Nei til EU krev respekt for norsk rett

Nei til EU forventar at den norske regjeringa krev respekt for norsk rett, og at EU bøyer seg for Høgsterett sin dom i snøkrabbesaka.

Høgsterett gav i storkammer 14. februar 2019 dom i saka om fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel i fiskevernsona ved Svalbard.

Høgsterett uttalte at kyststaten Noreg etter folkeretten har eksklusiv rett til fangst av snøkrabbe, og at Svalbardtraktaten ikkje er til hinder for å straffa den som fangstar utan løyve. Dette gjeld uavhengig av nasjonalitet. Domen var samrøystes.

For kort tid sidan la EU-kommisjonen fram det årlege forslaget til forordning som skal regulera fiske og fangst i EU. Der gjer dei framlegg om å gje 20 lisensar til EU-fartøy for fangst av snøkrabbe utanfor Svalbard.

Dette syner ein manglande respekt for norsk rett og viser nok ein gong at EU ikkje tar omsyn til nasjonalstaten som sjølvstendig rettsstat.

Fiskeriministeren, Harald T. Nesvik, er skuffa (pressemelding frå regjeringa 30.10.). Utover det å vera skuffa, seier han at Noreg er klar til å ta opp att diskusjonen om snøkrabbe i dei bilaterale forhandlingane. Han seier òg at dette føreset at EU respekterer Noreg sine suverene rettar på kontinentalsokkelen.

Nei til EU meiner at dette er langt frå nok. Nei til EU forventar at den norske regjeringa krev respekt for norsk rett, og at EU bøyer seg for Høgsterett sin dom i snøkrabbesaka.

Stort bilde i toppen: (Nei til EU)

reLATERT

Se alle arrangementer

Kvotemeldinga må trekkes tilbake!

06. mai 2020

Regjeringen trosser kystopprøret og vedtar kvotemeldinga. Nei til EU krever utsettelse med ny konsekvensutredning.

EU utfordrer til omkamp om Svalbardtraktaten

14. feb. 2020

Svalbardtraktaten, som gir Norge «full og uinnskrenket overhøyhet», er hundre år. Traktaten har vist seg levedyktig. Norsk suverenitet har stort sett blitt respektert av alle, bortsett fra EU.

Vett 1-2020: Handel med sjømat

03. feb. 2020

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, blir forsøkt gjort til et hovedargument for å beholde avtalen.

Standpunkt 1-2020

20. des. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om vervekampanjer i Ungdom mot EU og Nei til EU, om brexit, feiring av 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994, om anken i ACER-søksmålet, og mykje meir.

Fiskerikonferansen var en suksess

03. okt. 2019

Nei til EUs fiskerikonferanse i Tromsø 28.–29. september var en suksess med over 70 deltakere.

Standpunkt 2-2019

09. mai 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at EØS-avtalen griper inn i det kommunale selvstyret. Og Nei til EU feirer at det er 25 år siden folkeavstemningen i 1994.

– Vi vil styre fiskeressursene selv. Bli medlem i Nei til EU

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over fiskeressursene. Derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Petter Myklebust.

Folder til vervekampanjen

12. april 2019

Last ned folder om offentlige tjenester, jernbanepakke 4, internasjonal solidaritet og fisk.

Derfor kan vi fortsatt selge fisk til EU uten EØS-avtalen

19. feb. 2019

Seks grunner til at vi kan selge fisken vår til EU uten EØS.

Folkeretten gir Norge eksklusiv rett til snøkrabba

14. feb. 2019

Høyesterett har enstemmig avvist anken fra et latvisk fartøy med ugyldig EU-lisens. Fartøyet «Senator» er tidligere dømt for ulovlig fangst av snøkrabbe utenfor Svalbard.

Nyttig møte med landets nest største industri

08. feb. 2019

Norsk EU-motstand, landbruks- og fiskeripolitikk og viktigheten av handelsadgang til Europa var noen av temaene da Nei til EU møtte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

EU vil ha torsken vår uansett

22. jan. 2019

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, nå blir gjort til viktigste argument for å beholde avtalen.