Folkestyre, ikke EU-styre

Nei til EU jobber for et samfunn der vi er solidariske og der vi i fellesskap bestemmer. Vi krever folkestyre!

Nei til EU jobber for et solidarisk samfunn der vi tar bestemmer i. Vi krever folkestyre! 

Helt siden EU først ble dannet har det bygget på tanken om de fire friheter, fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. I begynnelsen var tanken å hindre opprustning til krig i Europa, og øke samarbeid og samhold i Europa, men etter hvert som EU har blitt større og de fire frihetene har blitt utvidet, ser vi nå at det er med på å bryte ned det vi liker best i Norge. Et samfunn med små forskjeller, der vi eier naturressursene i felleskap og der vanlige folk har makt.  

Gjennom EØS har det blitt innført mer enn 12 000 EU- direktiver og forordninger, i bytte mot tilgang til det indre markedet i EU. Gjennom EØS blir Norge på mange områder detaljstyrt fra Brussel, og det griper inn i det norske demokratiet. Vannkraften og strømprisene er en av disse områdene. Vi har fullstendig gitt fra oss styring av strømprisene gjennom tilslutning til EUs energiunion og EUs energibyrået ACER.  

Det ser vi klart i disse dager med høye strømprisene i deler av landet, der myndighetene ikke kan gripe inn og regulere strømprisene gjennom norske politiske vedtak for å lette hverdagen til vanlige folk. De høye strømprisene kan ikke reguleres uten å bryte EØS-lovverket. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Morellene velger vi selv

25. juli 2023

Hvorfor hige etter å spise kirsebær med EU når vi har herlige moreller?

Euro kan gjøre vondt verre

03. juli 2023

Hver gang krona svekkes, kommer ropene fra EU-tilhengerne om at Norge bør innføre euroen.

EØS og kommunen din

26. juni 2023

Når en kommune setter renhold eller renovasjon ut på åpent anbud, eller ikke kjøper poteter fra det lokale landbruket, er det ofte EØS-regler som er begrunnelsen. I EØS-avtalen finnes det likevel et handlingsrom som kommuner flest bruker lite.

Ernas EU-drøm i det blå  

29. mars 2023

Nei til EU er når som helst beredt til en omkamp om norsk EU-medlemskap. Vi har vunnet før – og frykter ikke omkamp!  

Jostein har skrive historia om EU-kampen i Gloppen

24. mars 2023

– Den viktigaste saka for Nei til EU no er energipolitikken. Vi har ikkje lenger lov til å drive med eigen energipolitikk, seier Jostein Hansen. Han har gitt ut bok om historia til EU-kampen i Gloppen kommune.

Forslag om å grunnlovsfeste egen valuta

11. jan. 2023

Stortinget behandler denne uken et forslag om å grunnlovsfeste at Norge skal ha en egen pengeenhet. I EU er det traktatfestet at euroen er felles valuta.

EU-kampen i går og i dag

02. des. 2022

Slagordet vårt, «Folkestyre, solidaritet og miljø», har forblitt det samme siden Nei til EU ble opprettet. Og det er et godt slagord. Fordi selv om vi er mot EU er det jo mye vi er for.

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

12. nov. 2022

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

Bøkenes tale

08. nov. 2022

Vis meg dine bøker og jeg skal si deg hvordan temperaturen i EU-saken er.

Verden er større enn EU 

28. okt. 2022

For Nei til EU er folkestyre, miljø og solidaritet de fremste verdiene vi ønsker å fronte i kampen mot EU-medlemskap og tilpassing til EUs politikk gjennom EØS.  

Demokrati under press 

26. okt. 2022

Retten til folkelig engasjement og kritikk av statsmakta i innen- som utenrikspolitiske spørsmål har alltid vært selve hjertet i det norske demokratiet.