Faksimile fra spalten "Orientering" i Klassekampen 15.06.24.

Parlament uten stemmer

Hva er legitimiteten til EU-parlamentet som folkevalgt forsamling når halvparten av velgerne ikke stemmer?

Etter EU-parlamentsvalget er tautrekkingen i gang om hvem som skal bli unionens nye presidenter for kommisjonen, rådet og parlamentet, samt EUs høykommissær for utenrikssaker. Parlamentet velger bare sin egen president, og skal godkjenne EU-kommisjonen, men alle toppvervene skal bekles på nytt.

Lederne for Tyskland, Frankrike og Italia, de tre største økonomiene i EU, møttes på torsdag til uformelle samtaler under G7-møtet i Italia. På mandag samles stats- og regjeringssjefene fra EU-landene i Brussel til et middagsmøte for å diskutere posisjonene. Mye tyder på at Ursula von der Leyen får en ny periode som president for den mektige EU-kommisjonen, men det kan komme uventende vendinger. I 2019 ble hun selv utpekt av EU-lederne på tross av at den konservative partigruppen EPP og sosialdemokratene S&D hadde frontet helt andre kandidater.

Ursula von der Leyen tilhører EPP, som stadfestet sin posisjon som den største gruppen i EU-parlamentet. Med framgangen for ytre høyre, og tilbakegangen for sosialdemokratene, de liberale og de grønne, kan EPP nå finne flertall både på høyresiden og mot sentrum.

Rett etter valgseieren erklærte EPP-leder Manfred Weber at vedtaket om å forby salg av biler med forbrenningsmotor etter 2035 var et feilgrep og måtte reverseres. Det er et varsel om hvordan EPP kan navigere på høyresiden, og at EUs klimapolitikk kan bli svekket. En slik omkamp vil derimot være i strid med Ursula von der Leyens politiske program, og er ikke noe parlamentet alene kan vedta.

 

Framgangen for ytre høyre-partier, ikke minst i Frankrike og Tyskland som har mange representanter, er den tydeligste tendensen i det nye EU-parlamentet. Samtidig er det mest slående ved valget at nesten halvparten av de 370 millioner velgerne unnlot å bruke stemmeretten. Valgdeltagelsen på bare 51 prosent er omtrent som i 2019, da 50,6 prosent stemte. Dermed føyer årets valg seg inn i rekken av EU-valg der fryktelig mange ikke bruker stemmeretten, med 2014 som et bunnår da kun 42,6 prosent stemte.

Valgdeltagelsen varierer fra land til land, men gjennomgående er det færre som stemmer i EU-valget enn i nasjonale valg. Når bare 51 prosent deltar er det også lavere enn i USA, der 66 prosent stemte i presidentvalget i 2020.

I alle de nordiske EU-landene er det nedgang i valgdeltagelsen siden 2019. Den er spesielt lav i Finland, der bare 40,4 prosent stemte. I Danmark, som tradisjonelt ligger høyt over EU-snittet, falt valgdeltagelsen fra 66 prosent i 2019 til 58,2 prosent. Uvanlig mange dansker stemte dessuten blankt, i det som tolkes som en protest mot mangel på EU-kritiske kandidater. 

Blant de store EU-landene var det en markant nedgang i valgdeltagelsen både i Spania og Italia.

 

Den lave valgdeltagelsen svekker legitimiteten til EU-parlamentet, og er uttrykk for avmaktsfølelse blant velgerne og at parlamentet oppleves som fjernt fra EU-borgernes hverdag. Det hjalp lite at EU-parlamentet brukte 423 millioner kroner på informasjon og reklame foran valget.

Tilliten til parlamentet er svekket av korrupsjonsskandalen Qatargate, der Qatar og Marokko har kjøpt seg innflytelse i Brussel. Etterforskningen involverer flere EU-parlamentarikere. EU-parlamentet er beryktet for høy godtgjørelse og andre goder som en del representanter har utnyttet i overkant. Reisesirkuset mellom Brussel og Strasbourg, der parlamentet har plenumsmøter, koster dyrt og gir et stort klimaavtrykk. EU-parlamentet har dessuten blitt en arena for avdankede politikere og kandidater av det mer kuriøse slaget. Alt dette tærer på parlamentets troverdighet.

Når halvparten ikke stemmer er det et demokratisk problem i seg selv, men også et symptom på strukturelle mangler ved parlamentet og EU-systemet. EU-parlamentet har en mer begrenset rolle enn vårt folkevalgte storting. Nye lover må normalt vedtas av både parlamentet og ministrene i rådet, og det er bare EU-kommisjonen som kan foreslå nye lover. Parlamentet har heller ikke formell myndighet på enkelte sentrale områder, som utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Ved siden av EU-kommisjonen utøver EUs sentralbank i Frankfurt og EU-domstolen i Luxembourg en betydelig overnasjonal myndighet, uten at de stilles til demokratisk ansvar gjennom valg.

Et annet grunnleggende poeng er at det ikke er noen felles offentlighet i EU, heller ikke etter digitaliseringen og sosiale medier. Valget i forrige uke var i realiteten ikke ett EU-valg, men mange nasjonale valg med ulik dagsorden. EU-parlamentets tragedie som folkevalgt organ er at det ikke finnes et europeisk demos det kan representere.

 

For noen år siden intervjuet jeg Søren Søndergaard, som både har vært EU-parlamentariker for Folkebevægelsen mod EU og medlem av det danske Folketinget. Han fortalte at han som folketingsmedlem ofte ble stoppet i den lokale matbutikken av folk som lurte på saker. Som EU-parlamentariker opplevde han bare sleivete kommentarer om at han var hjemme på lang ferie eller hadde blitt prøveløslatt. «Det er ingen som sier noe om hva som foregår i EU, fordi det vet de ikke og bryr seg ikke noe om», fortalte Søndergaard.

Han oppsummerte EU-parlamentets situasjon på denne måten: «EU-parlamentet fungerer ikke i et tomrom, men i et annet rom enn den demokratiske deltagelsen. Det er ikke fru Hansen eller herr Berg på Coop-butikken som påvirker. Går jeg ned til en av kafeene på Luxembourg-plassen rett utenfor her, er det ingen som kjenner meg.»

Artikkelen er trykt i Klassekampen 15. juni 2024.

Stort bilde i toppen: Faksimile fra spalten "Orientering" i Klassekampen 15.06.24.

reLATERT

Se alle arrangementer

Naturens nei

01. juli 2024

EUs nye femårsstrategi viser hvorfor miljøargumentene mot EU er styrket siden 1994.

Høyresving i EU-parlamentet

21. juni 2024

EU-parlamentsvalget 2024 og hva det kan bety for EUs politikk de neste årene.

EU-borgerne vendte ryggen til EU-valget 

10. juni 2024

Deltagelsen i valget til EU-parlamentet ble igjen svært lavt. Nesten halvparten av velgerne unnlot å bruke stemmeretten. 

Venter framgang for ytre høyre-partier

05. juni 2024

Den danske Folkebevægelsen mod EU venter at ytre høyre vil gå kraftig fram i EU-parlamentsvalget 6.–9. juni, i en valgkamp som har handlet mest om forsvars- og sikkerhetspolitikk.  

Foran valget til EU-parlamentet

31. mai 2024

Hvilken rolle spiller EU-parlamentet, og hva er forventningene til valget sett fra Danmark? Se webinaret onsdag 5. juni klokka 11.00 her!

Byrået for demokrati

21. mai 2024

Tanken om å styrke folkestyret i Europa gjennom enda et byråkratisk organ har mange motsetninger.

Farvel, Paris

07. mai 2024

EUs nye kuttpolitikk stanser klimatiltak og baner vei for Marine Le Pen.

EUs usolidariske asyl- og migrasjonspakt

03. mai 2024

I en tid med menneskerettighetsbrudd, krig og klimakrise. Er dette virkelig tidspunktet hvor EU skal gjøre det enda vanskeligere å søke asyl?

Kan EU erstatte Nato?

03. april 2024

En europeisk forsvarsgaranti er lite annet enn en ønskedrøm på ja-sida.

Grønn pakt i fare

14. mars 2024

Det er ikke klimamålene, men metodene bak dem som gjør at EUs grønne skifte kjører seg fast.

EU-politikere vil ha tilgang til folkets sparepenger

28. feb. 2024

Pengebingen tømmes fort i EU. Sentrale franske og tyske politikere vil derfor ha lettere tilgang til pensjonsmidler og sparepenger som tilhører vanlige europeere.

Union og utopia

28. feb. 2024

Hva kunne vært mulig med et ganske annet politisk flertall i EU?