Cathrine Holst fra ARENA på Nei til EUs kvinnekonferanse 2018.

Likestillingspolitikk i Norden og i EU

I den grad nordisk likestillingspolitikk slår inn i EU, er det med Sverige som pådriver. Medlemskap i EU ser ut til å forklare lite av interne nordiske forskjeller.

Det mener Cathrine Holst fra ARENA, som innledet på kvinnekonferansen til Nei til EU i helga. Sverige har for eksempel pappapermisjon, Danmark har det ikke. Norge har ikke ført en annen likestillingspolitikk utenfor EU, ifølge Holst.

Om det helt og holdent skyldes vårt medlemskap i EØS, er et åpent spørsmål. Samtidig er det en kjensgjerning at Norge har høyere barnehagedekning enn våre naboland.

Så langt har EUs politikk i liten grad hatt effekt på familiepolitikken. Holst tror dette kan være i endring med kuttpolitikken og trygdeeksport. Likestillingspolitikk koster penger. Jo mer det blir av nedskjæringer, dess mer kan det ramme ordninger for kvinnepolitikken.

EUs likestilingsdirektiver gjelder også i Norge gjennom EØS eller frivillig tilslutning fra norske side. Eksport av kontantstøtte og barnetrygd er en løpende debatt.

Maistrellis-dommen har ført til at ESA krever endring av reglene for foreldrepermisjon. Dette har så langt blitt avvist av Norge.

Sverige som pådriver

I EU-sammenheng er det Sverige som er pådriver. Danmark stritter ofte imot reformer. Ideen om likestillingsintegrering er nedfelt i Amsterdamtraktaten etter svensk påvirkning.

Nordisk kvoteringspolitikk har imidlertid hatt lite gjennomslag på EU-nivå. Foreldrepermisjonsdirektivet ble trukket tilbake av EU-kommisjonen i 2015.

Det er stor motstand i mange medlemsland mot likestillingspolitikk av nordisk type, spesielt hvis det koster og ikke har målbar positiv økonomisk effekt. Mange forslag som fremmes gjennom EU-parlamentet blir stoppet i Det europeiske rådet, sier Holst.

Norsk påvirkningsmulighet?

Det er utbredt forvaltningssamarbeid med europeiske organer selv om Norge ikke er EU-medlem. Men Norge fikk ikke styreplass i EUs likestillingsbyrå EIGE.

Norske organisasjoner deltar i den såkalte sosiale dialogen i EU, men likestillingsspørsmål har en underordnet rolle her.

Stort bilde: Cathrine Holst er medforfatter av boka «Europeisk integrasjon og nordisk likestillingspolitikk» som utkommer våren 2019.


Hent presentasjon (pp): Europeisk integrasjon og nordisk likestillingspolitikk

Stort bilde i toppen: Cathrine Holst fra ARENA på Nei til EUs kvinnekonferanse 2018. (Nei til EU | JRS)

reLATERT

Se alle arrangementer

1. Mai -Arbeiderane sin kampdag

29. april 2024

Ja til kvinnehelse, nei til EUs helseunion! 

04. mars 2024

Nei til EU er kritiske til helsesamarbeid med EU fordi dette kan føre til et dårligere helsetilbud. Derfor sier vi ja til kvinnehelse, og Nei til EUs helseunion.  

Kvinnekonferanse om helse og fattigdom

19. des. 2023

Nei til EUs kvinnekonferanse 2023 ble arrangert 11. november på Røde kors konferansesenter i Oslo. Det var 42 påmeldte og hovedtema var «Pusher EU dårlig helse og fattigdom?» 

8. mars 2023: Kjerringer mot at EU skal styre strømmen

08. mars 2023

Uttalelse fra kvinnepolitisk utvalg til 8. mars.

– Bli med på kvinnedagen 8. mars!

06. mars 2023

Reidun Berntsen Heggen oppfordrer alle til å gå under parolen til «Kjerringer mot at EU skal styre strømmen» på kvinnedagen.

Arbeidslivet for kvinner i EU 

21. nov. 2022

Kvinner i EU har i dag en lavere tilgang på arbeidslivet enn menn og kvinner tjener også mindre enn menn.

En brei, antirasistisk organisasjon

20. okt. 2022

Nei til EU kan bli en slagkraftig og brei organisasjon om vi klarer å markere oss med en tydelig antirasistisk profil.

Folkets nei på Stortinget

13. okt. 2022

– Som en bred neiside må vi øke bevisstheten i befolkningen om lover som kommer fra EU, være på hugget og ikke passiviseres av EU-regelverk.

Standpunkt 3-2022

13. okt. 2022

I dette nummeret av Nei til EUs avis Standpunkt kan du blant annet lese intervju med Sofie Marhaug og Marit Knutsdatter Strand, som sitter på Stortinget for Rødt og Senterpartiet.

Kjerringer mot at EU styrer strømmen 

07. mars 2022

I år kommer jeg til å gå under parolen «kjerringer mot at EU styrer strømmen». Dette er ikke ny parole fra Nei til EU, men med tanke på vinterens strømkrise har denne parolen vist seg å være brennende aktuell.

Endelig kan vi møtes igjen! 

08. okt. 2021

Nei til EU feirer åpningen av landet med å arrangere fiskerikonferanse, faglig konferanse, kvinnekonferanse, landbrukskonferanse og førkonferanse før Trondheimskonferansen.

Standpunkt 5-2017

15. juni 2021

Standpunkt 5-2017, publisert september 2017