Nær 600 nye medlemmer hittil i år

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

De siste to ukene har Nei til EU gjennomført en kampanje for kontrollen over strømmen, for folkestyre og klima. Kampanjen, sammen med at Venstre og Høyre har gått ut og signalisert at de ønsker en ny EU-debatt, har resultert i at vi har fått så mye som 200 nye medlemmer bare de siste to ukene.

Les mer om kampanjens politiske innhold her.

Nei til EU har hatt en jevn strøm av nye medlemmer siden nyttår, med opp mot 600 nye medlemmer så langt i år. Folk er med rette forbannet over de skyhøye strømprisene, og velger å bidra i Nei til EUs kamp for å få politisk kontroll over kraften og å komme oss ut av ACER og EUs energiunion.

- Kampanjeukene er over for denne gangen, men det betyr ikke at det er slutt på vårt arbeid. Vi må fortsette vervearbeidet, synliggjøre organisasjonen og drive aktivt informasjonsarbeid gjennom hele året, sier Karl-Sverre Holdal, som er verveansvarlig i Nei til EU.

Bli medlem du også.

- Folk blir medlem fordi de ser at det arbeidet vi gjør er viktig for hverdagen deres. Derfor er det viktig at vi fortsetter arbeidet vi gjør. Vi er alt i gang med å planlegge flere aktiviteter og vervinger utover sommer og høsten, avslutter Holdal.

reLATERT

Se alle arrangementer

Togrøveri kan avverges ved å endre Jernbaneloven

29. sep. 2022

Ett år etter at EUs fjerde jernbanepakke ble manøvrert inn i EØS-avtalen nøler regjeringa fremdeles med å kreve varige unntak fra konkurransekravene.

Da folket valgte folket

22. sep. 2022

EEC-avstemningen for 50 år siden.

Feiret folkets nei med teater og jazz

19. sep. 2022

Trønderne feiret 50-årsjubileet for nei-sidens seier i folkeavstemningen i 1972 på forskudd med teater, jazz og EU-kampens historie.

Fisken og norsk medlemskap i EU

16. sep. 2022

Norge og EU har på mange måter motstridende interesser i hav- og fiskeripolitikken. Motstanden mot norsk EU-medlemskap var sterk i kystbefolkningen i begge folkeavstemningene.

Femti år siden nei til EF og landbrukets rolle

12. sep. 2022

Utenfor EU kan vi ha vår egen landbrukspolitikk, utformet gjennom jordbruksforhandlinger og politiske prosesser i Stortinget. Vi kan skreddersy politikken til å passe norske forhold, ikke til et minste felles multiplum mellom Finland og Spania.

Energien i EU-kampen

12. sep. 2022

50 år etter at ja-siden skremte om industridød ved et nei til EU, kan EUs energiunion knekke industrien.

Strømpriskrisa kan gi finanskrise

08. sep. 2022

En av de absurde følgene av strømpriskrisa er at styrtrike kraftprodusenter og strømselskaper kan gå overende og utløse ei ny finanskrise.

Landbruk er ikke industri

06. sep. 2022

​​​​​​​Nei til EU mener Norge ikke kan akseptere noen videre utglidning av EØS-avtalen inn på landbruksområdet. Egen landbrukspolitikk og tollvern har vært avgjørende for en matproduksjon over hele landet.

Energipolitisk maskerade

06. sep. 2022

Kanskje til og med EØS-tilsynet Esa ville se gjennom fingrene med at de folkevalgte tar tilbake politisk styring framfor markedstvang, iallfall på kort sikt?

Ta styring med strømmen – ut av ACER 

06. sep. 2022

Nei til EU krever at regjeringen bruker vetoretten i EØS-avtalen mot EUs fjerde energimarkedspakke. Uttalelse fra Nei til EUs styremøte 27. august 2022.

Energiunionen brister 

05. sep. 2022

Det var lyden av EUs energimarked som punkterte vi fikk på direkten denne uka. 

Folket sa nei!

01. sep. 2022

- Den engasjerte som har opplevd den politiske kampen mot EEC/EF/EU har ikke levd forgjeves, skriver Roy Pedersen i anledning 50-årsjubileet for Norges første nei til EU 25. september.