Olaf Gjedrem talte på Folkemøte på Bornholm

Folkemøtet på Bornholm er Danmarks Arendalsveke. Nestleiar Olaf Gjedrem var invitert av Folkebevægelsen mod EU til å delta for Nei til EU.

– På invitasjon frå dansk Folkebevægelse mod EU deltok eg på dette arrangementet. Mitt hovedbudskap var at den viktigaste grunnen til den sterke norske motstand var folkestyre. Om folkestyret vert svekka er dette eit betydeleg tap.

– Me opplever eit Brusselmiljø i EU som tiltek seg stadig større makt på bekostning av det enkelte land. Prosessane mot vedtak er ofte hemmelege og utan særleg folkeleg kontroll og ansvar. For innbyggjarane er dette farleg, skapar apati og tek bort trua på at dei eller våre mange ideelle organisasjonar kan innverka på dei politiske rammane for våre liv og verksemder.

– Dette er nok grunnen til at EU hater folkeavstemninger, for folket i mange EU land ynskjer ikkje å verta framandgjorde.

– I tillegg har Norge ein fri stilling i verdenssamfunnet som av eige initiativ kan utføra viktige prosessar i utlandet, og forma vår eigen framtid. Me kan vera miljøpådrivarar, klimaforkjemparar og langt på veg ha hand om vår eigen velferd, sikra god økonomisk utvikling og utvikla næringslivet.

Ut av EØS, for handelsavtale

– For å kunna gjera dette endå betre og ha tilstrekkelege verktøy, vil me oppheva EØS avtalen og få tilbake vår handelsavtale med EU.

– Me handlar stadig mindre med EU , og aukar handelen med andre land. EU treng våre varer og tenester like mykje som oss.

– Eg håpar  at våre visjonar også kan verta viktige for Danmark, slik at me igjen kan få eit tett samarbeid med vår gode nabo i sør.

– Folkebevægelsen trengs i Danmark, dei er viktige til å få folket med seg i ynskjet om å få makta tilbake til landet. EU skal ikkje bestemma alt, Brussel veit ikkje best. Eg takka dei for trufast innsats, inviterte dei til fortsatt samarbeid og ynskte dei lukke til.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU på fransk TV

21. sep. 2018

Internasjonal interesse for Nei til EU, Norge og Brexit.

Til EØS-avtalens forsvar

19. sep. 2018

«Det er velkjent at Nei til EU ønsker en handelsavtale i stedet for dagens EØS, men vi vil også stå sammen med EØS-tilhengerne for å forsvare forskjellene mellom EØS og et EU-medlemskap», skriver Kathrine Kleveland i Nationen i dag.

Vellykket EØS-konferanse i Tromsø

19. sep. 2018

Troms Nei til EU arrangerte en vellykket EØS-konferanse i Tromsø lørdag 15. september.

Frisk jernbanedebatt på Kulturhuset

14. sep. 2018

Statssekretær Anders Werp ville spandere kaffe på den som kunne påvise at det å overlate myndighet til EUs jernbanebyrå ERA kunne svekke togsikkerheten. Etter møtet må nok Werp gå til innkjøp av en kaffemaskin eller håpe på storkunderabatt hos Kaffebrenneriet.

Nytt flygeblad om EUs jernbanepakke

13. sep. 2018

Jernbanepolitikken skal styres fra Norge, ikke av EU!

Slik får du til fylkestingsvedtak

13. sep. 2018

Oppskrift for vedtak i fylkesting, kommunestyrer, med mer.

Ny bok – nytt EU – ny EU-kamp?

12. sep. 2018

Med jevne mellomrom er det tegn i tiden som antyder mulig ny EU-debatt her til lands. Varsler ei ny bok som lanseres i samarbeid med Tanke­smien Agenda at en ny EU-kamp er i emning?

Ny leder i Finnmark Nei til EU

11. sep. 2018

Britha Marie Stavang Berg ble valgt til leder i Finnmark Nei til EU på årsmøte i Lakselv 8. september. Sammen med seg får hun et godt styre med både nye og gjenvalgte styremedlemmer.

Ny leder i Finnmark Nei til EU

11. sep. 2018

Britha Marie Stavang Berg ble valgt til leder i Finnmark Nei til EU på årsmøte i Lakselv 8. september. Sammen med seg får hun et godt styre med både nye og gjenvalgte styremedlemmer.

Uka som gikk: Nei til jernbanediktat fra EU

07. sep. 2018

Regjeringen vil la EU ta kontroll over norsk jernbane og sikkerheten på skinnene. Islendingene mobiliserer mot EU-styring av energien. Portugal trosset EUs råd og skapte økonomisk framgang.

Norway is closer to London than Brussels

06. sep. 2018

We knew leaving the EU would be a mess, but a clean Brexit should strengthen future relations between Britain and Norway.

– Vi kan få brexit utan avtale til å fungere

05. sep. 2018

Storbritannia inn i EØS vil vere sklibrett tilbake i EU. Brexit basert på WTO-regelverket kan faktisk ende opp med å verte ein brexit som lova, meiner Lee Rotherham, direktør for tankesmia The Red Cell.