Nær 600 nye medlemmer hittil i år

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

De siste to ukene har Nei til EU gjennomført en kampanje for kontrollen over strømmen, for folkestyre og klima. Kampanjen, sammen med at Venstre og Høyre har gått ut og signalisert at de ønsker en ny EU-debatt, har resultert i at vi har fått så mye som 200 nye medlemmer bare de siste to ukene.

Les mer om kampanjens politiske innhold her.

Nei til EU har hatt en jevn strøm av nye medlemmer siden nyttår, med opp mot 600 nye medlemmer så langt i år. Folk er med rette forbannet over de skyhøye strømprisene, og velger å bidra i Nei til EUs kamp for å få politisk kontroll over kraften og å komme oss ut av ACER og EUs energiunion.

- Kampanjeukene er over for denne gangen, men det betyr ikke at det er slutt på vårt arbeid. Vi må fortsette vervearbeidet, synliggjøre organisasjonen og drive aktivt informasjonsarbeid gjennom hele året, sier Karl-Sverre Holdal, som er verveansvarlig i Nei til EU.

Bli medlem du også.

- Folk blir medlem fordi de ser at det arbeidet vi gjør er viktig for hverdagen deres. Derfor er det viktig at vi fortsetter arbeidet vi gjør. Vi er alt i gang med å planlegge flere aktiviteter og vervinger utover sommer og høsten, avslutter Holdal.

reLATERT

Se alle arrangementer

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Kjemisk cocktail uten ende

03. juni 2024

EUs kjemiregelverk REACH strekker ikke til. Det går på helsa løs når EU-kommisjonen dropper den lovede reformen.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.

Folkestyre og suverenitet under press

26. mai 2024

Makt er overført til markedet, multinasjonale konserner, uavhengige forvaltningsorganer og rettslige institusjoner – i Norge og i utlandet. EØS-avtalen står sentralt i denne utviklingen.

Norge i EUs klimapolitikk

26. mai 2024

Frem til 2030 er Norge full deltager i EUs klimapolitikk.