Folkets hus i Oslo

LO-sekretariatet: «Tiltres ikke»

LO-kongressen kan i verste fall ende opp med å stille enda vagere krav enn dem som regjeringspartiene har forplikta seg til i Hurdalsplattformen.

«Norges viktigste politiske verksted» pågår fra 30. mai til 3. juni etter å ha blitt utsatt i ett år på grunn av pandemien. Klubber, foreninger og avdelinger har levert inn hundretalls forslag, særlig til handlingsprogrammet for neste kongressperiode.

Nær sagt alt som kan oppfattes som en dytt til regjeringa for at den skal holde valgløftene sine, møter en kald skulder fra LO-sekretariatet. Det samme gjelder alt som kan oppfattes som kritikk av EØS. Delegatene som fremmer grunnplanets krav får en stri tørn på kongressen.

Energi og ACER

På energiområdet foreligger det ei lang liste med endringsforslag og tillegg til LOs handlingsprogram, fra ulike forbundsområder.

«LO vil ikke akseptere en fremtidig utvikling som vil gi Acer større makt på bekostning av nasjonal suverenitet», foreslår Fagforbundet.

«Tiltres ikke», svarer LO-sekretariatet. Det kan leses som om LO-ledelsen forbereder et ja til fjerde energipakke, sjøl om den sa nei til den tredje. Delegatene lar neppe den «glippen» gå upåtalt hen.

«Myndighetene må si nei til direktiver og forordninger som hindrer Norge å redusere eksport av elektrisk kraft for å sikre lave og stabile strømpriser for norsk industri», foreslår LO Nordland.

«Tiltres ikke», er LO-sekretariatets respons.

Antydninger til kritikk av EØS og ACER «tiltres ikke»

«LO skal fortsatt arbeide for at Statnett skal eie og drifte utenlandskabler til og fra Norge», mener Forbundet for ledelse og teknikk.

«Tiltres ikke», sier LO-sekretariatet. Her åpner sekretariatet tilsynelatende for at også private aktører av typen som står bak NorthConnect skal kunne drifte kabler. Det er oppsiktsvekkende – og noe helt annet enn Arbeiderpartiets forsikringer overfor fagbevegelsen og egne medlemmer om at ingen andre enn Statnett skal eie og drifte slike kabler.

LO i Trøndelag ønsker at «LO vil si nei til direktiv og forordninger som hindrer Norge å senke kapasitet for eksport over utenlandskabler dersom det er nødvendig for å sikre strømpriser norsk industri kan leve med».

«Tiltres ikke», svarer LO-sekretariatet.

Samferdsel på felgen

Sekretariatets forslag til samferdselspolitisk uttalelse er ikke mindre vassen. Her går man rundt grøten for å slippe å snakke om EØS og unngå å sette regjeringspartiene i forlegenhet.

«LO arbeider for å stoppe frislippet i drosjenæringen og jobber for at det fremmes tiltak for å bekjempe sosial dumping og styrke de seriøse aktørene i næringen. Drosjenæringen må ha et rammeverk som sikrer dette», lyder teksten fra sekretariatet.

Vel og bra. Men ikke et ord om at antallsbegrensning og sentraltilknytning er helt avgjørende forutsetninger for å få dette til.

«Gjeninnføre ordningen med fylkeskommunal antallsregulering» står det svart på hvitt i Hurdalserklæringa. Det er nettopp slik behovsprøving og kjøreplikt EØS-politiet ESA sier tvert nei til. Og som regjeringa derfor bøyer unna for å utfordre, egne tydelige løfter til tross. LO burde i det minste refse regjeringa for at den vrir seg unna sine egne konkrete velgergarantier.

Stort bedre er det ikke når det kommer til jernbane.

«LO ønsker derfor en annen utvikling av jernbanen, og erfaringer fra andre land viser at en samlet styring av jernbanen gir best resultater. Det offentlige eierskapet er en nøkkel for å få til økt effektivitet og samordning, og jernbaneselskapene må derfor beholdes i offentlig eie.»

Om uttalelsen stopper med det, antar vi at den er uspiselig for jernbaneforbundene – og for en LO-kongress som ved forrige korsvei sa tydelig nei til EUs fjerde jernbanepakke.

Legg merke til at jernbaneselskapene står i flertall. Her nevnes ikke at regjeringa må sikre unntakene fra EUs fjerde jernbanepakke som den har lovet, eller at to offentlige jernbaneselskaper under hvert sitt departement minner lite om samlet styring. Samferdselsministeren fra Ap vil heller la statseide Vy og Flytoget konkurrere seg imellom gjennom en begrenset anbudskonkurranse.

Delegatene på LO-kongressen har en stri tørn foran seg.

Jan R. Steinholt er politisk rådgiver i Nei til EU.

Om LO-kongressen 2022

Landsorganisasjonen avholder normalt kongress hvert fjerde år. Forrige gang var i 2017. LOs 35. kongress skulle vært avholdt i 2021, men ble utsatt til 2022.

Kongressen består av 315 delegater. 260 velges fra forbundene og 40 fra fylkene (regionene). I tillegg tiltrer de 15 medlemmene av LOs Sekretariat.

LO-kongressen blir ofte omtalt som «Norges største politiske verksted».

LO-forbundene har til sammen oppunder en million medlemmer.

Stort bilde i toppen: Folkets hus i Oslo (Foto: LO/Hanna Alice Johnsen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Fiskeripolitisk møte på Leknes - kvote politikkens konsekvenser i Norske fiskerier

30. nov. 2022

EØS gjør at markedets frie bevegelser av varer, tjenester, kapital og personer i all fiskehandel etter landing er fullt ut konkurranseutsatt. Flåten er delvis skjerma: EU-borgere kan eie og delta i fiske med båter under 15 m, noe som ikke lå inne da EØS ble innført.

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

EUs minstelønn i praksis – eksemplet Kypros

10. nov. 2022

Lovbestemt minstelønn innføres i stadig flere land. LO og regjeringa trøster oss med at EUs minstelønnsdirektiv ikke er merket EØS-relevant. Det kan være ei skummel sovepute.

ACER-saken dag 4 og 5

09. nov. 2022

Borgarting lagmannsrett, dag 4 og 5:  Fra prosedyrene – noen refleksjoner, med særlig vekt på grunnlovens skranker.

Færre enn to av ti støtter ACER

07. nov. 2022

Bare 17,6 prosent av de spurte er mot at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling.

Siste skritt for Acer

07. nov. 2022

Hvor ble det av realitetene i at suverenitetsavståelsen på energi i EØS skulle være «lite inngripende»?

ACER-saken dag 2

02. nov. 2022

I Borgarting lagmannsrett: Nei til EU vs. Staten – ACER-saken og grunnloven §§ 1, 26 eller 115?