Uka som gikk: Bla opp for suvereniteten

ACER-saken ruller videre også etter Stortingets vedtak. Nei til EU har denne uken startet innsamling til søksmål om brudd på Grunnloven. I LO er misnøyen og frustrasjonen mot ACER-vedtaket stor.

Nei til EU startet i dag innsamling til ACER-søksmål: - Vi vil ha en rettslig prøving av om suverenitetsavståelsen er i samsvar med Grunnloven. Å forberede og gjennomføre en mulig rettssak blir kostbart. Derfor samler vi inn penger. Vi er klar til å ta saken hele veien gjennom rettssystemet, om nødvendig helt til Høyesterett, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU i en pressemelding.

Les mer om søksmålet og gi ditt bidrag!

Flere medier skriver om innsamlingsaksjonen: Nei til EU starter innsamling for rettslig Acer-prøving.

Jusprofessorene Halvard Haukeland Fredriksen, Eirik Holmøyvik, Eivind Smith og Hans Petter Graver tar i en felles kronikk til orde for å endre Grunnlovens § 115. Professorene vil myke opp Grunnlovens forbud mot å overføre myndighet til uavhengige EU-organer. De skriver: "En slik endring vil ikke gjøre det lettere å overføre myndighet til EUs organer enn i dag, men den vil ta bort behovet for «kopivedtak» fra ESA og gi norske myndigheter og markedsaktører full tilgang til de rettssikkerhetsgarantiene som EU tilbyr. Samtidig vil Grunnloven § 115 bli mer anvendelig, noe som kan vekke til live mindretallsvernet i bestemmelsens krav om tre fjerdedels flertall."

ACER griper inn i 1. mai

LO i Nord-Rogaland er så forbannet over ACER-vedtaket at de ikke vil ha Hadia Tajik som taler 1. mai. – Vi opplever at ledelsen trosser LO, 120 ordførere og en massiv motstand både i partiet og fagbevegelsen. Da er det viktig for oss å synliggjøre frustrasjonen, sier LO-nestleder og Ap-medlem Steffen Høiland.

ACER-motstanderne ble skjelt ut som løgnere og demagoger da kraftbransjens organisasjon Energi Norge torsdag innledet sin årlige vinterkonferanse, denne gangen i EU-hovedstaden Brussel, skriver ABC Nyheter. Alle påstander om ACER fra kraftbransjen er selvsagt helt nøytrale og balansert...

EU behandler et forslag om å gi ACER videre fullmakter. EU-parlamentets Morten Helveg Petersen, saksordfører for den nye ACER-forordningen, fastslår: – Jeg synes det er innlysende at ACER bør styrkes, fordi gevinstene er så store ved å få mer flyt over grensene. Han legger til: – Jeg vil jo gjerne gå langt videre, at ACER hadde enda mer å si. Også at de kunne pålegge medlemslandene at de skal åpne opp forbindelsene.

Dagbladet "avslører" at Industri Energi har sendt en satirisk krimroman om kraftbransjen til politikere over hele landet. Forfatter er ACER-kritiker Hogne Hongset: - Det jeg antyder er at bransjen seiler til dels under falskt flagg. Den argumenterer med forsyningssikkerhet og at nye kabler er en klimaløsning. De burde være ærlige og si at de vil ha nye kabler primært for å tjene penger, sier forfatteren.

Bekymring for EUs arbeidslivsbyrå

Etter uklare signaler i saken vil Arbeiderpartiet nå ha en uavhengig vurdering av kommisjonens forslag om et EU-byrå for arbeidsliv. Mange frykter at byrået vil være en trussel mot den nordiske modellen.

I Sverige er det både blant fagbevegelse og arbeidsgivere bekymring for at EUs «sosiale søyle» vil sette begrensninger for den svenske arbeidslivsmodellen.

Samtidig prøver AUF nok en gang å snakke moderpartiet til fornuft. Ungdomspartiet krever veto mot EUs kabotasjeregler - for å berge norsk lastebilnæring.

Krabbekrig og sjøfolk

Regjeringen vil endre reglene for skipsregistrene, og ESA har nå godkjent forslaget. Norske sjøfolk frykter for arbeidsplassene. Arbeiderpartiet har foreslått å utsette saken. Frps næringspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen sier han vil støtte utsettelse, men vet ikke om han får med seg Frp-gruppen. Andre i Frp har siden avvist at det er et mytteri mot regjeringen på gang.

Krabbekrigen med EU tilspisser seg: – Dette dreier seg egentlig om olje, sier den polske EU-parlamentarikeren Jaroslaw Walesa til NRK. Fartøy fra mange EU-land vil ha tilgang på ressursene på norsk sokkel, både ved Svalbard og i Smutthullet.

Helle Stensbak, sjeføkonom i YS, kritiserer ESAs korstog for privat konkurranse: "Jeg savner en dypere forståelse av hvorfor vi har offentlige tilbud. Det ser ut som at ESA bommer og stirrer seg blinde på penger der de burde se at realøkonomisk badevelferd er økonomisk aktivitet, både med og uten brukerbetaling."

EU og EØS: Ja-sidens ja takk, begge deler

Ungdom mot EUs leder Eirik Fenstad Thorbjørnsen skriver godt i Dagbladet: - I debatter mot den norske ja-siden møter jeg ofte argumentet om at Norge har blitt såpass tett integrert i EU at vi like gjerne kan melde oss inn. Det er imidlertid noe som ikke henger på greip når det er den samme ja-siden som ivrig sørger for at Norge går med på EØS-utvidelsene.

Under overskriften "EØS-avtalen er ikke god nok", svarer leder i Europeisk Ungdom Knut André Sande: "EØS-avtalen har en mørk bakside: Vi får ikke være med i det europeiske demokratiet. Når Europas fremtid bestemmes, sitter vi med bind for munnen."

VG-kommentator Astrid Meland hyller i kjent stil EU og EØS-avtalen. Hun hevder: "Reservasjonsretten er heller ikke reell." Det er i så fall enda en god grunn for å erstatte EØS med en annen avtale.

- EUs fire friheter kombinert med globalisering oppfyller ikke forutsetningene for å bygge et velferdssamfunn, skriver Endre Haraldseide som bl.a. har arbeidet for Norad og Verdensbanken, i Stavanger Aftenblad. Han påpeker at globaliseringen i handel har ført til stor økonomisk vekst, men fordelingen av arbeid og velferd er skjev.

Vil lage Brexit-museum

Brexit-prosessen ser ikke ut til å legge noen demper på handelen. Det forventes kraftig vekst i Storbritannias eksport i år (engelsk artikkel), ifølge storbanken HSBC.

Danmarks statsminister Lars Løkke tar til orde for en framtidig handelsavtale mellom EU og Storbritannia som ligger så tett som mulig opptil det som er situasjonen i dag. – Vi ønsker et så tett framtidig forhold som mulig, er budskapet fra Løkke.

Nylig ble det kjent at norske stortingspolitikere skal ha advart EU mot å gi Storbritannia en like god eller bedre avtale enn EØS når de forlater EU. Det synes stortingsrepresentant for Høyre og leder av Europabevegelsen Heidi Nordby Lunde er bra: - Jeg ville sagt det samme selv, sier hun til ABC Nyheter.

- EU er å betrakte som overnasjonal, mens EFTA er internasjonal. Det er en viktig forskjell for oss nordmenn, skriver Audun Tjomsland. Han mener EØS og EFTA nå seiler opp som et alternativ for britene.

Nå planlegges det er Brexit-museum i Storbritannia. - Det er på tide å bevare historien om den flere tiår lange kampanjen for selvstendighet fra Brussel, skriver initiativtager Lee Rotherham, som var sentral i Vote Leave.

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Kamp om brexit og EØS

26. mars 2019

Vil EU true oss med piggtrådgjerder på svenskegrensa hvis vi går ut av EØS?

Engasjement om EØS og ACER i Reykjavik

22. mars 2019

ACER-saken er fortsatt uavklart i Island, og det er en økende debatt om flere sider ved EØS-avtalen. På torsdag holdt Nei til EUs Morten Harper foredrag i Reykjavik om norske erfaringer med EØS.

Hvorfor er det fortsatt riktig å si nei til EU?

21. mars 2019

Folkestyre, miljø og solidaritet, samhold og motmakt er fortsatt kjerneord i kamp mot EU-medlemskap.

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland: – Kampen mot EU er ikkje over

20. mars 2019

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland. Velkomen på stiftingsmøtet 6. mai.

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland: – Kampen mot EU er ikkje over

20. mars 2019

Lokallaget Alver Nei til EU etablerer seg i Nordhordland. Velkomen på stiftingsmøtet 6. mai.

Er dette slutten på selvråderetten vår?

12. mars 2019

Vi har blitt kjent med at regjeringen har sendt et notat til EU, der tar de til orde for at Europakommisjonen sitt forslag om direktivet til meldeplikt for krav i tjenestevirksomhet skal innføres.

KrF må la tvilen komme norsk jernbane til gode

11. mars 2019

Det burde i denne saken være enkelt for KrF å holde fast ved sine prinsipper når det gjelder respekt for Grunnloven og EØS-avtalen, skriver Kathrine Kleveland.

Me ønskjer ein likeverdig handelsavtale med EU

08. mars 2019

NHO tviheld på ein 25 år gammel EØS-avtale som i sak etter sak undergrev norsk sjølvstyre og demokrati.

Meldepliktsdirektiv gjør demokratiet til en parodi. Grunnlovsstridig?

05. mars 2019

Uttalelse vedtatt av årsmøtet i Vesterålen og Lødingen Nei til EU, som avholdt sitt første årsmøte etter at kommunene Øksnes, Bø, Andøy, Hadsel og Sortland samt Lødingen slo seg sammen til et regionlag.

Hvordan vil meldeplikt til ESA slå ut i kommunen din?

05. mars 2019

Til høsten er det kommunevalg. Samtidig ivrer Regjeringen for at et nytt EU-direktiv som setter bissel på folkevalgte organer, tas inn i EØS-avtalen. Hvis det skulle skje, er det et dolkestøt mot lokaldemokratiet.

Staten prøver å avvise Nei til EUs ACER-søksmål

27. feb. 2019

Staten mener at Nei til EU ber om dom for et abstrakt rettsforhold og at organisasjonen ikke har aktuell interesse for saken. Nei til EU opprettholder kravet om rettssak.

Meldeplikt snur demokratiet på hodet

26. feb. 2019

Pålegg om forhåndssensur står fjernt fra den norske demokratiske tradisjonen.