Norges dyreste kopimaskin skal resirkulere EU-vedtak

I Statsbudsjettet for 2018 er det satt av 55 millioner kroner til en ny kopimaskin, også kalt Reguleringsmyndighet for energi (RME). RME skal skilles ut fra NVE i den ene hensikt å kopiere vedtak fra EUs energibyrå og ESA.

Reguleringsmyndigheten skal være uavhengig av Olje- og energidepartementet og får uavsettelig leder i kontraktsperioden på seks år. Prisen for denne konstruksjonen er i forslaget til statsbudsjett for 2018 anslått til 55 millioner kroner.

Trenger vi en ekstra reguleringsmyndighet når vi har NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat)? Nei. RME er opprettet som et politisk uavhengig spesialverktøy til bruk for EUs energibyrå (ACER). Det er en politisk og juridisk konstruksjon som skal «forhåndsregulere forhold om tilgang og tilknytning til nettet» etter pålegg fra EUs energibyrå.

  • Politisk betyr dette at nasjonal styring og tilsyn med nettselskapenes virksomhet og kraftstrømmen opphører. Man så å si kortslutter norsk kontroll over egen strømforsyning.
  • Økonomisk betyr det på kort sikt sløsing med skattebetalernes penger. Konsekvensene på lengre sikt er mye verre. De kan i verste fall innebære økonomisk havari for norsk kraftkrevende industri – som etter inngrep fra ACER/ESA/RME blir påtvunget en europeisk strømpris som ligger på et helt annet nivå enn dagens.
  • Juridisk er RME et forsøk på å omgå Grunnlovens bestemmelser om suverenitetsavståelse. Overvåkingsorganet ESA kopierer vedtak fra ACER og pålegger deretter RME å klone samme vedtak. Simsalabim så har vedtak fattet i Ljubljana, der ACER har sitt hovedkvarter, blitt «norske» ifølge norske myndigheter.

Det er omtrent som å sette norske skilter på en Peugeot og deretter insistere på at den er et helnorsk produkt.

Hensikten med disse krumspringene er å få Stortinget med på at myndighetsoverføringen til EU er «lite inngripende» og dermed unngå behandling etter Grunnlovens § 115. Denne paragrafen krever at tre av fire stortingsrepresentanter samtykker. Kandidatundersøkelsen fra Nei til EU før stortingsvalget viser at med en slik behandlingsmåte vil regjeringen tape.

Les også:

ACER: Derfor må Stortinget bruke § 115

ACER, EØS, grunnloven og Norge 

reLATERT

Se alle arrangementer

Uka som gikk: Kampen mot EUs energiunion tar av på sosiale media

15. des. 2017

Gjennombrudd i brexitforhandlingene gjør det vanskelig å nekte for alternativ til EØS. Det norske folket avviser klart EUs energiunion og Kathrine Klevelands video mot energiunionen har fått 44 000 visninger på fire dager!

Standpunkt 1-2018

15. des. 2017

Standpunkt 1-2018, publisert 15. desember 2017.

Energiunionen neste?

12. des. 2017

10 år med EUs energiunion gir et annet Norge.

Si nei til EUs energibyrå!

12. des. 2017

La oss beholde makten over energipolitikken vår.

Telemark fylkesting: Ingen suverenitetsavståelse til EUs energiunion

11. des. 2017

I et vedtak av 7. desember ber Telemark fylkesting regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå. Tidligere har Nordland fylkesting fattet et lignende vedtak.

Meld deg inn i Nei til EU!

08. des. 2017

Året nærmar seg slutten, men det er framleis mogleg å melde seg inn! Kanskje er sjølvråderett stikkordet for årets julegåve?

Positivt møte på Stortinget med Olaug Bollestad fra Kristelig Folkeparti

06. des. 2017

KrF må forlange at forslaget om å avstå suverenitet til EUs energibyrå, blir behandlet etter Grunnlovens § 115. Dette var hovedbudskapet da Nei til EU møtte Olaug Bollestad på Stortinget.

Energiunion – hvorfor?

04. des. 2017

Hvis Arbeiderpartiet holder stand - og fem fra KrF, Venstre eller FrP også skulle stemme nei…

Uka som gikk: Tunghørt regjering vil klistre Norge enda tettere opp til EU

01. des. 2017

Stortingsdebatten etter EU-ministerens halvårlige redegjørelse resulterte i mange gode spørsmål og færre gode svar.

Nei til suverenitetsavståelse på energiområdet til EU

27. nov. 2017

Norge må for all del ikke avgi suverenitetsavståelse på energiområdet til EU. Det handler om norsk tilslutning til EUs energibyrå ACER. Målet med ACER er å etablere og regulere et felles strøm- og gassnett i Europa. Det er nedfelt i ACERS regelverk at det ikke skal tas nasjonale hensyn. Det er foreslått at styret i ACER skal fatte vedtak ved simpelt flertall. ESA er EFTAS overvåkningsorgan som påser at medlemslandene overholder EØS-avtalen, altså EUs regelverk på EØS- område. I dette tilfelle skal ESA påse at Norge overholder EU-byrået ACERs regelverk og beslutninger.

Uka som gikk: Protester mot EUs energiunion

24. nov. 2017

EUs energibyrå setter strøm på protestene. Kravet er: behold norsk energimakt - avvis ACER.

EU kveler norsk transportbransje

24. nov. 2017

Nok er nok. For transport i Norge skal det være norsk lønn og norske regler skal håndheves. Det må legges ned veto mot alle deler av EUs mobilitetspakke som gir mer kabotasje. Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2017.