Kvinner og sosial dumping i Norge og EU

Kvinnekonferansen til Nei til EU går av stabelen første helga i november. Artikkel fra Standpunkt 5-2017.

Den finner sted etter et valg som riktignok gir flere EU- og EØS-motstandere på Stortinget, men med en regjeringskonstellasjon som ikke akkurat utmerker seg når det gjelder å utjevne økende sosiale forskjeller.

Les programmet for konferansen og meld deg på her. 

ellen_engelstad
Ellen Engelstad fra «Solidaritet med Hellas-aksjonen» redegjør for solidaritetsarbeidet med det greske folket

– Skattelette gir ikke nye jobber – det har økonomer visst i all tid, likevel handler regjeringen og EU stikk i strid med denne erkjennelsen, sier leder av kvinnepolitisk utvalg i Nei til EU, Margaret Eide Hillestad.

Hun mener deling av kunnskap er avgjørende for å se sammenhengene og for at kvinner skal kunne kjempe for bedre kår.

Sosial dumping brer om seg i rekordfart, både i EU og i EØS-Norge. Dette er selvsagt ingen naturlov, men en følge av at norske og utenlandske konserner får stadig større armslag gjennom lovverk og avtaler som overstyrer demokratiske prosesser.

A- og B-lag i arbeidslivet

Alt tyder på at ei ny Solberg-regjering vil videreføre en politikk for enda flere midlertidige og deltidsstillinger istedenfor fast heltid og nedsatt arbeidstid. Det er samme oppskrift som følges i EU.

–  Vi advarte mot at EU ville gi oss et arbeidsliv med et A-lag og et B-lag. Er vi der alt? undrer Hillestad.

EØS og en mulig TiSA-avtale legitimerer sosial dumping gjennom at de fratar oss politiske og demokratiske muligheter til å begrense kapitalens frie flyt og etableringsrett. Reglene i en TiSA-avtale vil i enda større grad enn EØS berøre offentlig sektor, som sysselsetter flest kvinner.

– Sosial dumping rammer de svakeste av oss først, minner Hillestad om.

– Kvinner roper ikke høyt, og lager ikke nok støy over hva som skjer spesielt i renholdsbransjen og i omsorgsyrkene.

Kvinnekonferansen vil bryte stillheten. Mimmi Kvisvik, leder i FO; Ebba Boye, fra Manifest Analyse; Sara Bell fra Fagforbundet og Helene Bank fra For velferdsstaten setter søkelys på at omsorgen alle hevder de verdsetter, ikke blir verdsatt. Kan det være sånn at ikke bare folk med lav utdanning, men også kvinner i høyskoleyrker blir utsatt for sosial dumping, spør de.

Europeisk solidaritet

margaret_eide_hillestad-1
Leder i Kvinneutvalget Margaret Eide Hillestad ser fram til en spennende Kvinnekonferanse

Solidaritet står også i fokus på kvinnekonferansen, med flere spennende utenlandske innledere på menyen. For å få kunnskap og for å yte solidaritet må vi hente informasjon og høre fra folk som er berørt av krisa, sier Hillestad.

Cristina S. Montilla fra spanske Podemos og Pyper Ludlow fra People Before Profit Alliance i Irland vil skildre situasjonen i to land som ble rammet særlig hardt av den såkalte finanskrisen. Det blir spennende å høre hvordan de vurderer situasjonen nå, og hvordan den arter seg for kvinnene spesielt.

Ellen Engelstad fra «Solidaritet med Hellas-aksjonen» redegjør for solidaritetsarbeidet med det greske folket, og hvorfor det fremdeles er nødvendig i et land som kreditorene fra EU og IMF har tatt strupetak på. I Hellas som i mange andre land er det kvinner i enda høyere grad enn menn som blir tvunget til å betale regninga i form av oppsigelser, påtvunget deltid, midlertidighet, pensjonskutt og fordyring av barnepass, helse- og omsorgstjenester.

Fra vårt naboland Danmark kommer Ditte Staun fra Folkebevægelsen mod EU. Danmark og Norge har mange av de samme velferdsordningene og utstrakt grad av likestilling i arbeidslivet, men i Danmark kjører EU-prosessene for kutt i offentlige tjenester enda et hakk fortere enn her hos oss. Hva kan vi lære av danske erfaringer, og hva må vi være forberedt på kan bli auto-importert gjennom EØS-avtalen?

Om dette ikke skulle være mange nok gode grunner for å melde seg på til kvinnekonferansen, kan vi ta med bokbadet med Bodil Erichsen, forfatter av «Norske kvinners liv og kamp 1850-2000». Og enda har vi ikke nevnt at sanger og gitarist Tove Bøygard vil opptre!

Med andre ord er det ikke noe å vente med eller lure på. Du finner påmeldingsskjema på vår nettside og som eget facebook-arrangement. Du kan også sende en e-post til meh@sp.no

reLATERT

Se alle arrangementer

– EU vil ha varene våre

06. april 2019

– Farene med EØS-avtalen overstiger langt fordelene. Derfor krever vi at den blir sagt opp, sa Steffen Høiland i debatt om markedsmuligheter utenfor EØS på Nei til EUs rådsmøte.

EØS – ei verktøykasse for sosial dumping

05. april 2019

– Dersom jasida har rett i at det ikkje finst alternativ til EØS så forstår eg ikkje kvifor dei er så redde for ei utgreiing om alternativa, sa Roar Abrahamsen, leiar for avdeling 5 i Fellesforbundet, og som no går mot EØS-avtalen.

Senterpartilandsmøte med offensive EØS-vedtak

27. mars 2019

Landsmøtet til Senterpartiet på Hamar 22.–24. mars vedtok tre offensive resolusjoner om EU og EØS. Nei til EU var til stede med gjester og stand på landsmøtet.

Kvinner betaler for EUs krisepolitikk

06. mars 2019

Vi er ikke i mål med likestillingspolitikken i Norge, men det siste vi trenger er at EU drar utviklingen i feil retning, skriver Reidun Heggen og Kathrine Kleveland.

ELAstikk eller tvangstrøye for arbeidslivet?

16. feb. 2019

Europabevegelsen og Fredrik Mellem omfavner kritikkløst ethvert initiativ som har EU-stempel. Det bør ikke overraske noen.

Striden om Kielferja

15. feb. 2019

Hva skjedde med sjøfolka på Kielferja som skulle flagges ut?

AP skjerper språkbruken

14. feb. 2019

Er det EØS som bekymrer Støre – eller er det oppslutningen om EØS som bekymrer?

Et Arbeidslivsbyrå for enda mer «fri flyt»

08. feb. 2019

Arbeidslivsbyrået ELA, som EU vil ha på beina snarest mulig i 2019, har til overordnet formål å gjøre den europeiske arbeidskrafta enda mer «mobil» enn den allerede er i dag.

Et tannløst ELA?

07. feb. 2019

LO-kongressen krevde forrang for norsk lovgivning på arbeidslivets område og norske tariffavtaler. EUs arbeidslivbyrå ELA er et sentralt ledd i det helt motsatte, at landenes sjølråderett på dette området oppheves. Om ELA feller noen myndighetstenner nå, så er det for å gi plass for nye, kvassere og sterkere tenner i neste omgang.

Trondheimskonferansen vil enstemmig ut av EØS

29. jan. 2019

Trondheimsresolusjonen som ble vedtatt enstemmig på Trondheimskonferansen har et kapittel som konkluderer med ut av EØS.

EØS og jernbane på Trondheimskonferansen

25. jan. 2019

I dag starter den store Trondheimskonferansen 2019. Nei til EU deltar med eget formøte og gjennom konferansen for å sette fokus på EØS og jernbanepakken!

NHO-kamporganisasjon for EØS-avtalen

15. jan. 2019

NHO sine direktører rundt om i Norge har fått kalde føtter, fordi vi er stadig flere som ønsker at landet skal styres av oss sjøl og våre egne demokratiske institusjoner.