Likestillingspolitikk i Norden og i EU

I den grad nordisk likestillingspolitikk slår inn i EU, er det med Sverige som pådriver. Medlemskap i EU ser ut til å forklare lite av interne nordiske forskjeller.

Det mener Cathrine Holst fra ARENA, som innledet på kvinnekonferansen til Nei til EU i helga. Sverige har for eksempel pappapermisjon, Danmark har det ikke. Norge har ikke ført en annen likestillingspolitikk utenfor EU, ifølge Holst.

Om det helt og holdent skyldes vårt medlemskap i EØS, er et åpent spørsmål. Samtidig er det en kjensgjerning at Norge har høyere barnehagedekning enn våre naboland.

Så langt har EUs politikk i liten grad hatt effekt på familiepolitikken. Holst tror dette kan være i endring med kuttpolitikken og trygdeeksport. Likestillingspolitikk koster penger. Jo mer det blir av nedskjæringer, dess mer kan det ramme ordninger for kvinnepolitikken.

EUs likestilingsdirektiver gjelder også i Norge gjennom EØS eller frivillig tilslutning fra norske side. Eksport av kontantstøtte og barnetrygd er en løpende debatt.

Maistrellis-dommen har ført til at ESA krever endring av reglene for foreldrepermisjon. Dette har så langt blitt avvist av Norge.

Sverige som pådriver

I EU-sammenheng er det Sverige som er pådriver. Danmark stritter ofte imot reformer. Ideen om likestillingsintegrering er nedfelt i Amsterdamtraktaten etter svensk påvirkning.

Nordisk kvoteringspolitikk har imidlertid hatt lite gjennomslag på EU-nivå. Foreldrepermisjonsdirektivet ble trukket tilbake av EU-kommisjonen i 2015.

Det er stor motstand i mange medlemsland mot likestillingspolitikk av nordisk type, spesielt hvis det koster og ikke har målbar positiv økonomisk effekt. Mange forslag som fremmes gjennom EU-parlamentet blir stoppet i Det europeiske rådet, sier Holst.

Norsk påvirkningsmulighet?

Det er utbredt forvaltningssamarbeid med europeiske organer selv om Norge ikke er EU-medlem. Men Norge fikk ikke styreplass i EUs likestillingsbyrå EIGE.

Norske organisasjoner deltar i den såkalte sosiale dialogen i EU, men likestillingsspørsmål har en underordnet rolle her.

Stort bilde: Cathrine Holst er medforfatter av boka «Europeisk integrasjon og nordisk likestillingspolitikk» som utkommer våren 2019.


Hent presentasjon (pp): Europeisk integrasjon og nordisk likestillingspolitikk

reLATERT

Se alle arrangementer

Helse og velferd i fokus på årets kvinnekonferanse. Meld deg på i dag!

23. okt. 2019

Kvinnekonferansen til Nei til EU 2. og 3. november kaster seg over et høyaktuelt tema: Velferd og helse for kvinner i EU og Norge.

– EU er et antisosialt maskineri, sier fransk kvinneorganisasjon

25. juni 2019

Mens EU-traktatene snakker om likestilling, blir arbeidstakerne i «det virkelige Europa» stadig fattigere. Kvinnene er de store taperne.

Kvinner betaler for EUs krisepolitikk

06. mars 2019

Vi er ikke i mål med likestillingspolitikken i Norge, men det siste vi trenger er at EU drar utviklingen i feil retning, skriver Reidun Heggen og Kathrine Kleveland.

Stopp sosial dumping i kvinneyrker

22. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Kvinners arbeid er systematisk nedvurdert. EØS-avtalen er en pådriver for anbud og sosial dumping.

Deltidsfelle i Europa

27. okt. 2018

Bruken av deltid aukar i Europa, og det er svært langt fram til likeløn, fortalde forskar Agnieszka Piasna på Nei til EU si kvinnekonferane.

– Det er på tide med likeløn. Vi må aksjonere!

27. okt. 2018

– Endringa går for sakte. Om vi skal halde fram i same tempo som i dag vil det ta enda 30-40 år før vi har likeløn, sa Gülay Kutal frå SV på Nei til EU si kvinnekonferanse.

Ytre høyre truer likestillingskampen

19. sep. 2018

Ideologien og tankegangen til ytre høyre er farlig. Ikke bare for kvinners kamp for likestilling, men også for den solidariske nei-siden.

Vett 2-2018: Arbeidsliv for kvinner i Norge og EU

10. sep. 2018

Norges deltakelse i EUs indre marked påvirker kvinners muligheter på arbeidsmarkedet og kvinners inntektsutvikling.

Sosial dumping i kvinneyrker

10. sep. 2018

Kvinners arbeidstid er systematisk nedvurdert. Vi må kreve at sosial dumping i kvinneyrkene opphører.

Uka som gikk: Når EU er fasitsvar på ethvert spørsmål

25. mai 2018

Det er gammelt nytt at Norge bukker og skraper for EU. Men når norske politikere utformer all politikk basert på fasiten fra EU, bærer det nødvendigvis galt avsted. Nå også på forsvarspolitikkens område.

Skal vi la en domstol i Luxemburg bestemme?

23. mai 2018

Margaret Eide Hillestad, leder i Kvinneutvalget i Nei til EU, svarer Europabevegelsens generalsekretær Kirsti Methi om foreldrepermisjonen.

Fingrene av pappafatet, EU

15. mai 2018

Diskriminering av fedre kan vi ordne opp i uten hjelp fra EU. I alle fall når EU selv ikke praktiserer likebehandling av kvinner og menn.