NtEU Facts: The European Free Trade Association (EFTA)

EFTA has established one of the world’s most comprehensive networks of Free Trade Agreements, FTAs, with 25 free trade agreements (covering 36 countries, in addition to the EU). This is a translation of NtEU facts no. 5 in 2013.

Background

Free trade agreements are a recurring topic in the debate about Norway’s relationship with the EU. Most of Norway’s international trade agreements have been initiated through the EFTA Free Trade Association.

The member countries of EFTA are Norway, Iceland, Switzerland and Lichtenstein.

The European Free Trade Association (EFTA) was founded on 4 January 1960 by Austria, Denmark, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and the United Kingdom to promote free trade and economic integration for the benefit of its four member states. Subsequently, other states joined, but most have since left EFTA and joined the EU.

Today, the EFTA member states are Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. EFTA has trade agreements with more than 35 countries on all continents. More than 70 per cent of EFTA’s trade is with EU countries. On the other hand, the EFTA countries are the EU’s number three trading partner in terms of trade in goods.

EFTA is an intergovernmental cooperation. EFTA is responsible for managing:

• The EFTA Convention, the legal basis for the organisation.
• A worldwide network of free trade and partnership agreements.
• The EEA agreement.

EFTA’s free trade agreements

eftas_frihandelsavtaler
The EFTA Convention

The Convention covers the trade agreements between the four member states, and it is the legal framework for EFTA as an organisation. Originally, the main goal was a framework for the liberalisation of trade in goods between the member states. Since the 1960s, it has developed and broadened through the addition of more agreements on the free movement of goods, labour and education.

The current convention came into force in 2002 after an expansion of EFTA’s policy areas and scope. The most important changes are in the following areas:

• Free movement of persons and the opening of the labour market on certain conditions
• Investments, services, government procurements and agriculture
• The movement of capital
• Intellectual property

EFTA’s trade agreements

EFTA has established one of the world’s most comprehensive networks of Free Trade Agreements, FTAs, with 25 free trade agreements (covering 36 countries, in addition to the EU). An FTA is a region where the member countries have agreed to:

• Free trade in industrial goods, including fish and other marine products
• Liberalisation of the trade in processed agricultural products
• Regulations concerning tariffs, intellectual property rights and currency trading
• Regulations concerning competition and currency exchange

Norway also emphasises human rights, labour rights, the environment, cultural diversity, corporate social responsibility and sound public management in relation to EFTA’s FTAs.
As regards trade in agricultural products, this is often managed through bilateral agreements between states. Some FTAs also cover the liberalisation of services, investments and/or government procurements. This is particularly common in the FTAs with South American countries and Ukraine, as well as several Far Eastern countries.
EEA

Norway, Iceland and Liechtenstein have established the European Economic Area (EEA), while Switzerland has bilateral agreements with the EU. Through the EEA Agreement, Norway participates in the EU’s single market and the four freedoms: free movement of goods, labour, capital and services.

Norway, Iceland and Liechtenstein cooperate in EFTA’s Standing Committee, which is the governing body on the EFTA side for handling questions relating to the EEA Agreement. The primary purpose of the committee is to act as a forum in which the EEA EFTA states consult one another and arrive at a common position before meeting with the EU in the EEA Joint Committee and the EEA Council. EFTA Surveillance Authority (ESA) ensures that Iceland, Liechtenstein and Norway respect their obligations under the EEA Agreement.

The EFTA Court serve similar purposes with regard to the EFTA EEA countries as the European Court of Justice does in the EU. The EFTA Court is, in particular, competent to decide:

• Actions brought by ESA against an EFTA State for infringement of the EEA Agreement
• Actions concerning the resolution of disputes between two or more EFTA States
• Actions for nullity brought by an EFTA State or an individual or legal person against a decision by ESA
• Actions for failure to act brought by an EFTA State or a natural or legal person against ESA.
• Advisory opinions at the request of a national court of an EEA/EFTA State.

EFTA’s institutions

The EFTA Council is the highest governing body of EFTA. It holds regular meetings in Geneva. The Council usually meets twice a year at ministerial level. The role of Council Chair alternates between member countries every six months.

The EFTA Secretariat is headquartered in Geneva. It is responsible for the cooperation between the four EFTA countries, for supporting the Council and negotiating FTAs with non-EU countries. EFTA also has an office in Brussels that handles questions relating to the EEA Agreement. The EFTA Statistical Office is in Luxembourg.

MPs from EFTA countries have met informally since 1963, and this cooperation was formalised in 1977 by establishing a separate committee. Since the entry into force of the EEA Agreement in 1994 there have in fact been two EFTA Parliamentary Committees: one committee that deals with EEA-related matters, and one committee that deals with all other matters. The two committees have a slightly different composition, in part regarding the numbers of members, and in part because Switzerland has observer status in the EEA-related committee. In practice, they have joint meetings and mostly function as a single committee. The committees have advisory status.

The Consultative Committee is a forum for trade unions and employers’ organisations. It writes opinions and resolutions that are presented to the various authorities and bodies. Among other things, it discusses social issues relating to the EEA Agreement.

Translated by Gaute Lund

Sources:

www.efta.int
www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/tema/frihandelsavtaler/efta.html?id=438841
www.neitileu.no
NOU 2012:2, Utenforoginnenfor (Norwegian Official Report 2012:2, ‘Outside and inside’)
Sources in the EES/EFTA section of the Norwegian Department of Foreign Affairs

reLATERT

Se alle arrangementer

Lemfeldig om EØS-avtalen

07. jan. 2021

Det er urovekkende hvis tidligere ESA-presidenter var uvitende om hva som lå i mandatet de hadde som voktere av EFTA-pilaren i EØS.

Internasjonalt samarbeid som metter

14. okt. 2020

Nei til EU gratulerer Verdens matvareprogram med fredsprisen. Verdens matvareprogram er en verdig, viktig og riktig mottager av årets fredspris.

Grønnvask og pandemi setter fart på monopolenes Europa

14. aug. 2020

Med koronakrisa som ekstra drivkraft, forbereder EU seg på å omdefinere statsstøttereglene og antitrust-bestemmelsene. Et Europa underlagt et fåtall monopolselskaper rykker nærmere.

Gi urfolk plass ved forhandlingsbordet

09. aug. 2020

9. august er verdens urbefolkningsdag, en av dagene FN bruker til å sette fokus på saker verdenssamfunnet må endre til det bedre.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

This is the end

27. april 2020

Coronaen herjer, Norge er så å si stengt ned. Kanskje klarer vi å stanse epidemien, men hva blir ettervirkningene?

Storebror EU strammer grepet om «søster Afrika»

10. mars 2020

Tilgang til Afrikas ressurser er et «grønt» sikkerhetsspørsmål for EU. Unionen satser derfor hardt på et strategisk partnerskap med det afrikanske kontinentet.

Ny vår for EFTA i jubileumsåret?

18. feb. 2020

Frihandelsforbundet EFTA runder 60 år. Det som en gang var Vest-Europas største handelsblokk har blitt en europeisk lilleputt i skyggen av EU. Kan EFTA få en ny vår?

Vett 1 2020: ABC om EØS og handel

07. jan. 2020

Det du trenger å vite om handel med EU og markedsadgang uten EØS på 48 sider.

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.

Ny rapport: Sjømateksporten kan tjene på et EØS-alternativ

11. okt. 2019

Frivillig standardisering og tilnærmet tollfrihet vil trolig prege en ny norsk handelsavtale med EU som baserer seg på avtalene EU har inngått med Canada og Japan.

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer

10. okt. 2019

En ny rapport fra Menon Economics viser at det ikke er noen markant forskjell i eksportveksten til EU for land med eller uten en EØS-avtale. Når man sammenligner EØS-landene Norge og Island med Japan, Canada og Sveits, er det Canada som har økt sin eksport til EU mest.