten

16. aug. 2021

Det er ikkje grenser for kva bløffar og påstandar EØS-tilhengarar kan komma med. I siste nummer av Fiskeribladet hevdar stortingsmann Skjelstad (V) at EØS er avgjerande for fiskerieksporten. Veit han ikkje at fiskerieksporten er regulert av handelsavtalen frå 1973, herunder «fiskeribrevet»?

Tøv om EØS-avtalen og fiskerieksporten

16. aug. 2021

Det er ikkje grenser for kva bløffar og påstandar EØS-tilhengarar kan komma med. I siste nummer av Fiskeribladet hevdar stortingsmann Skjelstad (V) at EØS er avgjerande for fiskerieksporten. Veit han ikkje at fiskerieksporten er regulert av handelsavtalen frå 1973, herunder «fiskeribrevet»?

Ny handelsavtale med Storbritannia

08. juni 2021

Den nye avtalen gir bedre vilkår for norsk eksport av sjømat, men britene har fått kvoter for svin, kylling og grønt som undergraver norsk landbruk. Nå er det ekstra nødvendig at regjeringen krever reduksjon i EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer.

EU på røvartokt til Svalbard

22. mars 2021

EU har tatt seg rett til å fordela fiskekvotar i Svalbard-sona. Dei har fastsett kvotar både for eigne medlemsland og for Storbritannia, som ikkje lenger er medlem i EU.

Fisker i fjernt farvann

15. mars 2021

EU utfordrer kyststatenes rettigheter i nord og sør, med like stor appetitt på tunfisk som torsk.

Blir det fiskekrig mellom Norge og EU? 

19. feb. 2021

EU går til strid mot norsk suverenitet og fastsetter torskekvoter i fiskevernsonen rundt Svalbard helt på egenhånd. Dette er uakseptabel framferd fra EU.  

Bedre for fisken med Brexit enn EØS

19. jan. 2021

Storbritannia får med Brexit bedre markedsadgang til EU på fisk enn Norge har med EØS-avtalen.

«Kvotebytte» er ikke noe «bytte» men ran av nord-norsk torsk  

01. des. 2020

Mens den nord-norske sjarkflåte er sulteforet med små torskekvoter planlegger minister Odd Emil Ingebrigtsen å gi bort opp mot 29.000 tonn fisk til EU, skriver Peter Ørebech.

Hvorfor skal ikke Norge få samme avtale på veterinær grensekontroll som Færøyene uten en EØS-avtale?

16. nov. 2020

Sjømat Norge har stadig gjentatt at uten EØS-avtalen vil det oppstå store og kostbare forsinkelser på grensa fordi veterinæravtalen opphører. 

Fiskeriforhandlinger og posisjonspapirene  

12. nov. 2020

Om forhandlingene mellom Storbritannia og EU, og hva som er Norges stilling i den pågående «tautrekkingen» etter Brexit.