EU gir dyr strøm i Norge

Strømpriskrisa rammer vanlige folk, industri og landbruk. Nei til EU sier nei til å la EU-markedet og energibyrået ACER styre strømflyten til og fra Norge.

Stadig flere kabler til utlandet og styring av strømflyten dit EU trenger den mest, betyr at vi gradvis «importerer» den europeiske strømprisen. Strømprisen i Norge har økt mye. Den viktigstet årsaken er påkoblingen til det europeiske kraftmarkedet med enda høyere pris.  

Det er vi forbrukerne som får regninga for å bygge nettet fram til kablene. Inntektene fra kablene skal bare unntaksvis brukes til å redusere strømpris, EU-kommisjonen mener disse inntektene skal gå til å legge nye kabler.  

Den ACER-styrte markedslogikken gjør at det alltid er den dyreste krafta som bestemmer prisnivået. Med dagens ekstreme gasspriser betyr det at norsk kraft med nesten ingen produksjonskostnad eller klimautslipp kan selges til samme pris som strøm fra gasskraftverk, med en CO2-avgift på toppen. 

Det moderne Norge er bygd opp på tilgang på billig og evigvarende elektrisk kraft. Det er det store konkurransefortrinnet landet vårt har. Krafta vår er også grunnlaget for ny, grønn industri. Fossefallene er «livets vann» for mange lokalsamfunn og tettsteder. Ferskvaren strøm går så å si rett fra fjellfossene og inn i produksjonen.  

Mer omfattende kraftutveksling med kontinentet vil jamne ut strømprisen til et «europeisk» nivå. Bare noen øre økning i strømprisen kan gi industridød for mange av våre hjørnesteinsbedrifter. Det blir ikke lenger mulig å prioritere stabil og billig krafttilførsel til norsk industri hvis EUs energibyrå mener krafta trengs mer på kontinentet. 

Innenlandsk bruk av norsk vannkraft og strømforsyning må være en offentlig ytelse, slik det en gang var. Elektrisitetsforsyning er grunnleggende infrastruktur på linje med vei, vann og kloakk. 

«Strøm er ikke en vare som pølser og pizza», som leder av Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, har sagt det. Vi er enige. Derfor må strøm og kraftforsyning ut av EØS-avtalen som krever fri flyt av varer og tjenester.  

reLATERT

Se alle arrangementer

Fornybare forviklinger

17. juli 2024

Erna Solbergs iver etter å innføre fjerde energipakke skaper usikkerhet for næringsliv og natur.

Det EU-styrte kraftregimet kan gi nye prisbomber

20. mars 2024

Norge har mistet adgangen til ensidig å bestemme nye prisområder for strømmen.

Langreist strøm «forsvinner» i nettet. Du får regninga

18. jan. 2024

Det EU-styrte markedsregelverket fører til større energitap i strømnettet. Kostnadene blir overført til deg og meg gjennom økt nettleie.

Slik blir strømmen dyrere i nord

08. jan. 2024

ACER-bestemt strømflyt øker strømprisene i Midt- og Nord-Norge. Ordningen innføres i desember 2024.

Dramatisk skifte om EØS, ACER og innleie i Fellesforbundet

27. okt. 2023

– Vedtakene på Fellesforbundets landsmøte er svært viktige, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU. 

Frykter en mer EU-positiv regjering med nye statsråder fra Europabevegelsen 

19. okt. 2023

Andreas Bjelland Eriksen som er den nye klima- og miljøministeren har tidligere bakgrunn fra Europeisk Ungdom sitt sentralstyre fra 2012 til 2013 og Espen Barth Eide, som er ny utenriksminister, har tidligere vært generalsekretær for Europabevegelsen.

Ut av Acer «kor tid som helst», Eriksen?

10. okt. 2023

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen prøver å bagatellisere konsekvensene av at Norge er blitt innlemmet i EUs energiunion, og hevder at «vi har full kontroll over norsk kraftpolitikk» (Klassekampen 30. september).

Strømmen er vår!

08. okt. 2023

Uttalelse vedtatt på fylkesårsmøtet til Buskerud Nei til EU 25. mars 2023.

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

ACER-søksmålet - klar for Høyesterett

29. aug. 2023

Webinar med Nei til EU-leder Einar Frogner, Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld og Heidi Larsen. 29.8.2023

– Bruk handlingsrommet og sei opp EØS-avtalen 

16. aug. 2023

Debattmøtet til Nei til EU under Arendalsuka hadde temaet «Handlingsrommet i EØS-avtalen – kan det brukes for å sikre politisk kontroll med strømprisen?» 

ACER-søksmålet på 15 minutter

11. aug. 2023

Webinar med Morten Harper og Katarina Rosø 11.8.2023