Uka som gikk: Bla opp for suvereniteten

ACER-saken ruller videre også etter Stortingets vedtak. Nei til EU har denne uken startet innsamling til søksmål om brudd på Grunnloven. I LO er misnøyen og frustrasjonen mot ACER-vedtaket stor.

Nei til EU startet i dag innsamling til ACER-søksmål: - Vi vil ha en rettslig prøving av om suverenitetsavståelsen er i samsvar med Grunnloven. Å forberede og gjennomføre en mulig rettssak blir kostbart. Derfor samler vi inn penger. Vi er klar til å ta saken hele veien gjennom rettssystemet, om nødvendig helt til Høyesterett, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU i en pressemelding.

Les mer om søksmålet og gi ditt bidrag!

Flere medier skriver om innsamlingsaksjonen: Nei til EU starter innsamling for rettslig Acer-prøving.

Jusprofessorene Halvard Haukeland Fredriksen, Eirik Holmøyvik, Eivind Smith og Hans Petter Graver tar i en felles kronikk til orde for å endre Grunnlovens § 115. Professorene vil myke opp Grunnlovens forbud mot å overføre myndighet til uavhengige EU-organer. De skriver: "En slik endring vil ikke gjøre det lettere å overføre myndighet til EUs organer enn i dag, men den vil ta bort behovet for «kopivedtak» fra ESA og gi norske myndigheter og markedsaktører full tilgang til de rettssikkerhetsgarantiene som EU tilbyr. Samtidig vil Grunnloven § 115 bli mer anvendelig, noe som kan vekke til live mindretallsvernet i bestemmelsens krav om tre fjerdedels flertall."

ACER griper inn i 1. mai

LO i Nord-Rogaland er så forbannet over ACER-vedtaket at de ikke vil ha Hadia Tajik som taler 1. mai. – Vi opplever at ledelsen trosser LO, 120 ordførere og en massiv motstand både i partiet og fagbevegelsen. Da er det viktig for oss å synliggjøre frustrasjonen, sier LO-nestleder og Ap-medlem Steffen Høiland.

ACER-motstanderne ble skjelt ut som løgnere og demagoger da kraftbransjens organisasjon Energi Norge torsdag innledet sin årlige vinterkonferanse, denne gangen i EU-hovedstaden Brussel, skriver ABC Nyheter. Alle påstander om ACER fra kraftbransjen er selvsagt helt nøytrale og balansert...

EU behandler et forslag om å gi ACER videre fullmakter. EU-parlamentets Morten Helveg Petersen, saksordfører for den nye ACER-forordningen, fastslår: – Jeg synes det er innlysende at ACER bør styrkes, fordi gevinstene er så store ved å få mer flyt over grensene. Han legger til: – Jeg vil jo gjerne gå langt videre, at ACER hadde enda mer å si. Også at de kunne pålegge medlemslandene at de skal åpne opp forbindelsene.

Dagbladet "avslører" at Industri Energi har sendt en satirisk krimroman om kraftbransjen til politikere over hele landet. Forfatter er ACER-kritiker Hogne Hongset: - Det jeg antyder er at bransjen seiler til dels under falskt flagg. Den argumenterer med forsyningssikkerhet og at nye kabler er en klimaløsning. De burde være ærlige og si at de vil ha nye kabler primært for å tjene penger, sier forfatteren.

Bekymring for EUs arbeidslivsbyrå

Etter uklare signaler i saken vil Arbeiderpartiet nå ha en uavhengig vurdering av kommisjonens forslag om et EU-byrå for arbeidsliv. Mange frykter at byrået vil være en trussel mot den nordiske modellen.

I Sverige er det både blant fagbevegelse og arbeidsgivere bekymring for at EUs «sosiale søyle» vil sette begrensninger for den svenske arbeidslivsmodellen.

Samtidig prøver AUF nok en gang å snakke moderpartiet til fornuft. Ungdomspartiet krever veto mot EUs kabotasjeregler - for å berge norsk lastebilnæring.

Krabbekrig og sjøfolk

Regjeringen vil endre reglene for skipsregistrene, og ESA har nå godkjent forslaget. Norske sjøfolk frykter for arbeidsplassene. Arbeiderpartiet har foreslått å utsette saken. Frps næringspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen sier han vil støtte utsettelse, men vet ikke om han får med seg Frp-gruppen. Andre i Frp har siden avvist at det er et mytteri mot regjeringen på gang.

Krabbekrigen med EU tilspisser seg: – Dette dreier seg egentlig om olje, sier den polske EU-parlamentarikeren Jaroslaw Walesa til NRK. Fartøy fra mange EU-land vil ha tilgang på ressursene på norsk sokkel, både ved Svalbard og i Smutthullet.

Helle Stensbak, sjeføkonom i YS, kritiserer ESAs korstog for privat konkurranse: "Jeg savner en dypere forståelse av hvorfor vi har offentlige tilbud. Det ser ut som at ESA bommer og stirrer seg blinde på penger der de burde se at realøkonomisk badevelferd er økonomisk aktivitet, både med og uten brukerbetaling."

EU og EØS: Ja-sidens ja takk, begge deler

Ungdom mot EUs leder Eirik Fenstad Thorbjørnsen skriver godt i Dagbladet: - I debatter mot den norske ja-siden møter jeg ofte argumentet om at Norge har blitt såpass tett integrert i EU at vi like gjerne kan melde oss inn. Det er imidlertid noe som ikke henger på greip når det er den samme ja-siden som ivrig sørger for at Norge går med på EØS-utvidelsene.

Under overskriften "EØS-avtalen er ikke god nok", svarer leder i Europeisk Ungdom Knut André Sande: "EØS-avtalen har en mørk bakside: Vi får ikke være med i det europeiske demokratiet. Når Europas fremtid bestemmes, sitter vi med bind for munnen."

VG-kommentator Astrid Meland hyller i kjent stil EU og EØS-avtalen. Hun hevder: "Reservasjonsretten er heller ikke reell." Det er i så fall enda en god grunn for å erstatte EØS med en annen avtale.

- EUs fire friheter kombinert med globalisering oppfyller ikke forutsetningene for å bygge et velferdssamfunn, skriver Endre Haraldseide som bl.a. har arbeidet for Norad og Verdensbanken, i Stavanger Aftenblad. Han påpeker at globaliseringen i handel har ført til stor økonomisk vekst, men fordelingen av arbeid og velferd er skjev.

Vil lage Brexit-museum

Brexit-prosessen ser ikke ut til å legge noen demper på handelen. Det forventes kraftig vekst i Storbritannias eksport i år (engelsk artikkel), ifølge storbanken HSBC.

Danmarks statsminister Lars Løkke tar til orde for en framtidig handelsavtale mellom EU og Storbritannia som ligger så tett som mulig opptil det som er situasjonen i dag. – Vi ønsker et så tett framtidig forhold som mulig, er budskapet fra Løkke.

Nylig ble det kjent at norske stortingspolitikere skal ha advart EU mot å gi Storbritannia en like god eller bedre avtale enn EØS når de forlater EU. Det synes stortingsrepresentant for Høyre og leder av Europabevegelsen Heidi Nordby Lunde er bra: - Jeg ville sagt det samme selv, sier hun til ABC Nyheter.

- EU er å betrakte som overnasjonal, mens EFTA er internasjonal. Det er en viktig forskjell for oss nordmenn, skriver Audun Tjomsland. Han mener EØS og EFTA nå seiler opp som et alternativ for britene.

Nå planlegges det er Brexit-museum i Storbritannia. - Det er på tide å bevare historien om den flere tiår lange kampanjen for selvstendighet fra Brussel, skriver initiativtager Lee Rotherham, som var sentral i Vote Leave.

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU og Ungdom mot EU på skolebesøk på Jessheim

23. jan. 2019

Onsdag tok Nei til EU, sammen med Ungdom mot EU, turen ut til Jessheim videregående skole for å snakke om EU og EØS med elevene på skolens splitter nye Europa-linje.

EU vil ha torsken vår uansett

22. jan. 2019

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, nå blir gjort til viktigste argument for å beholde avtalen.

NtEU Fakta: EØS og fiskerinæringa

21. jan. 2019

Fiskerinæringa omfattes bare delvis av EØS-avtalen, men det har likevel kommet en rekke EU-tilpasninger og EØS har svekket den nasjonale styringen av oppdrettsnæringen.

25 år med EØS og 25 år med nei til EU

18. jan. 2019

Ved inngangen av dette året for 25 år siden, trådte EØS-avtalen i kraft. Mot slutten av året vil vi kunne markere at det er 25 år siden folket sa nei i folkeavstemningen om EU-medlemskapet 28. november 1994.

Kun et tidsspørsmål?

18. jan. 2019

For Norges eldste politiske parti har EU vært en kilen sak i fem tiår. Det kiler fortsatt.

Eksisterer det alternativer til dagens EØS avtale?

16. jan. 2019

I år er det 25 år siden Norge sa nei til EU medlemskap for andre gang. I stedet for medlemskap i EU kom EØS avtalen. En avtale som ble utarbeidet i 1992 og trådte i kraft fra 1 januar 1994, og var ment å være inngangsporten for Norge med mål om fullt medlemskap i EU. Dette til tross for folkets nei ved folkeavstemninger.

NHO-kamporganisasjon for EØS-avtalen

15. jan. 2019

NHO sine direktører rundt om i Norge har fått kalde føtter, fordi vi er stadig flere som ønsker at landet skal styres av oss sjøl og våre egne demokratiske institusjoner.

Flere fylkesting advarer mot jernbanepakke IV

11. jan. 2019

Fem sentrale jernbanefylker advarer Stortinget mot å innføre EUs fjerde jernbanepakke.

Nei til EU sender åpent brev til KrF

09. jan. 2019

– Nei til EU har sendt et åpent brev om Grunnloven og EØS til Kristelig Folkeparti som nå sitter i regjeringsforhandlinger, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Åpent brev til KrF-forhandlerne på Hadeland

09. jan. 2019

På vegne av Nei til EU tillater jeg meg å gi forhandlingsdelegasjonen noen god råd med på veien, siden grunnfjellet i KrF er solide EU-motstandere, skriver Kathrine Kleveland i dette åpne brevet.

Forskjellene som øker

03. jan. 2019

EUs frislipp av konkurranse svekker fagbevegelsens forhandlingsmakt både i Norge og i EU.

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.