Nær 600 nye medlemmer hittil i år

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

De siste to ukene har Nei til EU gjennomført en kampanje for kontrollen over strømmen, for folkestyre og klima. Kampanjen, sammen med at Venstre og Høyre har gått ut og signalisert at de ønsker en ny EU-debatt, har resultert i at vi har fått så mye som 200 nye medlemmer bare de siste to ukene.

Les mer om kampanjens politiske innhold her.

Nei til EU har hatt en jevn strøm av nye medlemmer siden nyttår, med opp mot 600 nye medlemmer så langt i år. Folk er med rette forbannet over de skyhøye strømprisene, og velger å bidra i Nei til EUs kamp for å få politisk kontroll over kraften og å komme oss ut av ACER og EUs energiunion.

- Kampanjeukene er over for denne gangen, men det betyr ikke at det er slutt på vårt arbeid. Vi må fortsette vervearbeidet, synliggjøre organisasjonen og drive aktivt informasjonsarbeid gjennom hele året, sier Karl-Sverre Holdal, som er verveansvarlig i Nei til EU.

Bli medlem du også.

- Folk blir medlem fordi de ser at det arbeidet vi gjør er viktig for hverdagen deres. Derfor er det viktig at vi fortsetter arbeidet vi gjør. Vi er alt i gang med å planlegge flere aktiviteter og vervinger utover sommer og høsten, avslutter Holdal.

reLATERT

Se alle arrangementer

Verden er større enn EU 

06. juni 2023

Et Norden fristilt fra EU er vårt langsiktige mål. For miljøets skyld.  

Hull i handlingsrommet

30. mai 2023

Hvorfor skal en 30 år gammel EØS-avtale hindre billigere tannlege for 25-åringene?

Råvarejakt vil koste naturen dyrt

23. mai 2023

EU har hastverk med å hente ut kritiske råvarer og sjeldne metaller til «grønn» produksjon. Norge er ivrig med på ferden. Naturen vår kan bli den store taperen.

Forordningene som eter opp handlingsrommet

22. mai 2023

Dagens EØS-avtale inneholder dobbelt så mange forordninger som direktiver. Da avtalen skulle vedtas i 1992 het det at forordninger ble brukt «nokså sjelden».

Uten grenser, uten vern

22. mai 2023

Hvor ble det av arbeidervernet og likebehandlingen i alt mylderet?

Forbudet mot offentlig støtte

15. mai 2023

EØS-avtalen begrenser adgangen til å gi regional- og næringsstøtte. All offentlig støtte som kan påvirke konkurransen er i utgangspunktet forbudt, men det finnes unntak.

Hvorfor tør ikke kommuner?

15. mai 2023

Det finnes ubrukte muligheter for kommuner til å drive offentlige tjenester selv – innenfor EØS-avtalen.

Klima-ja til EU?

15. mai 2023

Det er mye som skurrer i ja-sidens talepunkter om EU og klima.

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Kamp om innleieforbud

10. mai 2023

På arbeidslivsområdet er innleieforbudet for byggevirksomhet rundt Oslofjorden et aktuelt eksempel på bruk av handlingsrommet. Forbudet er resultat av en ensidig norsk lovendring våren 2023.

Uavklart handlingsrom 

10. mai 2023

Enhver fagforening og statsråd som rokker ved markedsvendingen i arbeidslivet vil høste storm. 

Energipolitiske handlingsmuligheter

05. mai 2023

Kravet melder seg med stor styrke: ta kontroll med kraften – ut av ACER. Hvordan kan vi frikople norske strømpriser fra EU-markedet?