Folkestyre, ikke EU-styre

Nei til EU jobber for et samfunn der vi er solidariske og der vi i fellesskap bestemmer. Vi krever folkestyre!

Nei til EU jobber for et solidarisk samfunn der vi tar bestemmer i. Vi krever folkestyre! 

Helt siden EU først ble dannet har det bygget på tanken om de fire friheter, fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. I begynnelsen var tanken å hindre opprustning til krig i Europa, og øke samarbeid og samhold i Europa, men etter hvert som EU har blitt større og de fire frihetene har blitt utvidet, ser vi nå at det er med på å bryte ned det vi liker best i Norge. Et samfunn med små forskjeller, der vi eier naturressursene i felleskap og der vanlige folk har makt.  

Gjennom EØS har det blitt innført mer enn 12 000 EU- direktiver og forordninger, i bytte mot tilgang til det indre markedet i EU. Gjennom EØS blir Norge på mange områder detaljstyrt fra Brussel, og det griper inn i det norske demokratiet. Vannkraften og strømprisene er en av disse områdene. Vi har fullstendig gitt fra oss styring av strømprisene gjennom tilslutning til EUs energiunion og EUs energibyrået ACER.  

Det ser vi klart i disse dager med høye strømprisene i deler av landet, der myndighetene ikke kan gripe inn og regulere strømprisene gjennom norske politiske vedtak for å lette hverdagen til vanlige folk. De høye strømprisene kan ikke reguleres uten å bryte EØS-lovverket. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU tar avstand fra Steigan.no 

10. mai 2022

Nei til EU tar avstand fra Steigan.no fordi nettstedet sprer konspirasjonsteorier, vaksinedesinformasjon, antisemittisme og unnskyldninger for Russlands invasjon av Ukraina.

Nær 600 nye medlemmer hittil i år

05. mai 2022

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

Har Ukrainakrigen vist at Norge nå må bli medlem av EU? 

21. april 2022

EU er fortsatt ikke en union på militærets område. Det er ikke EU, men de enkelte EU-land som avgjør både våpenforsyninger og hjelp til flyktninger.

EU-modellen mot Oslomodellen

05. april 2022

Arbeiderpartiets Raymond Johansen mener det trengs en ny debatt om norsk EU-medlemskap (Aftenposten 27. mars), vel vitende om at en EU-søknad ville sende Støre-regjeringen ut av kontorene.  

EU eller Europa

28. mars 2022

Trenger vi en ny EU-debatt når Europa blør?

Standpunkt 1-2022

11. mars 2022

I dette nummeret kan du lese om meningsmålingen som viser at 80 prosent av de som tar stilling vil at Norge melder seg ut av ACER. Nei til EU har samlet inn en million til anken.

Flere vil ha handelsavtale enn EØS

16. feb. 2022

Står oppslutningen om EØS for fall? En ny meningsmåling viser at det er flere som foretrekker en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen.

Om å rydde i EU-debatten

07. feb. 2022

Viktigere å endre EU – men enklere å endre Norge

Bygg nei-alliansen og Nei til EU 

22. okt. 2021

Nei til EUs plussord i EU-kampen i 1994 var Folkestyre – Miljø – Solidaritet. Dette forplikter, og det plasserer oss i sentrum–venstre i norsk politikk.

Sjølstyre kommer ikke alltid gratis

19. okt. 2021

Hva om det nå likevel kan komme til å koste Norge noe i kroner og øre å forlate EØS?

Plateklassiker fram i lyset igjen  

06. okt. 2021

Den glemte nesten-klassikeren Fløtt deg EEC, du står i veien for sola, skal nå hentes fram i lyset igjen. Marius Lien har tatt på seg oppgaven. 

Standpunkt 3-2021

06. okt. 2021

I dette nummeret kan du lese om hva de nye stortingsrepresentantene mener om EU og EØS, samt Nei til EUs krav til en ny regjering. Det nye Stortinget har tydelig flertall mot EU-medlemskap og en betydelig økning i antallet EØS-motstandere.