Olaf Gjedrem talte på Folkemøte på Bornholm

Folkemøtet på Bornholm er Danmarks Arendalsveke. Nestleiar Olaf Gjedrem var invitert av Folkebevægelsen mod EU til å delta for Nei til EU.

– På invitasjon frå dansk Folkebevægelse mod EU deltok eg på dette arrangementet. Mitt hovedbudskap var at den viktigaste grunnen til den sterke norske motstand var folkestyre. Om folkestyret vert svekka er dette eit betydeleg tap.

– Me opplever eit Brusselmiljø i EU som tiltek seg stadig større makt på bekostning av det enkelte land. Prosessane mot vedtak er ofte hemmelege og utan særleg folkeleg kontroll og ansvar. For innbyggjarane er dette farleg, skapar apati og tek bort trua på at dei eller våre mange ideelle organisasjonar kan innverka på dei politiske rammane for våre liv og verksemder.

– Dette er nok grunnen til at EU hater folkeavstemninger, for folket i mange EU land ynskjer ikkje å verta framandgjorde.

– I tillegg har Norge ein fri stilling i verdenssamfunnet som av eige initiativ kan utføra viktige prosessar i utlandet, og forma vår eigen framtid. Me kan vera miljøpådrivarar, klimaforkjemparar og langt på veg ha hand om vår eigen velferd, sikra god økonomisk utvikling og utvikla næringslivet.

Ut av EØS, for handelsavtale

– For å kunna gjera dette endå betre og ha tilstrekkelege verktøy, vil me oppheva EØS avtalen og få tilbake vår handelsavtale med EU.

– Me handlar stadig mindre med EU , og aukar handelen med andre land. EU treng våre varer og tenester like mykje som oss.

– Eg håpar  at våre visjonar også kan verta viktige for Danmark, slik at me igjen kan få eit tett samarbeid med vår gode nabo i sør.

– Folkebevægelsen trengs i Danmark, dei er viktige til å få folket med seg i ynskjet om å få makta tilbake til landet. EU skal ikkje bestemma alt, Brussel veit ikkje best. Eg takka dei for trufast innsats, inviterte dei til fortsatt samarbeid og ynskte dei lukke til.

reLATERT

Se alle arrangementer

Derfor kan vi fortsatt selge fisk til EU uten EØS-avtalen

19. feb. 2019

Seks grunner til at vi kan selge fisken vår til EU uten EØS.

EØS-debatt i Dagsnytt 18

15. feb. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland debatterte EØS-avtalen i Dagsnytt 18 12. februar. Motdebattant var Steinar Juel fra Civita.

Striden om Kielferja

15. feb. 2019

Hva skjedde med sjøfolka på Kielferja som skulle flagges ut?

AP skjerper språkbruken

14. feb. 2019

Er det EØS som bekymrer Støre – eller er det oppslutningen om EØS som bekymrer?

Kur mot mareritt

12. feb. 2019

Det vi kan lære av det Storbritannia opplever nå, er at det er livsfarlig å bli EU-medlem. Det er et mareritt å komme seg ut.

Et Arbeidslivsbyrå for enda mer «fri flyt»

08. feb. 2019

Arbeidslivsbyrået ELA, som EU vil ha på beina snarest mulig i 2019, har til overordnet formål å gjøre den europeiske arbeidskrafta enda mer «mobil» enn den allerede er i dag.

Nyttig møte med landets nest største industri

08. feb. 2019

Norsk EU-motstand, landbruks- og fiskeripolitikk og viktigheten av handelsadgang til Europa var noen av temaene da Nei til EU møtte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Klart vi kan handle med EU uten EØS

08. feb. 2019

Handelstall og WTO-regler tilbakeviser skremselsargumentene for EØS-avtalen.

Et tannløst ELA?

07. feb. 2019

LO-kongressen krevde forrang for norsk lovgivning på arbeidslivets område og norske tariffavtaler. EUs arbeidslivbyrå ELA er et sentralt ledd i det helt motsatte, at landenes sjølråderett på dette området oppheves. Om ELA feller noen myndighetstenner nå, så er det for å gi plass for nye, kvassere og sterkere tenner i neste omgang.

– Nødvendig med mer kunnskap om EØS-alternativ

05. feb. 2019

– Nei til EU mener det er nødvendig å skaffe mer kunnskap og undersøke nye muligheter for norske handelsrelasjoner med Europa, sa Kathrine Kleveland under høringen om EØS-utredning på Stortinget 4. februar.

NHOs dommedag

05. feb. 2019

NHO-direktør Tore Myhre er en ridder av den gamle sorten. Storbritannia må reddes fra Brexittilhengerne som ikke har noen skrupler med å kaste landet ut i kaos.

PESCO gir trange kår for nøytralitetspolitikk

31. jan. 2019

Alliansefrihet og EU-medlemskap lar seg vanskelig forene.