En tysk Eurofighter Typhoon i aksjon.

Ny rustningsrekord i EU

EUs forsvarsbyrå EDA er tilfreds med at militærutgiftene i de 26 medlemslanda økte med fem prosent i 2019. Tallet topper en kontinuerlig økning siden 2015.

Det framgår av en rapport fra byrået. Særlig er EDA fornøyd med de store investeringene i forsvarsmateriell, som ligger godt over PESCO-kravet om at disse må utgjøre minst 20 % av de totale forsvarsutgiftene. PESCO er rammeverket for EUs drøm om en Europahær, omskrevet til Permanent strukturert militært samarbeid. 

Store investeringer

De 26 medlemslanda i EDA brukte i 2019 ikke mindre enn 41 milliarder euro på materiellinvesteringer, en økning på 19 prosent fra året før. Totalt utgjorde forsvarsutgiftene 186 milliarder euro. Til sammenligning er 7-årsbudsjettet til EUs nye helseprogram EU4Health på 5,1 milliarder euro.

Teksten fortsetter under illustrasjonen.

eda-rapport-2019-forsvarsutgifter
Fra EDA-rapporten om forsvarsutgifter i 2019.

Forsvarsbyrået er mindre fornøyd med at det er blitt færre fellesinnkjøp i samarbeid med andre medlemsland. Nettopp slike koordinerte innkjøp av (fortrinnsvis) europeiskprodusert militærmateriell, har vært en vesentlig begrunnelse for «synergieffekten» PESCO og Det europeiske forsvarsfondet EDF skulle gi. Bare en femtedel av innkjøpene skjedde i samarbeid med andre EU-land, noe som er langt under målsettinga om en tredjedel av militærinvesteringene, og en nedgang på seks prosent fra 2018. 

Vil motstå helsepresset

I rapporten uttrykker byrået bekymring for at presset for å finansiere tiltak mot Covid-19 kan gå på bekostning av fortsatt massiv opprustning. EDA oppmuntrer derfor medlemsstatene til å motstå dette presset ved å utnytte EUs ulike initiativer på forsvarsfeltet. Dette vil være i tråd med anbefalingene i CARD-rapporten for 2020 som unionens forsvarsministre har gitt sin tilslutning til, heter det i konklusjonen.

Norge har en særskilt samarbeidsavtale med EDA som gir adgang til militære forsknings- og utviklingsprosjekter, noen av dem også i regi av PESCO. I sin langtidsplan for Forsvaret (Prop. 14 S (2020–2021)) tar Regjeringen «sikte på at Norge skal kunne delta i PESCO som omfatter samarbeidsprosjekter innenfor både det forsvarsindustrielle og forsvarspolitiske området». En leser kan lett forledes til å tro at PESCO er et tilforlatelig samarbeidsforum og ikke en forpliktende forsvarspakt.

EDA fungerer som administrativ krumtapp i sekretariatet for PESCO. Danmark deltar verken i EDA eller PESCO.

Stort bilde i toppen: En tysk Eurofighter Typhoon i aksjon. (SimoneVomFeld, Pixabay)

reLATERT

Se alle arrangementer

Et ydmyket Frankrike gir EU-hæren ny ammunisjon

20. sep. 2021

EU må finne og styrke sin sjel, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i sin årlige tale om unionens tilstand – State of the European Union. Det betyr å lade kanonene.

Katastrofen i Afghanistan skal sette fart på EU-hæren

06. sep. 2021

«Utenriksminister» Josep Borrell vil bruke fadesen i Afghanistan til å få fart på Europahæren.

Standpunkt 5-2017

15. juni 2021

Standpunkt 5-2017, publisert september 2017

Norge vil være EU-satelitt i kampen om verdensrommet

28. april 2021

Regjeringa vil ha EUs nye romprogram inn i EØS-avtalen. Romprogrammet sauser sammen sivile og militære formål på en måte som bryter med romfartsbyråets egne vedtekter. Programmets ambisjoner har direkte koblinger til EUs globale strategi og forsvarsfondet EDF.

Spenner Norge fast i EUs sikkerhetsbelte

26. mars 2021

I verdensbildet til regjeringa er EU svaret på alt, også når det gjelder å sikre vår trygghet og frihet. Selv når EU krenker folkeretten og havretten, og dermed vitale norske interesser.

Grensevaktstyrken vil bære våpen over hele Europa

24. mars 2021

Et skandaleombrust Frontex vil ha all-europeisk bæretillatelse.

EU er ikke all verden

17. mars 2021

Mens Sverige, Danmark og Finland «sitter på gangen» når EU forhandler for medlemslandene, er Norge en aktiv og selvstendig part i det internasjonale samfunnet.

Norge inn i EUs forsvarsfond likevel

15. feb. 2021

Norge blir likevel med i forsvarsfondet European Defence Fund (EDF), på tross av signaler om det motsatte høsten 2020.

Norge holder bakdøra åpen for forsvarsfondet EDF

15. okt. 2020

Norge dropper deltakelse i forsvarsfondet EDF, men ivrer likevel etter å hekte seg på prosjektene til forsvarspakten PESCO.

Macron og Trump danser tango fatal

25. nov. 2019

President Macron vil heller ha en målbevisst Europahær enn et «hjernedødt» NATO. Han byr opp president Donald Trump til dans med sitt ønske om massiv europeisk opprustning. Men tangoen kan ende i en paso doble i marsjtakt. Hvem skal Norge danse med da?

Ti tusen fjernpoliti i Schengens grenseland

15. nov. 2019

Snart kan et stort antall norske politifolk bli utkommandert til tjeneste for EUs fjernpoliti – en styrke som skal vokse til hele ti tusen mann innen 2027.

VETT 3-2019: EUs utvikling

01. okt. 2019

Nei til EUs skriftserie VETT nr. 3 2019 gir aktuelle perspektiver på energiunionen, euroen, EU-hæren, klima og brexit.