16 treff på ERA

19. jan. 2018

En brei allianse må til for å stanse oppsplitting og EU-overstyring av norsk jernbane

– Jernbanereformen er besluttet uten faglig begrunnelse og økonomiske estimater, sier Jane Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

10. juli 2017

Skal vi la EU og ERA få styre norsk jernbane?

Dersom Norge ikke legger ned veto mot elementene i Jernbanepakke IV, vil dette bety ny overføring av nasjonal myndighet til et EU-organ. Denne gangen fra det norske Jernbanetilsynet til Det europeiske jernbanebyrået (ERA).

30. aug. 2018

Departementalt sporskifte

|| Dette er vårt avsluttende innlegg i debatten som har pågått i Bergens Tidende i august. Ketil Solvik-Olsen meldte sin avgang som samferdselsminister samme dag som innlegget ble skrevet. Red. ||

16. aug. 2018

Jernbanesikkerhet og suverenitet er verdispørsmål

Den fjerde jernbanepakka fra EU handler ikke om jernbanereformen. Den handler om vår rett til å styre norsk jernbanepolitikk og til å stille høye nasjonale sikkerhetskrav.

10. juli 2018

Erna Solberg over alle stolper

«EØS-avtalen er en stolpe i norsk politikk», insisterer Erna Solberg. Hun forbigår at vetoretten er en hovedstolpe i den samme EØS-avtalen.

19. april 2018

Jernbanepakke IV - presentasjon

Jernbanepakke IV kommer trolig opp til behandling i Stortinget i løpet av 2018. Det er viktig å skolere seg i hva denne pakka innebærer.

11. jan. 2019

Flere fylkesting advarer mot jernbanepakke IV

Fem sentrale jernbanefylker advarer Stortinget mot å innføre EUs fjerde jernbanepakke.

03. nov. 2017

Åpent møte: Skal EU få styre norsk jernbanepolitikk?

Stortinget kan si nei til at EU får styre norsk jernbanepolitikk. Vil politikerne – og tør de?

08. nov. 2017

NtEU fakta: Skal vi la EU overstyre norsk jernbanepolitikk?

Det sittende eller framtidige Storting kan fremdeles omgjøre eller reversere jernbanereformen hvis den viser seg å bli en fiasko eller en trussel mot sikkerhet og arbeidsforhold. Men dersom Norge ikke legger ned veto mot Jernbanepakke IV, blir en slik reversering umulig uten å si opp hele EØS-avtalen.

10. nov. 2017

– Arbeiderpartiet må ta til fornuft og bruke reservasjonsretten!

– Jeg ber innstendig om at AP tenker seg veldig godt om og tar til fornuft, sa Jane Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund på debattmøtet om EUs jernbanepakke IV i Oslo 9. november.