På landsmøte hos nei-venner i Danmark

Folkebevægelsen mod EU i Danmark hadde landsmøte siste helgen i oktober i Århus. Fra Norge deltok Kathrine Kleveland og Helle Hagenou fra Nei til EU, mens Syver Zachariassen og Eirik Fenstad Thorbjørnsen deltok fra Ungdom mot EU.

Den største diskusjonen på landsmøtet dette året var hvorvidt Folkebevægelsen mod EU skulle gå i valgteknisk samarbeid med Enhedslisten til EU-parlamentet i 2019. Det var bekymring for at Folkebevægelsen ville bli borte ved et samarbeid og at det ville skremme noen at en knyttet seg så sterkt til Enhedslisten. På den andre siden ble det vist til positiv erfaring med listesamarbeid og bekymring for at ingen EU-skeptikere fra Danmark skulle komme inn uten et slikt samarbeid. Alle andre EU-land har sine EU-skeptikere i EU-parlamentet. Landsmøtet vedtok listesamarbeid med cirka 60 prosent flertall.

Poul Dissing får overrakt Træskoprisen fra Rina Ronja Kari som representerer Folkebevægelsen mod EU i EU-parlamentet

Den folkekjære sangeren og musikeren Povl Dissing fikk den danske Folkebevægelsens mod EUs tradisjonsrike treskopris som takk for sin lange innsats for nei-saken.
- Mine sange og min musik er jo min måde at vise min modstand mod EU. Jeg er glad for, at det kan gøre en forskel, sa han da han fikk prisen.

Den internasjonale treskopris gikk til det britiske folk etter brexit. Det var det mest EU-skeptiske medlem i det britiske parlament, Sir Bill Cash leder for det britiske parlaments Europautvalg som tok i mot prisen på britenes vegne. Bill Cash har kjempet mot EU i mer enn 30 år, og har blant annet vært leder for det europeiske EU-kritiske nettverket TEAM.

Lave og Bill
Sir Bill Cash fikk overakt den internasjonale Træskoprisen fra Lave Broch, og holdt takketale med glød

Bill Cash trakk i sin takketale fram at hans familie så langt tilbake som 1867 kjempet for stemmerett for arbeiderklassen, og at det var demokrati det hele dreide seg.

Ellers var landsmøtet opptatt av "EU ud av kommunerne". Det var blant annet en paneldebatt med EU-kritiske representanter som Ditte Staun, fra Skive. (Hun kommer forøvrig til Norge neste helg i forbindelse med Kvinnekonferansen.)Paneldeltagerne snakket om anbudsproblematikk mm.

 

Lis Jensen, tidligere EU-parlamentsmedlem fra Jammerbukt, hadde et innlegg i debatten om Gjenbruk mod EU i Jammerbukt, der de tjener penger på skikkelige gjenbruksting. Hun fortalte om  samhold og kameratskap. - Det er tungt, men moro og vi selger også politiske budskap, sa hun og fortalte om høyere neiflertall i forbindelse med folkeavstemningen om rettsforbeholdet i 2015. Lis Jensen ønsker også EU ut av regionene.

Flagger for treskoprisen
Landsmøtet hilser Sir Bill Cash med britiske og danske flagg og ønsker seg Daxit.

Både Ungdom mot EU og Nei til EU holdt hilsningstale og Kathrine Kleveland takket for samarbeid, og trakk fram at for første gang på de sju gangene Nei til EU har gjennomført kandidatundersøkelse er det nei-flertall mot EU også på Stortinget i Norge.

reLATERT

Se alle arrangementer

Valgfrihet også om EØS?

13. sep. 2019

Skal vi gå videre med en EØS-avtale, som binder oss til regelverket for EUs indre marked og på det viset underordner oss nyliberalismen som politiske system, spør Idar Helle.

EU blir aldri rødt eller grønt

13. sep. 2019

«Nå går EU mot venstre» er overskriften på Kjetil Wiedswangs kommentar i DN 11. september. Har den ellers oppvakte Wiedswang latt seg forvirre av det turbulente kommune- og fylkestingsvalget her hjemme?

Norsk gass holder trykket oppe i energiunionen

29. aug. 2019

Et nytt prosjekt skal føre norsk gass til Polen og de baltiske statene, tvers igjennom Danmark og Østersjøen. Samtidig strammer EU grepet overfor gassleverandører som Norge – og særlig Russland.

Maastricht-traktaten har skylda for EU-motstanden i Italia

13. aug. 2019

– Det skjedde noe i Italia etter at EU vedtok Maastricht-avtalen i 1991, sa professor emeritus Steinar Stjernø fra OsloMet når han besøkte Nei til EUs styre 9. august.

Mye mer ACER

13. juli 2019

Sommerens skumleste oppfølger er EUs Energipakke 4.

Nye oppgaver for ACER

28. juni 2019

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene.

Strømmen styres av EU

25. juni 2019

Det reviderte elektrisitetsdirektivet, som er del av EUs nye energipakke 4, fjerner all tvil: strømmen styres av EU.

En sosial pilar i EU?

19. juni 2019

Halvannet år er gått siden EU lanserte den europeiske pilaren for sosiale rettigheter på toppmøtet i Gøteborg. Har forventningene blitt innfridd? Eller kommer det sosiale spørsmålet til å forbli en verkebyll for unionen, seks tiår etter at det første gang ble satt på dagsorden?

Mellem tar seg friheter

13. juni 2019

EUs såkalte friheter er ikke våre friheter. EUs fire friheter handler om å skape verdens mest konkurransedyktige region.

EU-valg i Norge og EU

31. mai 2019

EU-valget sist helg ga et EU-parlament med sterkere polarisering og fragmentering, men først og fremst en større usikkerhet om veien videre for EU.

Strasbourg stempelstasjon

29. mai 2019

Det nye EU-parlamentet vil ikke bremse integrasjonen. Det bærer bud om mer konflikt i unionen.

Det markedsliberale overtaket i EU og EØS

29. mai 2019

Da europeiske sosialdemokrater gjorde EU-traktater til de herskende tankene.