Olaf Gjedrem talte på Folkemøte på Bornholm

Folkemøtet på Bornholm er Danmarks Arendalsveke. Nestleiar Olaf Gjedrem var invitert av Folkebevægelsen mod EU til å delta for Nei til EU.

– På invitasjon frå dansk Folkebevægelse mod EU deltok eg på dette arrangementet. Mitt hovedbudskap var at den viktigaste grunnen til den sterke norske motstand var folkestyre. Om folkestyret vert svekka er dette eit betydeleg tap.

– Me opplever eit Brusselmiljø i EU som tiltek seg stadig større makt på bekostning av det enkelte land. Prosessane mot vedtak er ofte hemmelege og utan særleg folkeleg kontroll og ansvar. For innbyggjarane er dette farleg, skapar apati og tek bort trua på at dei eller våre mange ideelle organisasjonar kan innverka på dei politiske rammane for våre liv og verksemder.

– Dette er nok grunnen til at EU hater folkeavstemninger, for folket i mange EU land ynskjer ikkje å verta framandgjorde.

– I tillegg har Norge ein fri stilling i verdenssamfunnet som av eige initiativ kan utføra viktige prosessar i utlandet, og forma vår eigen framtid. Me kan vera miljøpådrivarar, klimaforkjemparar og langt på veg ha hand om vår eigen velferd, sikra god økonomisk utvikling og utvikla næringslivet.

Ut av EØS, for handelsavtale

– For å kunna gjera dette endå betre og ha tilstrekkelege verktøy, vil me oppheva EØS avtalen og få tilbake vår handelsavtale med EU.

– Me handlar stadig mindre med EU , og aukar handelen med andre land. EU treng våre varer og tenester like mykje som oss.

– Eg håpar  at våre visjonar også kan verta viktige for Danmark, slik at me igjen kan få eit tett samarbeid med vår gode nabo i sør.

– Folkebevægelsen trengs i Danmark, dei er viktige til å få folket med seg i ynskjet om å få makta tilbake til landet. EU skal ikkje bestemma alt, Brussel veit ikkje best. Eg takka dei for trufast innsats, inviterte dei til fortsatt samarbeid og ynskte dei lukke til.

reLATERT

Se alle arrangementer

Hva brexit lærer oss om selvrespekt

12. juli 2018

Vi skal vise respekt for EU. Men framfor alt skal vi ha selvrespekt!

Erna Solberg over alle stolper

10. juli 2018

«EØS-avtalen er en stolpe i norsk politikk», insisterer Erna Solberg. Hun forbigår at vetoretten er en hovedstolpe i den samme EØS-avtalen.

Uka som gikk: EU ødelegger internett, vil ha egen hær og slåss om migranter

28. juni 2018

EU-toppmøtet denne uken har uløselige utfordringer med migrasjon. EU-parlamentets opphavsrettsregler ødelegger internett, men militærsamarbeidet har framgang.

Maktkampen om ACER

25. juni 2018

EU vil gi energibyrået ACER mer makt, spørsmålet er hvor mye mer. Barth Eide selger skinnet før bjørnen er skutt.

Til høsten har KrF valget

20. juni 2018

Hvorfor kviste NSB til fordel for Deutsche Bahn, Frankrikes SNCF og Hong Kong-selskapet MTR?

Når folket er brysomt

15. juni 2018

Det er så fort gjort at vi tar med oss følelsene våre når vi skal stemme. Sånn som vi tydeligvis har gjort to ganger før.

Klimaavtalen med EU må gi rom for norsk jord- og skogbruk

12. juni 2018

Norge kan ikke akseptere en klimaavtale med EU som begrenser mulighetene for økt matproduksjon og økt bruk og planting av skog til klimaløsninger og verdiskapning. Uttalelse fra Nei til EUs styre 9. juni 2018.

Advokater klare til Acer-søksmål

11. juni 2018

Nei til EU har nå inngått avtale med advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall om å forberede søksmål for å få kjent Stortingets Acer-søksmål ugyldig.

Personvern som våpen i informasjonskrigen

08. juni 2018

EU vil la halvstatlige organer definere hvilke deler av den frie informasjonsstrømmen som bør strupes for å «beskytte oss mot desinformasjon».

Island: Acer vil kunne ødelegge konkurranseevnen

08. juni 2018

– Islandsk Acer-medlemskap medfører en betydelig risiko for Islands økonomi og vår levestandard, sier Bjarni Jónsson.

Marsjerer i takt med EUs forsvarspakt

07. juni 2018

Forsvarspakten Pesco er under rask oppbygging. Regjeringa vil ha Norge tettest mulig på EUs militære samarbeid, på tross av at forsvarspolitikken ikke er del av EØS-avtalen.

– Nesten alle islendinger er mot overføring av makt til Acer

05. juni 2018

– For det store flertallet er det egentlig ganske likegyldig om små nasjoner overhodet eksisterer eller ikke, sier Haraldur Ólafsson, leder av nei-organisasjonen Heimssýn i denne videoen.