Olaf Gjedrem talte på Folkemøte på Bornholm

Folkemøtet på Bornholm er Danmarks Arendalsveke. Nestleiar Olaf Gjedrem var invitert av Folkebevægelsen mod EU til å delta for Nei til EU.

– På invitasjon frå dansk Folkebevægelse mod EU deltok eg på dette arrangementet. Mitt hovedbudskap var at den viktigaste grunnen til den sterke norske motstand var folkestyre. Om folkestyret vert svekka er dette eit betydeleg tap.

– Me opplever eit Brusselmiljø i EU som tiltek seg stadig større makt på bekostning av det enkelte land. Prosessane mot vedtak er ofte hemmelege og utan særleg folkeleg kontroll og ansvar. For innbyggjarane er dette farleg, skapar apati og tek bort trua på at dei eller våre mange ideelle organisasjonar kan innverka på dei politiske rammane for våre liv og verksemder.

– Dette er nok grunnen til at EU hater folkeavstemninger, for folket i mange EU land ynskjer ikkje å verta framandgjorde.

– I tillegg har Norge ein fri stilling i verdenssamfunnet som av eige initiativ kan utføra viktige prosessar i utlandet, og forma vår eigen framtid. Me kan vera miljøpådrivarar, klimaforkjemparar og langt på veg ha hand om vår eigen velferd, sikra god økonomisk utvikling og utvikla næringslivet.

Ut av EØS, for handelsavtale

– For å kunna gjera dette endå betre og ha tilstrekkelege verktøy, vil me oppheva EØS avtalen og få tilbake vår handelsavtale med EU.

– Me handlar stadig mindre med EU , og aukar handelen med andre land. EU treng våre varer og tenester like mykje som oss.

– Eg håpar  at våre visjonar også kan verta viktige for Danmark, slik at me igjen kan få eit tett samarbeid med vår gode nabo i sør.

– Folkebevægelsen trengs i Danmark, dei er viktige til å få folket med seg i ynskjet om å få makta tilbake til landet. EU skal ikkje bestemma alt, Brussel veit ikkje best. Eg takka dei for trufast innsats, inviterte dei til fortsatt samarbeid og ynskte dei lukke til.

reLATERT

Se alle arrangementer

Transfer of authority to EU agencies violates the Constitution and the EEA Agreement

15. nov. 2018

Statement from the No to EU Congress 2018: The EU is expanding based on expert leverage and complex procedures in order to circumvent the rule of law and national control mechanisms.

Er bankinnskuddene dine trygge?

14. nov. 2018

Fjorårets mottager av Dag Seierstad-stipendet, Thomas Bæk Jahreie, skriver om sin masteroppgave om EUs innskuddsgaranti og hva en norsk tilpasning betyr. Nå kan du søke på årets stipend!

Myndighetsoverføring til EU-byråer bryter med Grunnloven og EØS-avtalen

14. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: EU bygges på en grunnmur av ekspertmakt og innfløkte prosedyreregler for å omgå folkestyret og nasjonalstatenes alminnelige kontrollmekanismer.

Stortinget må bruke vetoretten mot Jernbanepakke IV

12. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Uansett om man støtter jernbanereformen eller ikke, burde man kunne enes om at jernbanepolitikk er noe vi trenger demokratisk og nasjonal kontroll over.

Nei til EUs landsmøte: – Grunnlaget for EØS-avtalen er i ferd med å briste

11. nov. 2018

Nyheten om at Fellesforbundets største avdeling nå går mot EØS-avtalen vil skape en helt ny bevegelse i EØS-debatten og landsmøtet gav en tydelig marsjordre om å styrke og videreutvikle samarbeidet med fagbevegelsen i Norge og Europa.

– Regjeringa må ikkje skubbe EØS-avtalen framfor seg!

10. nov. 2018

– Fagforbundet arbeider for å ivareta og styrke eit godt arbeidsliv. Vi arbeider mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sa Ingrid Buset frå Fagforbundet i si helsing til Nei til EU sitt landsmøte.

Kraftsamling for nei-alliansen

09. nov. 2018

På Nei til EUs landsmøte møtes to hundre delegater, ansatte, gjester og representanter fra våre gode samarbeidsorganisasjoner. Audun Lysbakken, Per Olav Lundteigen og Bjørnar Moxnes hilset landsmøtet.

Kathrine Kleveland: – Nå har KrF muligheten til å sikre norsk suverenitet

09. nov. 2018

Nei til EUs landsmøte 2018 er nå i gang og leder Kathrine Kleveland stiller krav til KrF i regjeringsforhandlingene.

Kathrine Klevelands ledertale

09. nov. 2018

Nei til EU-leder Kathrine Klevelands tale ved åpningen av landsmøtet i Sarpsborg 9. november 2018.

- EØS har gitt uventede virkninger

09. nov. 2018

- Det er helt opplagt at SFO kan bli skattelagt. Det finnes nærliggende private tilbud, SFO er ikke obligatorisk og det er høy egenbetaling. ESA har sagt at dette skal gå fri, men det tror jeg er fordi de sitter der nede i Brussel og ikke aner hvordan SFO drives, sier LOs tidligere sjeføkonom Stein Reegård.

– Opplagt inngripende myndighetsoverføring

08. nov. 2018

– Det er nokså opplagt at vi ikke står overfor en lite inngripende overføring av myndighet, sier jussprofessor Hans Petter Graver.

Brussel kan få mer makt over arbeidslivet

08. nov. 2018

Regjeringa avviser at den nye arbeidsmyndigheten ELA vil få overnasjonal myndighet. Men hva skal man med et svært EU-byrå som ikke har myndighet?