EU gir dyr strøm i Norge

Strømpriskrisa rammer vanlige folk, industri og landbruk. Nei til EU sier nei til å la EU-markedet og energibyrået ACER styre strømflyten til og fra Norge.

Stadig flere kabler til utlandet og styring av strømflyten dit EU trenger den mest, betyr at vi gradvis «importerer» den europeiske strømprisen. Strømprisen i Norge har økt mye. Den viktigstet årsaken er påkoblingen til det europeiske kraftmarkedet med enda høyere pris.  

Det er vi forbrukerne som får regninga for å bygge nettet fram til kablene. Inntektene fra kablene skal bare unntaksvis brukes til å redusere strømpris, EU-kommisjonen mener disse inntektene skal gå til å legge nye kabler.  

Den ACER-styrte markedslogikken gjør at det alltid er den dyreste krafta som bestemmer prisnivået. Med dagens ekstreme gasspriser betyr det at norsk kraft med nesten ingen produksjonskostnad eller klimautslipp kan selges til samme pris som strøm fra gasskraftverk, med en CO2-avgift på toppen. 

Det moderne Norge er bygd opp på tilgang på billig og evigvarende elektrisk kraft. Det er det store konkurransefortrinnet landet vårt har. Krafta vår er også grunnlaget for ny, grønn industri. Fossefallene er «livets vann» for mange lokalsamfunn og tettsteder. Ferskvaren strøm går så å si rett fra fjellfossene og inn i produksjonen.  

Mer omfattende kraftutveksling med kontinentet vil jamne ut strømprisen til et «europeisk» nivå. Bare noen øre økning i strømprisen kan gi industridød for mange av våre hjørnesteinsbedrifter. Det blir ikke lenger mulig å prioritere stabil og billig krafttilførsel til norsk industri hvis EUs energibyrå mener krafta trengs mer på kontinentet. 

Innenlandsk bruk av norsk vannkraft og strømforsyning må være en offentlig ytelse, slik det en gang var. Elektrisitetsforsyning er grunnleggende infrastruktur på linje med vei, vann og kloakk. 

«Strøm er ikke en vare som pølser og pizza», som leder av Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, har sagt det. Vi er enige. Derfor må strøm og kraftforsyning ut av EØS-avtalen som krever fri flyt av varer og tjenester.  

reLATERT

Se alle arrangementer

Krafttak på kongressen 

18. mai 2022

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet. 

1. mai er vår kamp- og festdag 

01. mai 2022

Russlands angrep på Ukraina kaster mørker skygger innover den internasjonale kamp- og festdagen 1. mai. Europa har nok krigsminnesmerker. Krigen må derfor stoppes og russiske styrker trekkes ut. 

Du må betale mer for strømmen du aldri fikk 

22. april 2022

Nettselskapene plusser på nettleia med femøringen de fikk i avslag fra Statnett. 

Sant og usant om ACER og energiunionen

07. april 2022

Det er lett å gå seg vill i begreper, forkortelser og påstander om EUs energiunion. Hva er sant og hva er usant?

Ja til politisk styring av krafta – Ut av ACER 

30. mars 2022

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 26.–27. mars

Ny nettleie kommer også fra EU

28. mars 2022

Modellen for nettleie skal godkjennes av Reguleringsmyndighet for Energi (RME), som er ACERs forlengede arm i Norge.

Sju av åtte ACER-vilkår er ikke oppfylt

22. mars 2022

Forutsetningene som lå til grunn for Stortingets ACER-vedtak i 2018 er brutt.

Vett 1 2022: Kan arbeidslivet reddes ut av EØS-fella?

03. mars 2022

Taxi, jernbane, bemanningsbyrå, energiunionen, EUs minstelønnsdirektiv og offentlige tjenester er noen tema i det nye Vettheftet om arbeidsliv.

Rogaland Nei til EU til kamp mot ACER

15. feb. 2022

Amina Ødegaard Prestbakk ble gjenvalgt på årsmøtet i Rogaland Nei til EU den 12. februar. Årsmøtet vedtok følgende uttalelse:

Flertall for å melde Norge ut av ACER

14. feb. 2022

Over 80 prosent av de som tar stilling vil at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling. Bare et fåtall mener at ACER-tilslutningen ikke gir høyere strømpris.

Strømprisalliansen en mulighet for de rødgrønne

04. feb. 2022

Skal politisk styring av vannkrafta bli en realitet trengs konkrete krav, breie allianser og nye aksjoner slik at regjeringa endrer kurs.

– Vannkrafta er vår! Ut av ACER og EUs energiunion

24. jan. 2022

Roy Pedersens appell ved strømprisalliansens markering 20. januar 2022 foran Stortinget